Hvis den eksterne skjermen ikke oppdages eller virker uskarp på Macen

Prøv denne framgangsmåten hvis bildet på en ekstern skjerm som er koblet til en Mac, er tomt eller ikke slik du forventer.

Før du begynner

Forsikre deg om at Macen kjører den nyeste versjonen av macOS.


Hvis skjermen er tom eller ikke oppdages

Prøv denne framgangsmåten hvis du ikke har bilde på skjermen.

Se hvor mange skjermer du kan koble til

For å finne ut hvor mange eksterne skjermer Macen din støtter, kan du sjekke siden med tekniske spesifikasjoner eller bruke Kundestøtte-fanen i Om denne maskinen: 

  1. Velg Apple-menyen  > Om denne maskinen.
  2. Klikk på Kundestøtte-fanen, og klikk deretter på Spesifikasjoner.
  3. På nettsiden som vises, kan du se antall skjermer som Macen støtter under Videostøtte eller Grafikk.

Sjekk kabelen eller adapteren

Koble fra kabelen mellom den eksterne skjermen og Macen. Deretter kobler du den til på nytt. Hvis kabelen fra den eksterne skjermen ikke kan kobles til portene på Macen, kan du bruke en Thunderbolt 3- eller USB-C-adapter.


Hvis skjermen ser uskarp ut

Hvis bilder og tekst på skjermen er uskarpe eller pikselert, kan du kontrollere oppløsningen og lysstyrken for skjermen.

Juster oppløsningen

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
  2. Klikk på Skjermer-symbolet.
  3. Trykk på og hold inne Tilvalg-tasten mens du klikker på Skalert for å se flere oppløsninger for den andre skjermen.
    Vinduet for eksterne skjermsysteminnstillinger med oppløsningen satt til skalert.

Hvis du bruker mer enn én skjerm og du kan se bildet på en av skjermene, kan du også bruke Skjermer-valg til å se etter tilkoblede skjermer.

Hvis den forventede oppløsningen ikke vises for skjermen din, kan du sjekke spesifikasjonssiden for å se hva Macen din støtter.

Juster lysstyrken

Hvis du vil justere lysstyrken på Apple-skjermen, trykker du på tasten for å øke eller senke lysstyrken på tastaturet.

Illustrasjonsdiagram for Magic Keyboard F1/lysstyrketast Illustrasjonsdiagram for Magic Keyboard F2/lysstyrketast

Du kan også bruke lysstyrkejusteringen for hver enkelt skjerm som er tilkoblet, under Systemvalg > Skjermer.

Skjermer som ikke er produsert av Apple, har noen ganger lysstyrke- og fargekorrigering innebygd i skjermen. Se i dokumentasjonen til skjermen for å se om den har innebygde kontroller.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: