Om skjermene du ser når Mac-maskinen starter opp

Når du starter Mac-maskinen fra macOS, vises det ulike skjermbilder for å vise deg fremdriften for oppstart, inkludert eventuelle problemer som kan forhindre at Mac-maskinen starter.

Starte opp Mac-maskinen

Du kan ha litt annerledes startskjermer eller skjermsekvenser enn dem som er nevnt i denne artikkelen, avhengig av Mac-modellen, versjonen av macOS og firmware på Mac-maskinen din samt hvilke startalternativer du har valgt. Eksempel:

  • Bakgrunnen på et hvilket som helst stadium i oppstartsprosessen kan være blå, svart eller grå. Du kan også ha et skrivebordsbilde.
  • Framdriftsindikatoren kan være en fremdriftslinje eller en roterende indikator  roterende hjul .
  • Hvis du starter fra Windows med Boot Camp, viser ikke Mac-maskinen Apple-logoen eller andre skjermer i denne artikkelen.

Slå på

Når du slår på Mac-maskinen for første gang, er skjermen svart, og du hører en oppstartlyd hvis Mac-maskinen er fra tidlig 2016 eller tidligere. 

Mac-maskinen klargjør BootROM og minnet (RAM). Deretter utfører den en selvtest ved oppstart (POST) og en BootROM-test. Hvis du hører flere pipetoner eller lyder på dette tidspunktet, indikerer det et mulig maskinvareproblem, og oppstarten stanser opp. Hvis du har satt inn mer minne i Mac-maskinen, må du kontrollere at det er riktig installert. 

Tom skjerm

Når selvtesten ved oppstart (POST) er fullført, sender Mac-maskinen et skjermsignal til de innebygde og tilkoblede skjermene. Skjermen kan virke svart eller grå på dette punktet i startsekvensen, og skjermens bakbelysning skal slå seg på.

Hvis du ikke ser noe bilde på skjermen i løpet av en kort stund, kan du prøve å justere opp skjermens lysstyrke. Hvis du bruker en ekstern skjerm, påser du at den er ordentlig tilkoblet og slått på.

FileVault-pålogging

Hvis du har aktivert full diskkryptering ved bruk av FileVault, blir du bedt om å oppgi brukerkontonavn og passord for å låse opp startdisken.

Apple-logo

Når du ser Apple-logoen, betyr det at datamaskinen har funnet oppstartfilen «boot.efi» på startdisken. Den forteller Mac-maskinen hvor på startdisken den finner System-mappen.

Fremdriftsindikator

Når Mac-maskinen har funnet System-mappen på startdisken, vises en fremdriftsindikator eller et roterende hjul på skjermen. Da vet du at Mac-maskinen leser filer fra System-mappen i macOS.

Påloggingsvindu

Hvis Mac-maskinen ikke har FileVault aktivert eller du har slått av automatisk pålogging under Systemvalg, vises en skjerm med de tilgjengelige brukerkontoene på Mac-maskinen. Velg brukerkontonavnet ditt, og oppgi passordet for å logge deg på.

Skrivebord

Når Mac-maskinen har fullført oppstarten og du er logget på, ser du skrivebordsbildet og Dock.

Andre skjermer du kan se

Du kan få en av disse skjermene under oppstarten hvis du har endret oppstartvalgene, eller hvis det er problemer med å starte Mac-maskinen.

Mappe med spørsmålstegn

Hvis du ser en mappe med et spørsmålstegn i stedet for Apple-logoen, betyr det at Mac-maskinen ikke fant en lokal eller nettverksbasert startdisk. Det kan skje hvis den valgte disken i Startdisk-panelet under Systemvalg ikke er tilgjengelig. Vent noen sekunder for å se om Mac-maskinen klarer å finne den angitte startdisken. 

Hvis du fortsatt ser et spørsmålstegn etter å ha ventet et par sekunder, bruker du Startup Manager til å starte Mac-maskinen. Deretter velger du en startdisk under Systemvalg.

Hvis du ser et spørsmålstegn etter å ha installert en programvareoppdatering, velger du startdisken på nytt ved bruk av macOS-gjenoppretting.

Forbudssymbol

Hvis du ser en sirkel med en skråstrek i stedet for Apple-logoen, betyr det at Mac-maskinen ikke fant noen gyldig System-mappe å starte opp fra.

Hvis du bruker Mac-maskinen på en skole eller i en bedrift, kan det være at den forsøker å starte opp fra feil versjon av macOS. Kontakt IT-avdelingen for å få mer hjelp. 

Hvis dette er din private Mac-maskin, kan du prøve å installere macOS på nytt ved hjelp av macOS-gjenoppretting.

Låsesymbol

Hvis du angir et firmwarepassord for Mac-maskinen, kan du se et låsesymbol ved oppstart hvis du forsøker å starte Mac-maskinen fra et annet volum, for eksempel en ekstern stasjon eller macOS-gjenoppretting. Oppgi firmwarepassordet for å fortsette oppstarten.

Roterende jordklode

Hvis du ser en roterende jordklode i stedet for Apple-logoen, betyr det at Mac-maskinen starter opp fra en nettverksbasert startdisk som Netboot eller Internett-gjenoppretting i stedet for en tilkoblet eller innebygd startdisk. Hvis du ikke hadde tenkt at Mac-maskinen skulle starte opp på denne måten, trykker du på og holder på/av-knappen nede for å slå av Mac-maskinen. Trykk deretter på på/av-knappen for å starte Mac-maskinen på vanlig måte. 

Hvis Mac-maskinen alltid starter med en roterende jordklode og du er på en skole eller i en bedrift, hører du med IT-avdelingen for å få mer informasjon. Det kan være en tjener i nettverket som Mac-maskinen forsøker å starte opp fra. Hvis dette er din private Mac-maskin, kan du prøve å starte opp fra macOS-gjenoppretting for å sjekke startdisken og macOS.

Batterisymbol

Hvis du får et batterisymbol på skjermen i stedet for Apple-logoen, betyr det at batteriet i den bærbare Mac-maskinen har for lite strøm til å starte opp. Koble til strømadapteren for å lade Mac-maskinens batteri, og prøv å starte opp på nytt.

PIN-kode

Hvis du låser Mac-maskinen ved hjelp av Finn Mac, viser skjermen en fire- eller sekssifret låst skjerm ved oppstart. Mac-maskinen fortsetter ikke oppstarten før du har oppgitt koden som er lagt inn.

Publiseringsdato: