Hvis den eksterne skjermen er mørk eller har lav oppløsning

Hvis Macen din fungerer, men den tilkoblede eksterne skjermen har en tom eller svart skjerm (ingen video) eller ikke kan bruke de høyeste oppløsningene eller oppdateringsfrekvensene, kan du prøve disse løsningene.

Kontroller kablene og tilkoblingene

Forsikre deg om at strømkabelen og videokabelen på den eksterne skjermen er korrekt koblet til i begge ender. Finn ut mer om hvordan du kobler en skjerm til Macen din.

Hvis videokabelen din eller en adapter du bruker ikke støtter oppløsningen og oppdateringsfrekvensen på skjermen, er den eksterne skjermen svart eller bruker en lavere oppløsning eller oppdateringsfrekvens. Hvis du bruker en Thunderbolt- eller USB-C-adapter, må den også være kompatibel med DisplayPort Alt Mode, Thunderbolt 3 eller Thunderbolt 4.

Hvis skjermen er koblet til en bærbar Mac med lukket lokk, må du kontrollere at Macen er koblet til strøm og bruker et eksternt tastatur og en ekstern mus.

Hvis skjermen er koblet til en hub eller dokkingstasjon, kobler du den direkte til en port på Macen.

Finn ut hva Macen støtter

Den eksterne skjermen blir mørk hvis den overskrider det maksimale antallet skjermer som Macen kan bruke samtidig. Denne grensen varierer avhengig av Mac-modellen.

Den eksterne skjermen er mørk eller bruker en lavere oppløsning eller oppdateringsfrekvens hvis du konfigurerer den til å overskride den maksimale oppløsningen eller oppdateringsfrekvensen som støttes. Denne grensen varierer avhengig av Mac-modellen, skjermen, videokabelen og adapteren som brukes med skjermen og oppdateringsfrekvensen på andre tilkoblede skjermer. Finn ut hva du kan gjøre hvis skjermen din ble mørk etter at du endret oppløsningen eller oppdateringsfrekvensen.

Hvis du vil finne ut hvor mange eksterne skjermer du kan koble til Macen, og hvilke oppløsninger og oppdateringsfrekvenser du kan bruke, kan du lese gjennom spesifikasjonene for Mac-modellen din:

Oppdage skjermen

Hvis Macen ikke kan oppdage den eksterne skjermen, er skjermen mørk. Bruk én eller flere av disse fremgangsmåtene for å prøve å oppdage skjermen på nytt.

  • Koble skjermen fra Macen og koble den til igjen. Det kan hjelpe å slå av skjermen først.

  • Sett Macen i dvale, og vekk den. På bærbare Macer kan du lukke lokket i noen sekunder, og deretter åpne lokket igjen.

  • Velg Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg), og klikk deretter på Skjermer. Trykk på og hold inne Tilvalg-tasten for å vise knappen Finn skjermer, og klikk deretter på knappen.

  • Start Macen på nytt. Hvis du ikke kan starte Macen på nytt, holder du inne av/på-knappen i omtrent 10 sekunder for å slå den av. Deretter trykker du på av/på-knappen igjen for å slå den på igjen.

Tillat at skjermen kobles til

Når du kobler en skjerm til en bærbar Mac med Apple-chip, ber kanskje Macen deg om å tillate at dette tilbehøret (skjermen din) kobles til. Hvis du ikke tillater at den kobler til, forblir skjermen mørk. Finn ut mer om hvordan du tillater at tilbehør kobler til bærbare Macer.

Sjekk lysstyrken på skjermen

Hvis den eksterne skjermen er mørk, må du kontrollere at lysstyrken ikke er skrudd ned.

  • Hvis tastaturet og den eksterne skjermen er laget av Apple, kan du bruke Lysstyrke opp-tastenBildet har ingen alternativ tekst på tastaturet for å øke lysstyrken. Eventuelt kan du velge Apple-menyen  > Systeminnstillinger (eller Systemvalg), og deretter klikke på Skjermer for å bruke lysstyrkekontrollen der.

  • Hvis den eksterne skjermen ikke er laget av Apple, må du kanskje bruke de innebygde kontrollene og menysystemet på skjermen for å justere lysstyrken. Hvis du ikke kan gjøre dette og skjermen er mørk, kan det hende at skjermen ikke er koblet til strømforsyningen eller ikke fungerer som den skal.

Oppdater programvare

Programvare kan påvirke oppdagelse av skjermen, kvaliteten på skjermbildet og oppløsningene og oppdateringsfrekvensene som er tilgjengelige for skjermen.

  • Installer de nyeste macOS-oppdateringene, som også inkluderer firmwareoppdateringer for Apple-skjermer.

  • Hvis skjermen ikke er laget av Apple, må du kontrollere at den bruker den nyeste firmwaren fra produsenten. Sjekk brukerhåndboken for skjermen eller produsentens nettsted for detaljer.

Trenger du fortsatt hjelp?

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: