iPhone, iPad of iPod wordt niet herkend in iTunes voor Windows

Als een iPhone, iPad of iPod geen verbinding met iTunes op een pc kan maken, probeert u de onderstaande stappen.

Gebruik deze stappen als een iPhone, iPad of iPod niet onder Apparaten in iTunes verschijnt nadat u het apparaat aansluit op een Windows-pc. Plaats het apparaat niet handmatig in de herstelmodus wanneer u deze stappen probeert. U hebt mogelijk een van deze berichten gezien:

 • Het apparaat kan niet worden hersteldin iTunes.
 • Een ‘!’ , ‘?’ , een stekker of ‘X’ verschijnt naast de vermelding van het apparaat in Apparaatbeheer.
 • Tijdens het bijwerken of herstellen wordt het apparaat mogelijk niet meer herkend in iTunes.

Als u een Mac gebruikt, leest u wat u moet doen als het apparaat niet wordt herkend in OS X.

Herstarten

Schakel de computer en het iOS-apparaat uit en schakel ze opnieuw in.

De computer bijwerken

Controleer of u alle vereiste updates voor de computer hebt geïnstalleerd.

iTunes bijwerken

Controleer of u de nieuwste versie van iTunes op de computer hebt geïnstalleerd.

Ervoor zorgen dat het iOS-apparaat de computer vertrouwt

Als u de iPhone, iPad of iPod touch aansluit op de computer en ‘Als u dit apparaat nog niet eerder hebt aangesloten op deze computer, ontgrendelt u het apparaat en tikt u op ‘Vertrouw’’ ziet, controleert u of het apparaat de computer vertrouwt.

Als u Windows XP gebruikt en de waarschuwing over het vertrouwen herhaaldelijk ziet op het apparaat, controleert u of u iTunes hebt geïnstalleerd. Lees hoe u een terugkerende waarschuwing over het vertrouwen oplost als u Windows XP gebruikt. U moet de map Lockdown mogelijk opnieuw instellen.

De USB-kabel controleren

Controleer of de 30-pins USB-kabel of Lightning-naar-USB-kabel vuil of beschadigd is. Als u een andere kabel hebt, test u met deze andere kabel.

USB-kabels die bij producten of accessoires van andere fabrikanten worden meegeleverd, kunnen die producten mogelijk alleen opladen en geen gegevens ernaar overzetten. Als u een hoesje van een andere fabrikant of een pakket voor verlengde batterijduur gebruikt, verwijdert u het hoesje en sluit u de door Apple geleverde USB-kabel rechtstreeks aan op het apparaat.

Controleren of Apple Mobile Device Support is geïnstalleerd

iOS-apparaten vereisen Apple Mobile Device Support dat automatisch wordt geïnstalleerd met iTunes. Als u wilt controleren of het is geïnstalleerd, volgt u de geschikte, hieronder vermelde stappen voor uw Windows-besturingssysteem.

Windows 8

 1. Verplaats de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek en klik op het vergrootglas.
 2. Typ Configuratiescherm en druk op Return.
 3. Klik op ‘Een programma verwijderen’.
 4. Controleer of Apple Mobile Device Support voorkomt in de lijst met geïnstalleerde programma’s.

Als Apple Mobile Device Support niet in de lijst voorkomt, verwijdert u iTunes, QuickTime, Apple Software Update en Apple Application Support en installeert u iTunes opnieuw.

Als u iTunes opnieuw installeert en Apple Mobile Device Support nog steeds niet is geïnstalleerd, kunt u problemen oplossen bij de installatie van iTunes voor Windows.

Windows Vista en Windows 7

 1. Klik op Start.
 2. Kies Configuratiescherm.
 3. Klik op ‘Een programma verwijderen’ (‘Programma’s en onderdelen’ als u de klassieke weergave van het Configuratiescherm in Windows Vista gebruikt).
 4. Controleer of Apple Mobile Device Support voorkomt in de lijst met geïnstalleerde programma’s.

Windows XP

 1. Klik op Start.
 2. Kies Configuratiescherm.
 3. Open ‘Programma’s installeren of verwijderen’ en controleer of Apple Mobile Device Support voorkomt in de lijst met geïnstalleerde programma’s.

De Apple Mobile Device Service opnieuw starten

Lees hoe u de Apple Mobile Device Service (AMDS) opnieuw start in Windows.

Controleren of het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device is geïnstalleerd

Volg de onderstaande stappen.

Windows Vista, Windows 7 en Windows 8

 1. Sluit het apparaat aan op de computer.
 2. Sluit iTunes af als het wordt gestart.
 3. Voor Windows Vista en Windows 7:
  • Klik op het menu Start, klik rechts op Computer en kies Eigenschappen.
  • Klik in de linkerbovenhoek op Apparaatbeheer. 
  • Verplaats in Windows 8 de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek, klik op het vergrootglas, typ devmgmt.msc en druk op Return. Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.
 4. Klik op het plusteken (+) (of op het openvouwdriehoekje ( ) (in Windows 7 en Windows 8) naast ‘Universal Serial Bus-controllers’ om deze selectie uit te vouwen.

 5. Zoek het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device. Als deze vermelding zonder een pijl omlaag, ‘!’ of ‘?’ wordt weergegeven, is dit stuurprogramma correct geïnstalleerd. Ga door met ‘Controleren op conflicten met software van andere leveranciers’.

  • Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device niet in de lijst voorkomt, gaat u door met ‘Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device niet in de lijst voorkomt’.
  • Als u naast de vermelding van het apparaat een pijl omlaag ziet, is dit apparaat uitgeschakeld. Als u dit apparaat wilt inschakelen, klikt u er rechts op en kiest u Inschakelen in het snelmenu.

  • Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device in de lijst voorkomt maar een ‘!’ of ‘?’ heeft, installeert u het stuurprogramma van Apple Mobile Device opnieuw:
   1. Klik rechts op de vermelding van Apple Mobile Device in Apparaatbeheer.
   2. Kies in het snelmenu de optie Installatie ongedaan maken.
   3. Schakel het aankruisvak ‘De stuurprogramma’s voor dit apparaat verwijderen’ in en klik op OK wanneer u hierom wordt gevraagd.
   4. Klik in het geopende dialoogvenster op OK.
   5. Klik in het venster Apparaatbeheer rechts op ‘USB-controllers’ en kies ‘Zoeken naar gewijzigde apparaten’ in het snelmenu.
    Windows installeert de vereiste stuurprogramma’s automatisch en probeert opnieuw verbinding te maken met het apparaat.
  • Als bij de vermelding van het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device nog altijd een uitroepteken of vraagteken wordt weergegeven, klikt u rechts op deze vermelding en kiest u Eigenschappen. Op het tabblad Algemeen kijkt u onder ‘Apparaatstatus’.
  • Als u dit bericht ziet: ‘De digitale handtekening die voor de stuurprogramma’s van dit apparaat vereist is, kan niet worden gecontroleerd. Mogelijk is na een recente hardware- of softwarewijziging een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of is beschadigd, of is er schadelijke software van een onbekende bron geïnstalleerd. (Code 52)’ ziet, raadpleegt u het onderdeel hieronder voor Foutcode 52.
  • Als u een andere foutcode ziet, werkt u het stuurprogramma van Apple Mobile Device handmatig bij:
   1. Klik rechts op de vermelding van het Apple Mobile Device in Apparaatbeheer.
   2. Kies Stuurprogramma’s bijwerken.
   3. Selecteer ‘Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken’.
   4. Selecteer ‘Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma’s op mijn computer’.
   5. Klik op de knop Bladeren. Als de optie Bladeren niet beschikbaar is, kiest u een apparaatcategorie zoals Mobiele telefoon of Opslagapparaat (indien deze opties voorkomen). Klik vervolgens op Volgende. De knop Bladeren moet nu worden weergegeven.
   6. Klik op de knop Bladeren en ga naar C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   7. Dubbelklik op het bestand ‘usbaapl’. (Dit bestand heeft de naam ‘usbaapl64’ als u een 64-bits versie van Windows hebt. Als u ‘usbaapl64’ hier niet ziet, of als de map Drivers niet voorkomt, zoekt u in C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers).
   8. Klik op Openen in het venster Bladeren. Klik achtereenvolgens op Volgende en op Voltooien. Windows installeert het stuurprogramma.

Als tijdens de installatie in een bericht wordt gemeld dat de software die u installeert, ‘niet voldoet aan de eisen van de Windows Logo-test’, klikt u op Toch doorgaan om de stuurprogramma’s te installeren. In dit artikel van Microsoft vindt u oplossingen voor andere algemene problemen en nummers van foutcodes.

Windows XP

 1. Sluit het apparaat aan op de computer.
 2. Sluit iTunes af als het wordt gestart.
 3. Klik in het menu Start rechts op Deze computer en kies Eigenschappen.
 4. Klik op het tabblad Hardware en klik op de knop Apparaatbeheer. Het venster Apparaatbeheer wordt geopend.
 5. Klik op het plusteken (+) naast USB-controllers om deze selectie uit te vouwen.

 6. Zoek het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device in deze lijst. Als naast deze vermelding geen ‘x’, ‘!’ of ‘?’ wordt weergegeven, is dit stuurprogramma correct geïnstalleerd. Ga door met ‘Controleren op conflicten met software van andere leveranciers’.

  • Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device niet in de lijst voorkomt, gaat u door met ‘Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device niet in de lijst voorkomt’.
  • Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device in de lijst voorkomt maar naast de vermelding van het apparaat een rode ‘X’ wordt weergegeven, is het apparaat uitgeschakeld. Als u dit apparaat wilt inschakelen, klikt u rechts op de vermelding in Apparaatbeheer en kiest u Inschakelen in het snelmenu.


  • Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device in de lijst voorkomt maar een uitroepteken of vraagteken boven de vermelding vertoont, installeert u het stuurprogramma van Apple Mobile Device opnieuw:

   1. Klik rechts op de vermelding van het Apple Mobile Device in Apparaatbeheer.
   2. Kies in het snelmenu de optie Installatie ongedaan maken.
   3. Klik in het geopende dialoogvenster op OK.
   4. Klik in het venster Apparaatbeheer rechts op ‘USB-controllers’ en kies ‘Zoeken naar gewijzigde apparaten’ in het snelmenu.
    Windows installeert de vereiste stuurprogramma’s automatisch en probeert opnieuw verbinding te maken met het apparaat.
  • Als bij de vermelding van het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device nog altijd een uitroepteken of vraagteken wordt weergegeven, werkt u het stuurprogramma van Apple Mobile Device handmatig bij:
   1. Klik rechts op de vermelding van Apple Mobile Device in Apparaatbeheer.
   2. Kies in het snelmenu de optie Stuurprogramma bijwerken.
   3. Kies ‘Nee, nu niet’ als u wordt gevraagd om verbinding te maken met Windows Update om software te zoeken.
   4. Selecteer ‘Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)’.
   5. Klik op Volgende.
   6. Selecteer ‘Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren’.
   7. Klik op Volgende.

   8. Klik op de knop Bladeren. Als de optie Bladeren niet beschikbaar is, kiest u een apparaatcategorie zoals Mobiele telefoon of Opslagapparaat (indien deze opties voorkomen). Klik vervolgens op Volgende. De knop Bladeren moet nu worden weergegeven. 
   9. Klik op de knop Bladeren en ga naar C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
   10. Dubbelklik op het bestand usbaapl.
   11. Klik op OK in het venster Bladeren.
   12. Klik op Volgende.
   13. Klik op Voltooien. Windows installeert het stuurprogramma.

Als tijdens de installatie in een bericht wordt gemeld dat de software die u installeert, ‘niet voldoet aan de eisen van de Windows Logo-test’, klikt u op Toch doorgaan om de stuurprogramma’s te installeren.

Foutcode 52

U ziet mogelijk dit bericht in het venster Eigenschappen van het apparaat: ‘De digitale handtekening die voor de stuurprogramma’s van dit apparaat vereist is, kan niet worden gecontroleerd. Mogelijk is na een recente hardware- of softwarewijziging een bestand geïnstalleerd dat onjuist is ondertekend of is beschadigd, of is er schadelijke software van een onbekende bron geïnstalleerd. (Code 52).’

Foutcode 52 oplossen:

 • Installeer alle beschikbare updates voor Windows. Raadpleeg dit artikel van Microsoft voor meer informatie over hoe u dit doet.
 • Raadpleeg de fabrikant van de computer om te weten te komen of er updates zijn voor de stuurprogramma’s van de computer, inclusief schijfeenheden, chipsets en USB-controllers.
 • Schakel ‘stuurprogrammahandtekening bekrachtigen’ tijdelijk uit als volgt:

  1. Start de computer opnieuw op.
  2. Druk op de F8-toets terwijl de computer opnieuw wordt gestart.
  3. Windows Vista en Windows 7:
   • De lijst Geavanceerde opties voor Windows verschijnt. Druk op de pijl omlaag totdat ‘Uitschakelen van stuurprogrammahandtekening bekrachtigen’ wordt gemarkeerd.
   • Druk op de Return-toets.
  4. Windows 8:
   1. De lijst Geavanceerde opties voor Windows verschijnt. Druk op de pijl omlaag totdat ‘Uitschakelen van stuurprogrammahandtekening bekrachtigen’ wordt gemarkeerd.
   2. Druk op de Return-toets.
   3. Klik op ‘Standaardinstellingen wijzigen of andere opties kiezen’.
   4. Klik op ‘Kies andere opties’.
   5. Klik op ‘Problemen oplossen’.
   6. Klik op ‘Geavanceerde opties’.
   7. Klik op ‘Opstartinstellingen’.
   8. Klik op ‘Opnieuw opstarten’ wanneer u hierom wordt gevraagd.
   9. Druk op de toets 7 wanneer u hierom wordt gevraagd om de optie ‘Uitschakelen van stuurprogrammahandtekening bekrachtigen’ te selecteren.
  5. Sluit het apparaat opnieuw aan.

Als het apparaat wordt herkend, moet u deze stappen uitvoeren telkens als u de computer opstart. Raadpleeg Microsoft of de verantwoordelijke voor de installatie van Windows op de computer voor meer informatie om het probleem op te lossen zonder dat u deze optie telkens moet selecteren.

Als het USB-stuurprogramma van Apple Mobile Device niet in de lijst voorkomt

 1. Koppel het apparaat los van de computer.
 2. Bewaar een schermafbeelding door de thuisknop en de sluimerknop tegelijk in te drukken (het scherm knippert even). Het maken van schermafbeeldingen en bewaren van afbeeldingen met een iPod touch vereist iOS versie 2.0 of hoger.
 3. Sluit het apparaat opnieuw aan op de computer.
 4. Open Apparaatbeheer in Windows:
  • Windows 8:
   1. Verplaats de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek.
   2. Klik op het vergrootglas.
   3. Typ devmgmt.msc.
   4. Druk op Return.
  • Windows Vista of Windows 7:
   1. Klik op Start.
   2. Typ devmgmt.msc.
   3. Druk op Return.
   4. Klik op ‘Doorgaan’ als uw toestemming nodig is om door te gaan.
  • Windows XP:
   1. Klik op Start > Uitvoeren.
   2. Typ in het geopende dialoogvenster devmgmt.msc.
   3. Druk op Return.
 5. Vouw alle onderstaande onderdelen uit (mogelijk worden niet alle onderdelen weergegeven):
  • Beeldapparaten
  • Andere apparaten
  • Draagbare apparaten
  • USB-controllers
 6. Zoek de vermelding van het apparaat als camera. De naam van deze vermelding is Apple iPhone, Apple iPad, of Apple iPod.

Volg deze stappen als alleen ‘Onbekend apparaat’ verschijnt:

 1. Klik rechts op ‘Onbekend apparaat’.
 2. Kies in het snelmenu de optie ‘Eigenschappen’.
 3. Klik op het tabblad Details.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de optie ‘Hardware-ID’s’.
 5. Als de weergegeven hardware-ID begint met USB\VID_0000&PID_0000, betekent dit dat Windows de hardware-ID’s van het apparaat niet kan lezen en deze dus heeft vervangen door allemaal nullen. Dit wordt doorgaans veroorzaakt door een onjuiste USB-aansluiting of een incompatibiliteit met de USB-chipsetstuurprogramma’s.
 6. Koppel het apparaat en alle USB-apparaten los van de computer.
 7. Zet de computer uit en schakel deze vervolgens opnieuw in.
 8. Sluit het apparaat opnieuw aan waarbij u elke USB-poort gedurende ongeveer 30 seconden test om te zien of het apparaat wordt herkend.
 9. Test met een 30-pins USB-kabel of Lightning-naar-USB-kabel, indien beschikbaar, waarvan u zeker weet dat deze goed werkt.
 10. Als u een externe USB 2.0-hub beschikbaar hebt, sluit u de hub aan op de pc en sluit u het apparaat aan op de hub.
 11. Als het apparaat in iTunes verschijnt, koppelt u de externe USB 2.0-hub los en sluit u het apparaat rechtstreeks aan op de pc. Als het probleem zich opnieuw voordoet, moet u de externe USB 2.0-hub als tijdelijke oplossing gebruiken. Raadpleeg de fabrikant van de computer voor updates van de USB-chipset.

Als ‘Onbekend apparaat’ verschijnt wanneer u het apparaat aansluit op meer dan één goed werkende computer met meer dan één goed werkende USB-kabel, heeft het apparaat wellicht service nodig. Lees meer over uw serviceopties.

Volg deze stappen als alleen Apple iPhone, Apple iPad of Apple iPod verschijnt:

Windows XP

 1. Klik rechts op de vermelding van Apple iPhone, Apple iPad of Apple iPod in Apparaatbeheer en kies Stuurprogramma’s bijwerken in het snelmenu.
 2. Kies ‘Nee, nu niet’ als u wordt gevraagd om verbinding te maken met Windows Update om software te zoeken en klik op Volgende.
 3. Kies ‘Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)’ en klik op Volgende.
 4. Kies ‘Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren’ en klik op Volgende.
 5. Klik op de knop Bladeren. (Als de optie Bladeren niet beschikbaar is, kiest u een apparaatcategorie zoals Mobiele telefoon of Opslagapparaat, indien deze opties voorkomen, en klikt u op Volgende. De knop Bladeren moet nu worden weergegeven.) Klik in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’ op de knop Bladeren.
 6. Ga naar C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklik op het bestand ‘usbaapl.inf’ dat in deze lijst wordt weergegeven. Klik op OK in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’.
 8. Klik op Volgende en voltooi de installatie van het stuurprogramma. Open iTunes om te controleren of het apparaat juist wordt herkend.

Windows Vista, Windows 7 of Windows 8

 1. Klik rechts op de vermelding van Apple iPhone, Apple iPad of Apple iPod in Apparaatbeheer en kies Stuurprogramma’s bijwerken in het snelmenu.
 2. Klik op ‘Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken’.
 3. Klik op ‘Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma’s op mijn computer’.
 4. Klik op de knop Bladeren. (Als de optie Bladeren niet beschikbaar is, kiest u een apparaatcategorie zoals Mobiele telefoon of Opslagapparaat, indien deze opties voorkomen, en klikt u op Volgende. De knop Bladeren moet nu worden weergegeven.)
 5. Klik in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’ op de knop Bladeren.
 6. Gebruik dit venster om naar de volgende map te navigeren:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 7. Dubbelklik op het bestand usbaapl. (Dit bestand heeft de naam ‘usbaapl64’ als u een 64-bits versie van Windows hebt. Als u ‘usbaapl64’ hier niet ziet, of als de map Drivers niet voorkomt, zoekt u in C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.)
 8. Klik op OK in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’.
 9. Klik op Volgende en voltooi de installatie van het stuurprogramma. Open iTunes om te controleren of het apparaat juist wordt herkend.

Als het apparaat niet wordt herkend in de herstelmodus

Het apparaat wordt mogelijk niet herkend in de herstelmodus. Dit kan gebeuren tijdens het bijwerken of herstellen van het apparaat. Wanneer het apparaat zich in de herstelmodus bevindt, wordt gewoonlijk het logo ‘Verbind met iTunes’ weergegeven op het scherm. Als iTunes het apparaat in deze modus niet herkent:

 1. Open Apparaatbeheer:
  • Windows XP:
   1. Klik op Start > Uitvoeren.
   2. Typ devmgmt.msc.
   3. Druk op Return.
  • Windows Vista of Windows 7:
   1. Klik op Start.
   2. Typ devmgmt.msc.
   3. Druk op Return.
   4. Klik op ‘Doorgaan’ als uw toestemming nodig is om door te gaan.
  • Windows 8:
   1. Verplaats de muisaanwijzer naar de rechterbovenhoek en klik op het vergrootglas.
   2. Typ devmgmt.msc.
   3. Druk op Return.
 2. Klik op het plusteken (+) (Windows XP en Vista) of het openvouwdriehoekje ( ) (Windows 7 en 8) naast Beeldapparaten, Andere apparaten, Draagbare apparaten en Universal Serial Bus-controllers om deze secties uit te vouwen.
 3. Zoek in deze secties naar een of meerdere vermeldingen van Apple Mobile Device (Herstelmodus). Naast deze vermeldingen wordt al dan niet een uitroepteken weergegeven.

Als u maar één vermelding van Apple Mobile Device USB Driver zonder fouten ziet

Controleer of de computer USB 3.0-poorten heeft. Zoek bij Universal Serial Bus-controllers vermeldingen met ‘USB 3.0’ of ‘SuperSpeed USB’ in de titel. Als deze verschijnen, heeft de computer USB 3.0.

Als de computer USB 3.0 heeft

 1. Sluit het apparaat aan op een andere USB-poort. Probeer elke poort totdat het apparaat wordt herkend. Sommige computers hebben toegewezen USB 2.0- en 3.0-poorten. Als dit het geval is, kan een USB 2.0-poort het probleem oplossen.
 2. Controleer bij de fabrikant van de computer of USB 3.0-chipsetstuurprogramma’s verkrijgbaar zijn.
 3. Ga als het probleem aanhoudt door met ‘Controleren op conflicten met software van andere leveranciers’.

Als de computer geen USB 3.0 heeft

Ga door met ‘Controleren op conflicten met software van andere leveranciers’.

Als u twee vermeldingen van Apple Mobile Device (Herstelmodus) met een ‘!’ ziet

 1. Open Apparaatbeheer en sluit het apparaat aan.
 2. Klik op het menu Beeld.
 3. Selecteer ‘Apparaten op verbinding’.
 4. Zoek de onjuiste vermeldingen van ‘Apple Mobile Device (Herstelmodus)’. U moet wellicht alle onderdelen van Apparaatbeheer uitvouwen om ze te zien.
 5. Juist boven deze vermeldingen ziet u de vermelding Samengesteld USB-apparaat.

Afhankelijk van de Windows-versie neemt u de volgende stappen om dit stuurprogramma bij te werken:

Windows XP

 1. Klik rechts op de bovenliggende vermelding Samengesteld USB-apparaat.
 2. Kies in het snelmenu de optie Stuurprogramma bijwerken.
 3. Kies ‘Nee, nu niet’ als u wordt gevraagd om verbinding te maken met Windows Update om software te zoeken.
 4. Klik op Volgende.
 5. Kies ‘Ik wil zelf kiezen (geavanceerd)’.
 6. Klik op Volgende.
 7. Kies ‘Niet zoeken. Ik bepaal zelf welk stuurprogramma ik wil installeren’.
 8. Klik op Volgende.
 9. Klik op de knop Bladeren.
 10. Klik in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’ op de knop Bladeren.
 11. Gebruik dit venster om naar de volgende map te gaan: C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 12. Dubbelklik op het bestand usbaapl dat in deze lijst wordt weergegeven. Klik op OK in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’.
 13. Klik op Volgende en voltooi de installatie van het stuurprogramma.
 14. Open iTunes om te controleren of het apparaat juist wordt herkend en ga door met het herstel van het apparaat.

Windows Vista, Windows 7 of Windows 8

 1. Klik rechts op de bovenliggende vermelding Samengesteld USB-apparaat.
 2. Kies in het snelmenu de optie Stuurprogramma’s bijwerken.
 3. Klik op ‘Op mijn computer naar stuurprogramma’s zoeken’.
 4. Klik op ‘Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma’s op mijn computer’.
 5. Klik op de knop Bladeren.
 6. Klik in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’ op de knop Bladeren.
 7. Gebruik dit venster om naar de volgende map te navigeren:
  C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers.
 8. Dubbelklik op het bestand usbaapl. (Dit bestand heeft de naam ‘usbaapl64’ als u een 64-bits versie van Windows hebt. Als u ‘usbaapl64’ hier niet ziet, of als de map Drivers niet voorkomt, zoekt u in C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers).
 9. Klik op OK in het dialoogvenster ‘Installeren vanaf schijf’.
 10. Klik op Volgende en voltooi de installatie van het stuurprogramma.
 11. Open iTunes om te controleren of het apparaat juist wordt herkend en ga door met het herstel van het apparaat.

Controleren op conflicten met software van andere leveranciers

Bepaalde software voor het verbinden van telefoons en mobiele apparaten van leveranciers zoals Samsung, Nokia, Bora, Novatel, Sony, Android, LG, Sierra, Huawei, Pantech of Motorola kan verhinderen dat het apparaat wordt herkend. Als u zulke software hebt geïnstalleerd op de computer:

 1. Verwijder tijdelijk de software voor het verbinden van telefoons of mobiele apparaten en voer een test uit. Neem contact op met de fabrikant van deze software om u hierbij te helpen. Als u een telefoon of mobiel apparaat van een andere fabrikant voor de internetverbinding gebruikt, maakt u verbinding met een ander netwerk via Wi-Fi of Ethernet.
 2. Verwijder iTunes en alle bijbehorende Apple-software.

  iTunes en andere softwareonderdelen verwijderen en opnieuw installeren in Windows XP
  iTunes en bijbehorende softwareonderdelen verwijderen en opnieuw installeren in Windows Vista, Windows 7 of Windows 8 

 3. Test het apparaat nadat u iTunes opnieuw hebt geïnstalleerd.
 4. Als u nog steeds de verwijderde software voor het verbinden van telefoons of mobiele apparaten van een andere fabrikant nodig hebt, installeert u de software opnieuw en test u het apparaat om te verzekeren dat het apparaat nog steeds werkt met iTunes. Neem contact op met de leverancier van de software voor het verbinden van telefoons als het probleem later opnieuw optreedt.

Bovendien kan beveiligingssoftware van andere fabrikanten conflicten veroorzaken met apparaten die verbinding maken met iTunes. Volg dit artikel om problemen op te lossen die kunnen worden veroorzaakt door de beveiligingssoftware. Na het oplossen van mogelijke problemen met de beveiligingssoftware moet u de stappen in dit artikel wellicht nogmaals uitvoeren.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: