Bruke eksterne skjermer med Mac

Les om hvordan du kobler til en annen skjerm på Macen og velger hvordan skjermene skal fungere sammen.

Du kan få alle skjermene til å speile hverandre, eller du kan utvide arbeidsområdet ditt med forskjellige programmer på hver skjerm. Hvis du bruker en ekstern skjerm med en bærbar Mac, kan du også bruke lukket skjerm-modus.

Kontroller kravene

 • Sjekk portene på Macen for å finne ut om du trenger en adapter.
 • Sjekk hvor mange skjermer Macen støtter: Velg Apple-menyen  > Om denne maskinen, klikk på Støtte, og klikk deretter på Spesifikasjoner. På nettsiden som vises, kan du se antall skjermer som Macen støtter under Videostøtte.

Bruke utvidet skrivebord-modus

En MacBook og en ekstern skjerm i utvidet skrivebord-modus

Du kan maksimere arbeidsområdet ditt med utvidet skrivebord-modus, som gjør at du kan bruke programmer og vinduer i fullskjermmodus på hver skjerm. Deretter kan du bruke Mission Control til å organisere programmer og vinduer på skjermene. Hvis du har Dock nederst på skjermen, vises den på alle skjermene når du flytter pekeren til den nederste kanten på skjermen.

Slå på utvidet skrivebord-modus

 1. Forsikre deg om at den eksterne skjermen er slått på og koblet til Macen.
 2. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer.
 3. Klikk på Organisering-fanen.
 4. Sørg for at avkrysningsruten for Like skjermer ikke er valgt.

Organisere skjermene eller endre hovedskjerm

Hvis du ønsker å flytte programmer og vinduer på skjermene dine i én kontinuerlig bevegelse, kan du organisere skjermene dine slik at de matcher med oppsettet på pulten din. Du kan også endre hovedskjermen, som er der skrivebordssymbolene og programvinduene vises først. 

 1. Velg Apple-menyen  > Systemvalg og klikk på Skjermer.
 2. Klikk på Organisering-fanen.
 3. Hvis du vil endre posisjonen til et skjerm, drar du den til ønsket posisjon. En rød kant vises rundt skjermen når den flyttes.
 4. Hvis du vil velge en annen skjerm som hovedskjermen, drar du menylinjen til den andre skjermen.
   Organisering-fanen til Skjermer i Systemvalg

Bruke like skjermer

Med like skjermer viser alle skjermene dine de samme programmene og vinduene.

En MacBook og en ekstern skjerm konfigurert med like skjermer-modus

Slå på like skjermer

 1. Forsikre deg om at den eksterne skjermen er slått på og koblet til Macen.
 2. Velg Apple-menyen  >Systemvalg, klikk på Skjermer, og klikk deretter på Organisering-fanen.
 3. Sørg for at avkrysningsruten for Like skjermer er valgt.

Organisering-fanen til Skjermer i Systemvalg med Like skjermer aktivert

Bruke AirPlay

Med Apple TV kan du speile hele skjermen på Macen til TV-en din, eller bruke TV-en din som en separat skjerm. For å slå på AirPlay følger du denne fremgangsmåten:

 1. Forsikre deg om at TV-en er slått på.
 2. Velge AirPlay-menyen i menylinjen, og velg deretter Apple TV. Hvis en AirPlay-kode vises på TV-skjermen, skriver du koden inn på Macen. 
 3. Speile skjermen din eller bruke TV-en som en separat skjerm:
  • For å speile skjermen din velger du AirPlay-menyen, og deretter velger du Vis innebygd skjerm.
  • For å bruke TV-en som en separat skjerm velger du AirPlay-menyen, og deretter velger du Bruk som separat skjerm.
 4. For å slå av AirPlay velger du AirPlay-menyen, og deretter velger du Slå av AirPlay.

Hvis du ikke ser AirPlay-menyen i menylinjen, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Skjermer, og velg deretter avkrysningsruten «Vis valg for eksternt skjermbilde i menylinjen når tilgjengelig».

Les om hvordan du strømmer video fra Macen din med AirPlay.

Publiseringsdato: