Wi-Fi: problemen met de Wi-Fi-verbinding oplossen

Lees hier hoe u problemen met de Wi-Fi-netwerkverbinding op een Mac oplost.

OS X Mountain Lion v10.8.4 of hoger

Gebruik het programma Wi-Fi-probleemoplossing dat bij OS X Mountain Lion v10.8.4 en hoger wordt meegeleverd om Wi-Fi-problemen te identificeren en op te lossen. Raadpleeg Over Diagnostische Wi-Fi-info voor meer informatie.

OS X v10.7 Lion en Mac OS X v10.6

Opmerking: de schermafbeeldingen en specifieke menu's in dit artikel zijn van toepassing op OS X Lion v10.7 en hoger. Het concept is hetzelfde voor Mac OS X v10.6 Snow Leopard, behalve dat soms AirPort verschijnt in plaats van Wi-Fi, bijvoorbeeld in het paneel Netwerk in Systeemvoorkeuren.

Voorbereiding

Bepaal eerst wat het probleem is. Als u weet wat er misgaat, kunt u de gepaste stappen voor probleemoplossing bepalen.

 1. Treedt het probleem op bij meer dan één Wi-Fi-apparaat?
  • Wi-Fi-problemen kunnen te wijten zijn aan het netwerk in kwestie of aan de Wi-Fi-computer die verbinding maakt met dat netwerk. Als andere computers of apparaten (zoals een Apple TV of iPhone) probleemloos verbinding kunnen maken met internet, heeft de Wi-Fi-router mogelijk geen problemen.
  • Als u maar één Wi-Fi-apparaat hebt, gaat u verder met dit artikel.
 2. Zorg ervoor dat de software up-to-date is.
  • Installeer alle beschikbare software-updates voor de Mac.
  • Als u een Wi-Fi-router van een andere fabrikant gebruikt, raadpleegt u de fabrikant om er zeker van te zijn dat de nieuwste firmware is geïnstalleerd. Als er een update beschikbaar is, volgt u de instructies van de fabrikant om de firmware bij te werken.
  • Raadpleeg De software bijwerken om te bepalen of de firmware van het Apple Wi-Fi-basisstation up-to-date is.
 3. Controleer de aansluitingen.
  • Sommige netwerkproblemen kunnen worden veroorzaakt door losse of losgekoppelde kabels. Controleer of alle Ethernet- en stroomkabels tussen de modem en de Wi-Fi-router goed zijn aangesloten. U kunt het probleem oplossen zonder verdere probleemoplossende stappen door te controleren of de apparaten, zoals de router en modem, zijn ingeschakeld, Ethernet-kabels los te koppelen en voorzichtig opnieuw aan te sluiten en/of beschadigde Ethernet-kabels te vervangen.
 4. Controleer of u de instellingen gebruikt die voor het apparaat zijn aanbevolen.
 5. Herstart de netwerkapparaten.
  • U kunt netwerkproblemen oplossen zonder verdere probleemoplossende stappen te moeten uitvoeren door de modem of router gedurende enkele seconden uit te schakelen en opnieuw in te schakelen. Als de telefoonservice ook door de internetaanbieder wordt geleverd, kan het uit- en inschakelen van de modem die service onderbreken. U moet mogelijk contact opnemen met de internetaanbieder om de telefoonservice te herstellen als de modem opnieuw is ingesteld of is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u over alternatieve middelen beschikt om contact op te nemen met de internetaanbieder (zoals een mobiele telefoon) om zo onnodige vertragingen in het herstel van de internetverbinding of telefoonservice te vermijden.

Probleemoplossing

Klik op de koppeling met de oplossing die verschijnt onder het symptoom met het Wi-Fi-probleem.

Symptoom: mijn Mac maakt geen verbinding met internet

 • Webpagina's worden niet geopend in Safari of andere webbrowsers. Deze pagina's zijn leeg of de waarschuwing ‘U bent niet verbonden met het internet’ verschijnt.
 • Internetprogramma's zoals Mail, iChat of de App Store kunnen geen verbinding maken met hun servers.

Opmerking: routers zijn mogelijk zo ingesteld dat sommige voorzieningen het internet mogen gebruiken (zoals Mail) terwijl andere voorzieningen dat niet mogen doen (zoals webbrowsers). Als u niet zeker weet hoe het netwerk is geconfigureerd, neemt u contact op met de netwerkbeheerder. Als het netwerk niet is geconfigureerd om voorzieningen te blokkeren maar sommige internetprogramma's werken en andere niet, is het probleem mogelijk niet te wijten aan het Wi-Fi-netwerk.

Oplossing

Voer deze stappen uit als de computer niet online gaat.

 1. Controleer of Wi-Fi is ingeschakeld.

  In Mac OS X kunt u de Wi-Fi-kaart (AirPort) volledig uitschakelen als u deze niet wilt gebruiken. Soms kan de Wi-Fi-kaart onopzettelijk worden uitgeschakeld. Als de Wi-Fi-interface is ingeschakeld en is verbonden met een Wi-Fi-netwerk, wordt het Wi-Fi-menu in het vet weergegeven. U ziet het Wi-Fi-menu rechts boven in het scherm.

  AirPort-menubalk

  Als het menu eruit ziet zoals hierboven, dan is de computer verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Ga naar stap 2 hieronder.

  Als Wi-Fi is uitgeschakeld, kiest u Schakel Wi-Fi in in het menu.

  Opmerking: als u een uitroepteken ziet op het symbool van het Wi-Fi-menu, raadpleegt u dit artikel.

  Als het symbool helemaal niet verschijnt in de menubalk, kiest u Systeemvoorkeuren in het menu Apple. Klik op ‘Netwerk’ en selecteer vervolgens ‘Wi-Fi’. Schakel het aankruisvak naast ‘Toon Wi-Fi-status in menubalk’ in.

  Als de Wi-Fi-interface niet verschijnt in Systeemvoorkeuren, moet u ervoor zorgen dat de Mac de Wi-Fi-kaart herkent. Start op vanaf de installatiemedia die bij de computer is meegeleverd of vanaf de herstelpartitie als OS X Lion is geïnstalleerd. De computer moet toegang hebben tot beschikbare netwerken.

 2. Controleer of de computer verbinding heeft gemaakt met het juiste Wi-Fi-netwerk als u nog steeds niet online kunt gaan.

  Het Wi-Fi-netwerk moet verschijnen in het Wi-Fi-menu. Het Wi-Fi-netwerk waaraan de Mac is gekoppeld, wordt aangeduid zoals hieronder weergegeven:

  Selecteer het netwerk als het niet geselecteerd is. Als het Wi-Fi-netwerk met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren zoals hieronder weergegeven.

  Identiteitscontrole in AirPort

  Opmerking: als u het wachtwoord van het netwerk niet weet, moet u contact opnemen met de beheerder van het Wi-Fi-netwerk. Als u de beheerder/eigenaar van het netwerk bent, moet u wellicht de router configureren om het wachtwoord van het netwerk te weten.

  Het Wi-Fi-netwerk komt mogelijk niet voor in de lijst. Als het netwerk is gesloten, wordt de netwerknaam niet weergegeven. Als u verbinding wilt maken met het Wi-Fi-netwerk, kiest u Verbind met ander netwerk in het menu Wi-Fi. U wordt gevraagd de netwerknaam en beveiligingsinstelling in te voeren.

  Identiteitscontrole in AirPort bij een gesloten netwerk

  Voer de naam van het netwerk in en kies de beveiliging die het netwerk gebruikt.

  Als het netwerk nog altijd niet verschijnt in de lijst met Wi-Fi-netwerken, gebruikt dit mogelijk een niet-compatibele Wi-Fi-standaard. De meeste Macs ondersteunen alle algemene Wi-Fi-standaarden. Gebruik Netwerkhulpprogramma om te zien welke standaarden een Mac ondersteunt. Stel de netwerkinterface in op Wi-Fi en bekijk de informatie bij ‘Model:’.

 3. Controleer de TCP/IP-instellingen in het paneel Netwerk van Systeemvoorkeuren als de computer verbinding heeft gemaakt met het juiste Wi-Fi-netwerk maar u nog steeds niet online kunt gaan.
  1. Kies Systeemvoorkeuren in het menu Apple.
  2. Kies Netwerk in het menu Weergave.
  3. Selecteer Wi-Fi en klik dan op de knop ‘Geavanceerd’ links onder in het scherm.
  4. Selecteer het tabblad ‘TCP/IP’ boven in het scherm.
  5. Het venster ziet er als volgt uit (de IPv4-configuratie kan verschillen en het IPv4-adres verschilt zeker):

  6. Klik op ‘Vernieuw DHCP-lease’ als er geen IPv4-adres verschijnt of als het IP-adres begint met ‘169.254.xxx.xxx’.
  7. Raadpleeg de netwerkbeheerder om de juiste TCP/IP-instellingen voor het Wi-Fi-netwerk te bepalen. Zonder de juiste TCP/IP-instellingen kan de computer niet online gaan.
  8. Controleer het tabblad ‘DNS’ als de TCP/IP-instellingen juist blijken en de computer nog steeds geen verbinding kan maken met internet. Raadpleeg het tabblad hieronder. DNS is een internetvoorziening die IP-adressen omzet naar URL's en omgekeerd. Met een juiste DNS-configuratie kan de computer verbinding maken met www.apple.com/nl zonder het specifieke IP-adres van de Apple-servers te moeten invoeren.

  9. U wilt wellicht contact opnemen met de internetaanbieder voor DNS-adressen of de DNS gebruiken die door een openbare voorziening wordt geleverd. Als u een nieuw DNS-adres wilt toevoegen, klikt u gewoon op het plusteken en voert u het IP-adres van die DNS in.
 4. Probeer verbinding te maken met de router via Ethernet als de Mac Ethernet heeft. Sluit een Ethernet-kabel rechtstreeks aan van de computer op de Wi-Fi-router.
 5. Controleer of u zich binnen het bereik van de Wi-Fi-router bevindt en herleid eventuele storing. Als de computer te ver is verwijderd van de Wi-Fi-router of het Wi-Fi-signaal te veel wordt verstoord in de omgeving, detecteert de computer het Wi-Fi-netwerk mogelijk niet naar behoren. De eenvoudigste manier om de grenzen van het bereik van het Wi-Fi-netwerk te controleren, is de computer of Wi-Fi-router dichter bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat er zeker geen obstakels (zoals muren, kasten, enz.) zijn tussen de router en de computer.

  Raadpleeg Potentiële bronnen voor draadloze storing voor meer informatie over storing, de oorzaken en oplossingen.

 6. Probeer verbinding te maken met een ander Wi-Fi-netwerk.

  Als de computer geen symptomen vertoont wanneer deze is verbonden met een ander Wi-Fi-netwerk, kan het probleem te wijten zijn aan de netwerkrouter of internetaanbieder. In dat geval moet u contact opnemen met de fabrikant van de router of de internetaanbieder.

Symptoom: het Wi-Fi-netwerk blijkt traag te zijn

 • Films streamen kan worden overgeslagen of gepauzeerd.
 • iTunes-downloads of andere downloads kunnen ongewoon lang duren.
 • Webpagina's worden mogelijk niet snel geladen.

Oplossing

Als de internettoegang op de computer traag is, controleert u of het netwerk de juiste Wi-Fi-standaarden ondersteunt. 802.11n biedt de hoogste Wi-Fi-snelheden. Andere standaarden zijn snel maar u moet controleren of de computer het snelste beschikbare protocol gebruikt.

 1. Houd de Option-toets ingedrukt terwijl u klikt op het Wi-Fi-menu.

  AirPort option-toets

  De PHY-modus toont het protocol dat de computer gebruikt om verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk. Als het verwachte 802.11-protocol wordt weergegeven, moet u de instellingen van de Wi-Fi-router controleren. Raadpleeg de fabrikant van de router voor informatie over de configuratie ervan.

 2. Schakel andere actieve netwerkvoorzieningen uit. Actieve netwerkvoorzieningen benutten een deel van de beschikbare bandbreedte. Voorbeelden hiervan zijn: bestandsservers, streamen van video, online games, enz. Als deze worden gebruikt, kunnen andere voorzieningen trager zijn. Schakel ongebruikte netwerkprogramma's uit om de snelheid van andere programma's te verhogen. Andere computers of apparaten die zijn verbonden met het netwerk kunnen ook leiden tot slechtere prestaties. Als u niet zeker weet of een computer die is gekoppeld aan het Wi-Fi-netwerk een slechte prestatie veroorzaakt, schakelt u deze computer uit of verbreekt u de netwerkverbinding ervan.

 3. Gebruik identiteitscontrole met WPA2, indien beschikbaar. De identiteitscontrole met WPA2 voldoet aan de strengste standaarden voor naleving van Wi-Fi-normen en moet worden gebruikt om de hoogste snelheden te bieden voor moderne Wi-Fi-netwerken. Andere methoden voor identiteitscontrole kunnen ten nadele komen van de prestaties van het Wi-Fi-netwerk. Als u de methode voor identiteitscontrole die wordt geboden door de Wi-Fi-router wilt wijzigen, neemt u contact op met de fabrikant.

 4. Controleer of u zich binnen het bereik van de Wi-Fi-router bevindt en herleid eventuele storing. Als de computer te ver is verwijderd van de Wi-Fi-router of het Wi-Fi-signaal te veel wordt verstoord in de omgeving, detecteert de computer het Wi-Fi-netwerk mogelijk niet naar behoren. De eenvoudigste manier om de grenzen van het bereik van het Wi-Fi-netwerk te controleren, is de computer of Wi-Fi-router dichter bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat er zeker geen obstakels (zoals muren, kasten, enz.) zijn tussen de router en de computer.

  Raadpleeg Potentiële bronnen voor draadloze storing voor meer informatie over storing en oplossingen.

 5. Maak verbinding met een ander Wi-Fi-netwerk. Als de computer naar behoren werkt wanneer deze is verbonden met een ander Wi-Fi-netwerk, kan het probleem te wijten zijn aan de netwerkrouter of internetaanbieder. In dat geval neemt u contact op met de fabrikant van de router of de internetaanbieder.

Symptoom: de netwerkverbinding wordt onverwacht verbroken

 • Er is geen betrouwbare verbinding tussen de Mac en het Wi-Fi-netwerk.
 • De Mac heeft mogelijk geen toegang meer tot het internet wanneer u die gebruikt.

Oplossing

Voer deze stappen uit als de verbinding tussen de computer en het Wi-Fi-netwerk onverwacht wordt verbroken.

 1. Controleer of u zich binnen het bereik van de Wi-Fi-router bevindt en herleid eventuele storing.

  Als de computer te ver is verwijderd van de Wi-Fi-router of het Wi-Fi-signaal te veel wordt verstoord in de omgeving, detecteert de computer het Wi-Fi-netwerk mogelijk niet naar behoren. De eenvoudigste manier om de grenzen van het bereik van het Wi-Fi-netwerk te controleren, is de computer of Wi-Fi-router dichter bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat er zeker geen obstakels (zoals muren, kasten, enz.) zijn tussen de router en de computer.

  Raadpleeg Potentiële bronnen voor draadloze storing voor meer informatie over storing en oplossingen.
 2. Maak verbinding met een ander Wi-Fi-netwerk. Als de computer naar behoren werkt wanneer deze is verbonden met een ander Wi-Fi-netwerk, kan het probleem te wijten zijn aan de netwerkrouter of internetaanbieder. In dat geval neemt u contact op met de fabrikant van de router of de internetaanbieder.

Symptoom: mijn computer maakt geen verbinding met internet nadat deze is herstart of uit de sluimerstand is gehaald

 • De computer toont mogelijk niet dat deze is verbonden met een Wi-Fi-netwerk nadat de computer uit de sluimerstand is gehaald of is gestart.
 • De computer kan aangeven dat deze is verbonden met een netwerk maar maakt geen verbinding met internet nadat de computer uit de sluimerstand is gehaald of is gestart.

Oplossing

Gebruik deze stappen als de computer niet automatisch verbinding maakt met het gewenste Wi-Fi-netwerk.

 1. Controleer de TCP/IP-instellingen in het paneel Netwerk van Systeemvoorkeuren. Klik op de knop ‘Vernieuw DHCP-lease’
  1. Kies Systeemvoorkeuren in het menu Apple.
  2. Kies Netwerk in het menu Weergave.
  3. Selecteer ‘Wi-Fi’ en klik vervolgens op de knop ‘Geavanceerd’ links onder in het scherm.
  4. Klik op het tabblad ‘TCP/IP’ boven in het scherm.
  5. Klik op de knop ‘Vernieuw DHCP-lease’.

 2. Selecteer het tabblad ‘Wi-Fi’ en bekijk de lijst met voorkeursnetwerken.
  1. Selecteer elk netwerk en klik op het minteken (-) om deze netwerken te verwijderen uit de lijst met voorkeursnetwerken.
  2. Klik op ‘OK’ en sluit de netwerkvoorkeuren.

 3. Verwijder de bewaarde netwerkwachtwoorden met het hulpprogramma Sleutelhangertoegang.
  1. Open Sleutelhangertoegang via /Programma's/Hulpprogramma's. Het venster ziet er als volgt uit:

  2. Verwijder de AirPort-netwerkwachtwoorden uit de sleutelhanger Inloggen: selecteer de sleutelhanger ‘Inloggen’ in de navigatiekolom Sleutelhangers. Klik op de kolom ‘Soort’ om de lijst met sleutelhangeronderdelen te sorteren op type. Verwijder alle vermeldingen van de soort: ‘AirPort-netwerkwachtwoord’.
  3. Verwijder de AirPort-netwerkwachtwoorden uit de sleutelhanger Systeem: selecteer de sleutelhanger ‘Systeem’ in de navigatiekolom Sleutelhangers. Klik op de kolom ‘Soort’ om de lijst met sleutelhangeronderdelen te sorteren op type. Verwijder alle vermeldingen van de soort: ‘AirPort-netwerkwachtwoord’.

   Opmerking: de bovenstaande stappen verwijderen de Wi-Fi-netwerkwachtwoorden. Als u ze niet kent, of als het netwerk geen wachtwoorden gebruikt om de toegang te beperken, moet u contact opnemen met de netwerkbeheerder.

 4. Start de computer opnieuw op.
 5. Maak verbinding met het Wi-Fi-netwerk. U moet het wachtwoord voor het netwerk opnieuw invoeren als het er een heeft.

​Meer informatie

Deze artikelen kunnen ook nuttig zijn als u problemen met Wi-Fi hebt:

Als het symptoom hier niet wordt vermeld of als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, bezoekt u de Apple Support-website  voor het ondervonden probleem of neemt u contact op met AppleCare voor meer hulp.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: