Få hjelp med skjermproblemer på eksterne skjermer som er koblet til en Mac

Prøv denne framgangsmåten hvis bildet på en ekstern skjerm som er koblet til en Mac, er tomt eller ikke slik du forventer.

Før du begynner

Du kan løse mange skjermproblemer ved å oppdatere programvaren på Apple-enheter, kabler og adaptere. Hvis du har bilde på skjermen, ser du etter programvareoppdateringer ved bruk av Mac App Store:

 1. Koble til den eksterne skjermen og eventuelle skjermkabler eller adaptere fra Apple som du bruker sammen med den.
 2. Velg App Store fra Apple-menyen.
 3. Klikk på Oppdateringer i App Store-vinduet.
 4. Installer eventuelle macOS- eller firmwareoppdateringer som står oppført.

Hvis du bruker en skjerm, hub, forlengelse eller adapter som ikke er produsert av Apple, sjekker du med produsenten om det finnes oppdateringer tilgjengelig.

Hvis du prøver å koble en 4K-skjerm eller Ultra HD TV til Macen, må du påse at datamaskinen oppfyller kravene for å kunne bruke disse eksterne skjermene.

Hvis programvaren og firmwaren er oppdatert, eller hvis du ikke har bilde på skjermen, prøver du framgangsmåten nedenfor for det aktuelle problemet.

Hvis skjermen er tom eller ubrukelig

Prøv denne framgangsmåten hvis du ikke har bilde på skjermen. Denne framgangsmåten kan også hjelpe hvis bildet på skjermen slår seg av og på gjentatte ganger (flimrer), hvis det har vannrette striper (snø) eller hvis bildet er forvrengt (rivninger eller uregelmessig). 

Denne framgangsmåten vil sannsynligvis ikke hjelpe hvis problemet bare opptrer i én app. Hvis du har dette problemet bare i ett vindu eller én app, forhører du deg med appens utvikler om oppdateringer eller mer hjelp.

Kontrollere tilkoblinger

Kontroller tilkoblingene til Macen og eksterne skjermer:

 • Hvis du bruker en bærbar Apple-maskin, prøver du å koble til strømadapteren.
 • Kontroller at den eksterne skjermens strømkabel er koblet ordentlig til og at skjermen er slått på.
 • Hvis du bruker en Mac Pro (sent 2013), må du påse at skjermene er koblet til de riktige portene.
 • Hvis du bruker en skjermhub, bryterboks eller «KVM», prøver du å koble skjermkabelen direkte til Macen i stedet.
 • Koble skjermkabelen fra Macen og sett den deretter tilbake for å etablere forbindelsen på nytt.
 • Hvis du bruker en skjermadapter, kobler du skjermadapteren fra Macen og deretter til igjen for å etablere forbindelsen på nytt.
 • Hvis du bruker mer enn én skjermadapter til tilkobling av skjermen (adapterne er «kjedet»), prøver du å koble til skjermen ved bruk av bare én adapter, hvis det er mulig. Noen skjermadaptere kan ikke kobles sammen. En Mini DisplayPort-til-DVI-adapter kan for eksempel ikke kobles til en DVI-til-HDMI-adapter.
 • Hvis skjermen har mer enn én skjermkontakt, kan du sjekke om bruk av en annen kontakt på skjermen fungerer. Hvis det er mulig, bør du sjekke om bruk av en annen skjerm eller en annen adapter fungerer.
 • Prøv å bruke en annen kabel som du vet er i orden. Forhør deg med skjermens produsent for å forsikre deg om at du bruker en anbefalt kabel.
 • Omstart Macen med skjermen tilkoblet.

Oppdage skjermen

Hvis du bruker en ekstern skjerm, setter du Macen i dvalemodus og vekker den for å få den til å se etter tilkoblede skjermer:

 1. Trykk på på/av-knappen på datamaskinen for å sette den i dvalemodus, eller velg Apple-menyen > Dvale.
 2. Vent en liten stund og trykk deretter på en tast på tastaturet eller klikk med musen eller styreflaten for å vekke Macen.

Hvis du bruker mer enn én skjerm og du kan se bildet på en av skjermene, kan du også bruke Skjermer-valgene til å se etter tilkoblede skjermer.

Justere skjerminnstillingene

Hvis du ikke har bilde på skjermen, prøver du å justere skjermens lysstyrke eller kontrast. Hvis du fremdeles ikke har noe bilde eller bildet virker forvrengt eller uregelmessig, prøver du å velge en annen skjermoppløsning under Systemvalg.

Juster lysstyrken

 • Hvis du bruker en Apple-skjerm, trykker du på Øk lysstyrke-tasten F2-tastbilde på Apple-tastaturet. Hvis du skal justere lysstyrken på en sekundær skjerm, trykker du på Kontroll-F2.
 • Hvis du bruker en skjerm som ikke er produsert av Apple, ser du i dokumentasjonen som fulgte med skjermen, for å se om den har innebygde kontroller for justering av lysstyrke eller kontrast.

Endre skjermoppløsningen

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Klikk på Skjermer-symbolet.
 3. Klikk på Standard for skjerm. Hvis mer enn én oppløsning står oppført, velger du en oppløsning og oppfriskningsfrekvens. Hvis skjermen slår seg av når du endrer oppløsning, trykker du på escape-tasten for å angre endringen. 
  Skjermer-valgvinduet

Hvis du ikke får endret oppløsningen på skjermen fordi du ikke har noe bilde, omstarter du Macen i sikker modus for å tilbakestille skjermoppløsningen til standardverdiene.

Hvis oppstart i sikker modus ikke løser problemet, tilbakestiller du Macens NVRAM og SMC for å tilbakestille skjermportene på Macen til standardverdiene.

Se etter tredjeparts skjermprogramvare

Hvis skjermen bare fungerer når Macen er startet i sikker modus og du har skjermrelatert programvare installert, kan du forhøre deg med programvarens utvikler angående oppdateringer eller prøve å avinstallere den midlertidig.

Hvis bildet virker variabelt eller uklart

Hvis bilder eller tekst på skjermen virker piksellert eller uklart, kan du sjekke følgende.

Kontrollere skjermoppløsningen

Påse at skjermoppløsningen under Systemvalg er satt til standardverdiene. Hvis du bruker en oppløsning som er skalert, kan bildet bli forstørret for å passe på skjermen. Det kan få bildet til å virke uklart i noen apper.

 1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Klikk på Skjermer-symbolet.
 3. Velg Standard for skjerm.
  Skjermer-valgvinduet

Hvis du har en skjerm eller HDTV tilkoblet med en HDMI-kabel, kan du se en forskjell i skjermkvaliteten hvis skjermen er satt i fjernsynsmodus. Kontroller om skjermen har en «monitormodus»-innstilling for å få best mulig skjermkvalitet.

Retina-skjermer

Hvis en app du bruker, virker å ha lav oppløsning på en Retina-skjerm, kan du sjekke om det finnes en oppdatering til appen. De fleste apper har blitt oppdatert for å bruke den høyere pikseltettheten til Retina-skjermer.

Bilder med lav oppløsning på noen nettsider kan også virke «mykere» ved visning på en Retina-skjerm. Det er fordi Retina-skjermer har en høyere pikseltetthet og ikke alle nettsteder bruker Retina-klare bilder.

Bildene nedenfor ser for eksempel annerledes ut ved visning på en Retina-skjerm, men ser like ut på andre typer skjermer. Det skjer fordi det Retina-klare bildet har en høyere pikseltetthet:

Standardbilde Retina-klart bilde

Hvis du har kontrast- eller fargeproblemer

Hvis hele skjermbildet ser for mørkt eller lyst ut, kan du justere lysstyrken og kontrasten på Skjermer-panelet under Systemvalg, eller ved å bruke skjermens innebygde kontroller.

Justere lysstyrke og kontrast

Når du skal justere lysstyrken på en Apple-skjerm, trykker du på lysstyrketasten F2-tastbilde eller F2-tasten på tastaturet. Du kan også bruke lysstyrkejusteringen for hver enkelt skjerm som er tilkoblet, under Systemvalg > Skjermer.

Skjermer som ikke er produsert av Apple, har noen ganger lysstyrke- og fargekorrigering innebygd i skjermen. Se i dokumentasjonen til skjermen for å se om den har innebygde kontroller.

Når du kobler til en skjerm, projektor eller HDTV med en HDMI-kabel, vil du kanskje se en forskjell i skjermkvalitet hvis skjermen er satt i fjernsynsmodus. Kontroller om enheten har en «monitormodus»-innstilling for å få best mulig skjermkvalitet.

Du kan også kalibrere den enkelte skjermen på Farger-fanen under Skjermer-valgene for å få best mulig farger og lysstyrke på skjermen.

Hvis du har lyse eller mørke piksler

Koble til skjermer med Thunderbolt 3 (USB-C)

Med Apple Thunderbolt 3 (USB-C)-til-Thunderbolt 2-adapter kan du koble Mac-modeller med Thunderbolt 3 (USB-C)-porter til eldre enheter som bruker Thunderbolt (10 Gbps) eller Thunderbolt 2 (20 Gbps). Dette er for eksempel adapteren du bør bruke til å koble MacBook Pro til Apple Thunderbolt Display eller en Thunderbolt 2-lagringsenhet fra en tredjepart.

Denne adapteren støtter ikke tilkoblinger til Mini DisplayPort-skjermer, inkludert følgende Apple-adaptere og -skjermer: 

 • Apple Mini DisplayPort-til-Dual-Link DVI-adapter
 • Apple Mini DisplayPort-til-DVI-adapter
 • Apple Mini DisplayPort til VGA-adapter
 • LED Cinema Display fra Apple

Hvis du bruker Thunderbolt 3 (USB-C)-til-Thunderbolt 2-adapteren til å koble til en støttet skjerm og skjermen ikke viser noe bilde, kan du forsøke å koble fra adapteren og koble den til igjen.

Få mer hjelp

Hvis du har forsøkt disse framgangsmåtene og skjermen fremdeles ikke fungerer, kontakter du Apple-kundestøtte for å få mer hjelp. 

Diagnostiseringskostnader kan påløpe for problemer som ikke dekkes av garantien eller av AppleCare Protection Plan (APP).

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: