Bruk iPad som en ekstra skjerm for Mac med Sidecar

Med Sidecar kan du bruke iPad som en skjerm som utvider eller speiler skrivebordet på Mac.

iPad ved siden av Macbook som bruker Sidecar

Utvid eller speil skrivebordet på Mac med Sidecar

 1. Kontroller at Mac og iPad oppfyller systemkravene for Sidecar.
 2. Du kan bruke Sidecar trådløst, men hvis du vil holde iPaden ladet under bruk, kobler du den direkte til Macen med USB-ladekabelen som fulgte med iPaden.
 3. Klikk på AirPlay-symbolet  i menylinjen på Macen, og velg deretter alternativet for å koble til iPaden. Eller koble til via Sidecar-valg.
  Hvis du ikke ser AirPlay-symbolet, velger du Apple-menyen  > Systemvalg og klikker på Skjermer. Deretter kontroller du at «Vis valg for eksternt skjermbilde i menylinjen når tilgjengelig» er valgt.
 4. iPaden skal nå vise en utvidelse av skrivebordet på Mac. Du kan flytte vinduer til den og bruke den på samme måte som andre skjermer.
 5. Hvis du vil speile skjermen på Macen slik at begge skjermene viser samme innhold, kan du gå tilbake til AirPlay-menyen (blått rektangel ) mens du bruker Sidecar. Velg alternativet for å speile skjermen. Dette er en god måte å dele Mac-skjermen med andre på.
 6. Du avslutter Sidecar-økten ved å gå til AirPlay-menyen og velge alternativet for å koble fra. Eller trykk på Koble fra-knappen i sidepanelet på iPaden.

Finn ut mer om bruk av eksterne skjermer. Du kan for eksempel bruke Skjerm-valg til å justere skjermene slik at iPad utvides til høyre for, til venstre for, ovenfor eller nedenfor skrivebordet ditt.


Flytt et vindu til skjermen på iPad

Hvis du holder pekeren over fullskjermknappen  i et vindu, kan du velge å flytte dette vinduet til eller fra skjermen på iPad. Dette er raskere enn å dra vinduet, og størrelsen endres slik at det passer perfekt.

Meny som vises, når du holder pekeren over grønn knapp


Med sidepanelet finner du ofte brukte kontroller på siden av iPad-skjermen. Det inkluderer Kommando, Skift og andre spesialtaster, slik at du kan velge viktige kommandoer med fingeren eller Apple Pencil i stedet for å bruke tastatur.

Bruk Sidecar-valg til å slå av sidepanelet eller endre plasseringen.

iPad som bruker Sidecar
  

Trykk for å vise eller skjule menylinjen når du viser et vindu i fullskjerm på iPad. 

Vis eller skjul datamaskinens Dock på iPad. 

Kommando. Trykk og hold for å angi Kommando-tasten. Dobbelttrykk for å låse tasten. 

Tilvalg. Trykk og hold for å angi Tilvalg-tasten. Dobbelttrykk for å låse tasten.

Kontroll. Trykk og hold for å angi Kontroll-tasten. Dobbelttrykk for å låse tasten.

Skift. Trykk og hold for å angi Skift-tasten. Dobbelttrykk for å låse tasten.
  

Angre forrige handling. I enkelte apper kan flere operasjoner angres.

Vis eller skjul skjermtastaturet.

Koble fra iPad, slik at Sidecar-økten avsluttes.

 


Bruk Touch Bar

Mange av programmene på Mac har Touch Bar-kontroller som gjør vanlige handlinger enda enklere. Med Sidecar får du Touch Bar på iPad-skjermen selv om Macen ikke har Touch Bar. Den fungerer på samme måte som Touch Bar på Mac, og du kan trykke på kontrollene med fingeren eller Apple Pencil. 

Bruk Sidecar-valg til å slå av Touch Bar eller endre plasseringen.

Hvis Touch Bar ikke vises når du bruker en app som tilbyr Touch Bar-kontroller, velger du Apple-menyen  > Systemvalg og klikker på Mission Control. Deretter kontrollerer du at «Skjermer har egne Spaces» er valgt.


Bruk bevegelser for rulling og andre handlinger

Multi-Touch-bevegelser på iPad er tilgjengelige når du bruker Sidecar. Disse bevegelsene er spesielt nyttige med Sidecar:

 • Rull: Sveip med to fingre.
 • Kopier: Knip innover med tre fingre.
 • Klipp ut: Knip innover med tre fingre to ganger.
 • Lim inn: Knip utover med tre fingre.
 • Angre: Sveip til venstre med tre fingre, eller dobbelttrykk med tre fingre.
 • Utfør likevel: Sveip til høyre med tre fingre.


Bruk Apple Pencil

Du kan bruke Apple Pencil, i stedet for musen eller styreflaten koblet til Macen din, til å peke, velge og utføre handlinger som å tegne, redigere bilder og manipulere objekter på iPad mens den utvider eller speiler Mac-skjermen. Du kan også bruke den til å skrive, skissere eller merke dokumenter samtidig som du ser oppdateringene i sanntid på Macen.

Sidecar støtter også dobbelttrykking, som du kan slå på i Sidecar-valg. Dobbelttrykking gjør at apper som støtter denne funksjonen, kan utføre egendefinerte handlinger når du dobbelttrykker på siden av Apple Pencil (2. generasjon).

 


Bruk tastatur, mus eller styreflate

Under Sidecar-økten kan du skrive med et tastatur koblet til enten Macen eller iPaden, inkludert Smart Keyboard eller Magic Keyboard for iPad.

For å peke, klikke eller velge med en mus eller styreflate, bruker du musen eller styreflaten som er koblet til Macen, eller du kan bruke en Apple Pencil på iPaden din.


Bruk iPad-apper

Når du bruker Sidecar, kan du bytte til en iPad-app og deretter bruke appen på iPad på vanlig måte. Dette deaktiverer Sidecar-økten midlertidig helt til du bytter tilbake til Sidecar-appen eller kobler fra Sidecar. Sidecar-appen vises bare på Hjem-skjermen mens du bruker Sidecar.


  


Bruk Sidecar-valg

Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på Sidecar. Disse valgene er bare tilgjengelige på datamaskiner som støtter Sidecar.

Sidecar-valg

 • Vis sidepanel: Viser sidepanelet til høyre eller venstre på iPad-skjermen, eller slår det av.
 • Vis Touch Bar: Viser Touch Bar øverst eller nederst på iPad-skjermen, eller slår den av.
 • Aktiver dobbelttrykking på Apple Pencil: Tillater at apper som støtter denne funksjonen, kan utføre egendefinerte handlinger når du dobbelttrykker på siden av Apple Pencil (2. generasjon).
 • Koble til: Velg en iPad å koble til, eller klikk på Koble fra for å slutte å bruke Sidecar.


Systemkrav for Sidecar

Sidecar krever en kompatibel Mac med macOS Catalina og en kompatibel iPad med iPadOS 13:

Mac med macOS Catalina

 • MacBook Pro-modeller fra 2016 og nyere
 • MacBook-modeller fra 2016 og nyere
 • MacBook Air-modeller fra 2018 og nyere
 • iMac fra 2017 eller nyere, pluss iMac (Retina 5K, 27-tommers. sent 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini-modeller fra 2018 og nyere
 • Mac Pro fra 2019
    

iPad med iPadOS 13

Tilleggskrav


Publiseringsdato: