Over de waarschuwing 'Vertrouw je deze computer?' op een iPhone, iPad of iPod touch

Meer informatie over vertrouwde computers en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Wat de vertrouwensinstellingen op uw apparaat betekenen

Als u uw iPhone, iPad of iPod touch voor de eerste keer aansluit op een computer of ander apparaat, wordt u gevraagd of u de computer vertrouwt:

  • Vertrouwde computers kunnen synchroniseren met uw iOS-apparaat, reservekopieën maken en de foto's, video's, contacten en ander materiaal van uw apparaat openen. Deze computers worden net zo lang vertrouwd tot u wijzigt welke computers u vertrouwt of uw iOS-apparaat wist.
  • Als u ervoor kiest een computer niet te vertrouwen, blokkeert u de toegang tot materiaal op uw apparaat. U ziet de waarschuwing elke keer dat u uw iOS-apparaat aansluit op die computer.

Kiezen of u een computer vertrouwt of niet

  1. Sluit de iPhone, iPad of iPod touch aan op een computer of een ander apparaat.
  2. Voer uw toegangscode in (als u deze hebt) om uw iOS-apparaat te ontgrendelen.
  3. Als u de computer of het andere aangesloten apparaat niet wilt vertrouwen, tikt u op uw iOS-apparaat op 'Vertrouw niet'. Als u de computer of het andere apparaat wel wilt vertrouwen, tikt u op 'Vertrouw'. 
  4. Als u verbonden bent met een computer, tikt u op 'Ga door' in iTunes. Als u verbonden bent met een ander apparaat, beantwoordt u de resterende vragen.

Uw instellingen voor vertrouwde computers wijzigen

Uw iOS-apparaat onthoudt welke computers worden vertrouwd.

Als u een computer of ander apparaat niet meer wilt vertrouwen, wijzigt u de privacy-instellingen op uw iPhone, iPad of iPod touch. Ga naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel locatie en privacy'. Als u nu verbinding maakt met de eerder vertrouwde computer, wordt u gevraagd of u die computer wilt vertrouwen.

Hulp krijgen

Als u op 'Vertrouw' of 'Vertrouw niet' tikt maar iOS uw antwoord niet accepteert, of als de waarschuwing niet verschijnt, volgt u deze stappen. Probeer het na elke stap opnieuw:

  1. Zorg ervoor dat nieuwste versie van iTunes op de computer staat.
  2. Koppel het iOS-apparaat los van de computer en sluit het opnieuw aan.
  3. Herstart het iOS-apparaat en de computer.
  4. Stel uw vertrouwensinstellingen opnieuw in.

Als de bovenstaande stappen niet helpen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tikt u op 'Herstel netwerkinstellingen'. Hierdoor worden niet alleen wifinetwerken en -wachtwoorden opnieuw ingesteld, maar ook eerder gebruikte VPN- en APN-instellingen.

Als u iTunes voor Windows hebt gedownload van de Microsoft Store, controleert u of 'iTunes Mobile Device Helper' is ingeschakeld als opstartitem.

Als u nog steeds hulp nodig hebt, neemt u contact op met Apple Support.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: