Bruke eksterne skjermer med Mac

Finn ut hvordan du kobler til en annen skjerm på Macen og velger hvordan skjermene skal fungere sammen.

Du kan konfigurere ekstra skjermer med Macen på flere måter. Du kan få alle skjermene til å speile hverandre, eller du kan utvide arbeidsområdet ditt med forskjellige programmer på hver skjerm. Hvis du bruker en ekstern skjerm med en bærbar Mac, kan du også bruke lukket skjerm-modus.

Kontroller kravene

 • Sjekk portene på Macen, og se om du trenger en adapter.
 • Se hvor mange skjermer du kan bruke med Mac-modellen din: Velg Apple-menyen () > Om denne maskinen > Støtte, og klikk deretter på Spesifikasjoner. På nettsiden som vises, står antall skjermer Mac-modellen din støtter, under Videostøtte.

Bruke utvidet skrivebord-modus

En MacBook og en ekstern skjerm i utvidet skrivebord-modus

Du kan maksimere arbeidsområdet ditt med utvidet skrivebord-modus, som gjør at du kan bruke programmer og vinduer i fullskjermmodus på hver skjerm. Deretter kan du bruke Mission Control til å organisere programmer og vinduer på skjermene. Hvis du har Dock nederst på skjermen, vises den på alle skjermene når du flytter pekeren til den nederste kanten på skjermen.

Slå på utvidet skrivebord-modus

 1. Sørg for at den eksterne skjermen er slått på og koblet til Macen.
 2. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.
 3. Velg Organisering-fanen.
 4. Sørg for at avkrysningsruten for Like skjermer ikke er valgt.

Organisere skjermene eller endre hovedskjerm

Hvis du ønsker å flytte programmer og vinduer på skjermene dine i én kontinuerlig bevegelse, kan du organisere skjermene dine slik at de matcher med oppsettet på pulten din. Du kan også endre hovedskjermen, som er der skrivebordssymbolene og programvinduene vises først. Slik gjør du det:

 1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Skjermer.
 2. Velg Organisering-fanen.
 3. Organisere skjermene eller endre hovedskjerm:
  • For å organisere skjermene dine drar du én av skjermene dit du ønsker den. Det vises en rød kant rundt skjermen mens du beveger den.
  • For å endre hovedskjerm drar du den hvite linjen til en annen skjerm.

Organisering-fanen til Skjermer i Systemvalg

Bruke like skjermer

Med like skjermer viser alle skjermene dine de samme programmene og vinduene.

En MacBook og en ekstern skjerm konfigurert med like skjermer-modus

Slå på like skjermer

 1. Sørg for at den eksterne skjermen er slått på og koblet til Macen.
 2. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, klikk på Skjermer, og velg deretter Organisering-fanen.
 3. Sørg for at avkrysningsruten for Like skjermer er valgt.

Organisering-fanen til Skjermer i Systemvalg med Like skjermer aktivert

Bruke AirPlay

Med Apple TV kan du speile hele Mac-skjermen til TV-en eller bruke TV-en som en separat skjerm. For å slå på AirPlay følger du denne fremgangsmåten:

 1. Sørg for at TV-en er slått på.
 2. Velg AirPlay-menyen i menylinjen*, og deretter velger du Apple TV. Hvis en AirPlay-kode vises på TV-skjermen, skriver du koden inn på Macen. 
 3. Speile skjermen din eller bruke TV-en som en separat skjerm:
  • For å speile skjermen din velger du AirPlay-menyen, og deretter velger du Vis innebygd skjerm.
  • For å bruke TV-en som en separat skjerm velger du AirPlay-menyen, og deretter velger du Bruk som separat skjerm.
 4. For å slå av AirPlay velger du AirPlay-menyen, og deretter velger du Slå av AirPlay.

* Hvis du ikke ser AirPlay-menyen i menylinjen, velger du Apple-menyen () > Skjermer, og deretter velger du avkrysningsruten «Vis valg for eksternt skjermbilde i menylinjen når tilgjengelig». 

Les om hvordan du spiller av AirPlay-video fra Mac.

Publiseringsdato: