Hvis Macen ikke starter

Hvis Macen ikke vil slå seg på etter at du har trykket på av/på-knappen, følger du denne fremgangsmåten.

Sjekk strømtilkoblingen

Sørg for at strømkabelen er uskadet og riktig koblet til Macen og til en fungerende stikkontakt.

Hvis Macen ikke har en innebygd skjerm, må du kontrollere at den eksterne skjermen er koblet til strøm, koblet til Macen og slått på.

Hold inne av/på-knappen

Hold inne av/på-knappen på Macen i omtrent ti sekunder. (Alle Macer har en av/på-knapp. På bærbare datamaskiner med Touch ID, holder du inne på Touch ID.)

Deretter trykker du på og slipper knappen normalt.

Koble fra tilbehør

Det kan hende det er problemer med én eller flere av tilbehørene eller kablene deres. Koble alt tilbehør fra Macen, inkludert skrivere, stasjoner, USB-huber og mobilenheter. Deretter gjentar du trinn to ovenfor.

Hvis du ser noe på skjermen

Hvis skjermen viser et blinkende spørsmålstegn, en sirkel med en linje gjennom eller noe annet, er Macen slått på, men starter ikke:

Hvis Macen slår seg på, men ikke fullfører oppstarten

Hvis du ikke ser noe på skjermen

Hvis Macen ser ut til å være slått på, men skjermen forblir tom, kan problemet være programvarerelatert:

Hvis Macen starter opp til en tom skjerm

Tilbakestill SMC (kun Intel-baserte Macer)

Hvis du bruker en eldre, Intel-basert Mac, kan det hjelpe å tilbakestille SMC:

Tilbakestill SMC

Kontakt oss

Hvis Macen fortsatt ikke slår seg på, kontakter du Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: