Hvis Macen ikke starter

Finn ut hvordan du ser etter problemer med skjermen, strømforsyningen og andre deler av Macen hvis den ikke starter.

Sjekk om du har problemer med skjermen

Hvis det ser ut til at Macen ikke starter, kan det hende at maskinen slår seg på, men skjermen ikke fungerer. For å se om det er et problem med skjermen trykker du på av/på-knappen på maskinen. Deretter kan du se etter disse tegnene på at Macen slår seg på, selv om skjermen forblir svart:

 • Du kan høre en startlyd.
 • Du kan høre lyd fra viften eller stasjonen.
 • Hvis Macen har en LED-dvaleindikatorlampe, kan denne slå seg på.
 • Hvis du har en bærbar Mac med bakbelyst tastatur, kan dette slå seg på.
 • Når du trykker på Caps Lock-tasten, slår lyset i tasten seg på.

Hvis noe av dette skjer, og Macen er koblet til en ekstern skjerm, kan du få hjelp med videoproblemer på eksterne skjermer som er koblet til Macen. Hvis ikke kan du fortsette til neste del.

Sjekk om du har problemer med strøm

Hvis Macen ikke starter, og du har utelukket skjermproblemer, forsøker du denne fremgangsmåten:

 1. Sørg for at strømkabelen og strømadapteren er godt festet til Macen og koblet til et fungerende strømuttak. Koble til en lampe eller annet elektrisk utstyr for å forsikre deg om at strømuttaket fungerer.
 2. Hvis strømuttaket fungerer, men Macen fremdeles ikke får strøm, kan du prøve en annen strømkabel eller strømadapter. 
 3. Hvis du bruker en bærbar Mac, bør du sørge for at du bruker riktig strømadapter og strømkabel, og lese om hvordan du løser problemer med MagSafe-adaptere. Sørg for at strømadapteren forblir tilkoblet lenge nok til å lade batteriet tilstrekkelig.

Sjekk om du har andre problemer

Hvis du har utelukket problemer med strøm og skjermer, kan du prøve denne fremgangsmåten:

 1. Koble fra alt annet tilbehør som er koblet til Macen. Dette inkluderer enheter som skrivere, USB-huber og mobilenheter.
 2. Hold inne av/på-knappen i ti sekunder. Trykk så på av/på-knappen igjen for å se om Macen starter.
 3. Tilbakestill SMC (systemadministreringskontroll).
 4. Hvis du nylig har installert minne eller en stasjon i Macen, må du sørge for at dette er kompatibelt og riktig installert. Om mulig bør du installere det opprinnelige minnet eller stasjonen for å se om problemene vedvarer.

Hvis Macen fremdeles ikke starter etter du har forsøkt denne fremgangsmåten, tar du kontakt med Apple-kundestøtte. Du kan også besøke en Apple Store-butikk eller Apple-autorisert tjenesteleverandør for å få hjelp.

Publiseringsdato: