Hvis Macen ikke starter

Hvis Macen din tilsynelatende ikke slår seg på, kan du prøve disse løsningene.

 1. Trykk på av/på-knappen på Macen. Alle Macer har en av/på-knapp, som vanligvis er merket med et strømsymbol . Kontroller deretter om det er tegn på strøm, som for eksempel disse:
 2. Hvis Macen ikke viser noen strømtegn, må du begynne med å sørge for at den mottar strøm:
  • Kontroller at strømkabelen er uskadet, og at den er skikkelig koblet til i Macen og et fungerende strømuttak. Hvis du er usikker på strømuttaket, kan du teste det med en lampe eller annen enhet.
  • Hvis du bruker en bærbar Mac, må du passe på at den bruker riktig strømkabel og adapter, og at den har vært koblet til i omtrent fem minutter, som er lenge nok til at det gir en strømlading som kan brukes. Finn ut hvordan du feilsøker USB-C-strømadaptere eller MagSafe-strømadaptere.
  • Hvis du bruker en ekstern skjerm, må du kontrollere at den er slått på, koblet til Macen og ikke har noen video- eller skjermproblemer.
 3. Deretter prøver du disse løsningene, uavhengig av om Macen viser noen tegn til strøm:
  • Trykk og hold inne av/på-knappen på Macen i 10 sekunder, og trykk deretter på den igjen.
  • Tilbakestill SMC (systemadministreringskontroll).
  • Kontroller at lysstyrken på skjermen er skrudd opp. Bærbare Macer har en Lysstyrke opp-tast  på det innebygde tastaturet.
  • Koble alt tilbehør fra Macen, inkludert skrivere, stasjoner, USB-huber og mobilenheter. (Det kan hende det er problemer med én eller flere av disse enhetene eller de tilhørende kablene.) Trykk og hold inne av/på-knappen i 10 sekunder en gang til, og trykk deretter på den igjen.
 4. Hvis Macen har tegn på strøm, men skjermen forblir tom, kan du prøve fremgangsmåten for når Macen starter til en tom skjerm.


Hvis du fremdeles trenger hjelp, kontakter du Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: