Als een iPhone, iPad of iPod touch geen verbinding maakt met een Wi-Fi-netwerk

Lees hier wat u moet doen als u op een iOS-apparaat problemen ondervindt bij het verbinden met Wi-Fi. 

Zorg ervoor dat de router is ingeschakeld en dat u zich binnen het bereik ervan bevindt.

Als u te ver van de router bent verwijderd, ontvangt u geen signaal. Zorg er dus voor dat u zich binnen het bereik bevindt. 

 

Zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld en dat u het netwerk ziet.

Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en zorg ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld. Tik op de naam van uw Wi-Fi-netwerk om er verbinding mee te maken. Een blauw vinkje naast een netwerknaam betekent dat u verbonden bent. Of vraag hulp als u Wi-Fi niet kunt inschakelen.

Typ het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk als u hierom wordt gevraagd.

Voer het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk in als u hierom wordt gevraagd. Lees wat u moet doen als u het wachtwoord niet weet.

 

Controleren op problemen met uw Wi-Fi-netwerk

Als iOS een probleem met uw Wi-Fi-verbinding detecteert, kunt u een Wi-Fi-aanbeveling zien onder de naam van het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding hebt. U ziet bijvoorbeeld de waarschuwing 'Geen internetverbinding'. Voor meer informatie over het probleem tikt u op het Wi-Fi-netwerk voor aanbevolen oplossingen.

Controleer alle kabels en verbindingen.

Als u nog steeds geen verbinding met het netwerk kunt maken of niet online kunt gaan, zorgt u ervoor dat de router met de modem is verbonden en is ingeschakeld.

 

Herstart.

Voor meer hulp probeert u het apparaat, de router of de kabel/DSL-modem opnieuw op te starten. Controleer na elke stap of u het probleem hebt opgelost.
  • Start het iOS-apparaat opnieuw op.
  • Trek het netsnoer van de router uit het stopcontact en steek het er opnieuw in.
  • Trek het netsnoer van de kabel- of DSL-modem uit het stopcontact en steek het er opnieuw in.

 

Kunt u nog steeds geen verbinding maken?

Herstel de netwerkinstellingen. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel netwerkinstellingen'. Hierdoor worden niet alleen Wi-Fi-netwerken en -wachtwoorden opnieuw ingesteld maar ook eerder gebruikte VPN- en APN-instellingen.

Meer hulp

  • Als iemand anders het netwerk heeft ingesteld, vraagt u deze persoon om hulp. Als u het netwerk van een bedrijf, school, hotel, winkel of andere locatie met gratis Wi-Fi gebruikt, zoekt u een werknemer voor assistentie.
  • Als u met een Wi-Fi-netwerk bent verbonden maar niet online kunt gaan, probeert u het Wi-Fi-netwerk met andere apparaten te gebruiken. Als u met de andere apparaten niet online kunt gaan, is de service mogelijk onderbroken. Bel met uw kabelbedrijf of internetaanbieder voor hulp.
  • Probeer op een andere locatie verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Als het apparaat verbinding maakt, moet u hulp vragen om problemen met uw Wi-Fi-netwerk op te lossen. Neem contact op met Apple als het apparaat met geen enkel Wi-Fi-netwerk verbinding kan maken.
  • Werk de Wi-Fi-router bij naar de nieuwste firmware en zorg ervoor dat de router het Apple product ondersteunt. Voor meer informatie neemt u contact op met de fabrikant van de router.
Publicatiedatum: