Hvis Macen ikke slår seg på eller starter

Hvis Macen ikke slår seg på, eller den slår seg på, men fullfører ikke oppstarten, kan du prøve disse løsningene.

Se etter strømrelaterte problemer

Trykk på av/på-knappen på Macen (alle Macer har en av/på-knapp), og se etter tegn på strøm, som for eksempel disse:

Hvis Macen ikke viser noen strømtegn, må du begynne med å sørge for at den mottar strøm:

  • Kontroller at strømkabelen er uskadet, og at den er skikkelig koblet til i Macen og et fungerende strømuttak. Hvis du er usikker på strømuttaket, kan du teste det med en lampe eller annen enhet.
  • Hvis du bruker en bærbar Mac, må du passe på at du bruker riktig strømkabel og adapter. La disse stå i lenge nok til at de gir en batterilading som kan brukes. Finn ut hvordan du feilsøker USB-C-strømadaptere eller MagSafe-strømadaptere.
  • Hvis du bruker en ekstern skjerm, må du kontrollere at den er slått på og ikke har noen andre skjermproblemer.
  • Kontroller at lysstyrken på skjermen er skrudd opp. Bærbare Macer har en Lysstyrke opp-tast  på det innebygde tastaturet.

Deretter prøver du disse løsningene, uavhengig av om Macen viser noen tegn til strøm:

  • Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder, og trykk deretter på den igjen.
  • Koble alt tilbehør fra Macen, inkludert skrivere, stasjoner, USB-huber og mobilenheter. (Du kan ha et problem med én eller flere av disse enhetene eller kablene deres.) Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder en gang til, og trykk deretter på den igjen.
  • Tilbakestill SMC (systemadministreringskontroll).

Se etter andre startproblemer

  • Hvis Macen slår seg på, men ikke fullfører oppstarten, kan du kanskje følge fremgangsmåter basert på skjermene du ser på skjermen.
  • Hvis du nylig har installert minne eller en harddisk (eller SSD), må du sørge for at dette er kompatibelt og riktig installert. Hvis det er mulig, kan du fjerne det og teste med opprinnelig minne eller disk.

Hvis Macen fremdeles ikke slår seg på eller starter

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte, en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Publiseringsdato: