Hvis Macen ikke slår seg på eller starter

Hvis Macen ikke slår seg på, eller den slår seg på, men fullfører ikke oppstarten, kan du prøve disse løsningene.

Trykk på av/på-knappen  på Macen, og se etter tegn på strøm, som for eksempel disse:

Hvis Macen ikke viser noen strømtegn, må du begynne med å sørge for at den mottar strøm:

  • Kontroller at strømkabelen er uskadet, og at den er skikkelig koblet til i Macen og et fungerende strømuttak. Hvis du er usikker på strømuttaket, kan du teste det med en lampe eller annen enhet. 
  • Hvis du bruker en bærbar Mac, må du passe på at du bruker riktig strømkabel og adapter, og du må la disse stå i lenge nok til at de gir en batterilading som kan brukes. Finn ut hvordan du feilsøker MagSafe-strømadaptere eller USB-C-strømadaptere.

Deretter prøver du disse løsningene, uavhengig av om Macen viser noen tegn til strøm:

  • Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder, og trykk deretter på den igjen. Hvis dette ikke hjelper, gjentar du prosessen etter at du har koblet tilbehør fra Macen, inkludert skrivere, stasjoner, USB-huber og mobilenheter. (Du kan ha et problem med én eller flere av disse enhetene eller kablene deres.)
  • Hvis det ikke vises noe på skjermen, må du kontrollere at lysstyrken er justert opp. Bærbare Macer har en Lysstyrke opp-tast  på det innebygde tastaturet. Hvis du bruker en ekstern skjerm, må du kontrollere at den er slått på og ikke har noen andre problemer.
  • Tilbakestill SMC (systemadministreringskontroll).

Hvis Macen slås på, men ikke fullfører oppstarten, kan en av disse løsningene hjelpe. Hvis du må slå av Macen først, trykker og holder du inne av/på-knappen i 10 sekunder. 

Hvis Macen fremdeles ikke slår seg på eller starter, eller du ikke kan installere macOS på nytt eller gjenopprette fra en sikkerhetskopi, kontakter du Apple-kundestøtte, en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør. I mellomtiden, hvis Macen ikke fullfører oppstarten og du har en annen startdisk, kan du kanskje koble den til Macen og starte fra den disken i stedet for den gjeldende startdisken.

Publiseringsdato: