Aanbevolen instellingen voor Wi-Fi-routers en -toegangspunten

Deze instellingen voor Wi-Fi-routers (of Wi-Fi-basisstations) zijn voor alle Macs en iOS-apparaten. Deze instellingen bieden de beste prestaties, beveiliging en betrouwbaarheid wanneer u Wi-Fi gebruikt.

Dit artikel is bestemd voor netwerkbeheerders en beheerders van hun eigen netwerk. Als u verbinding probeert te maken met een Wi-Fi-netwerk, kan een van deze artikelen u helpen:

Voer eerst deze stappen uit

Volg deze stappen alvorens de instellingen te wijzigen:

 • Verzeker u ervan dat de firmware van de Wi-Fi-router up-to-date is. Controleer voor AirPort Time Capsule, AirPort Extreme of AirPort Express Base Station op de nieuwste firmware met AirPort Utility.
 • Controleer of uw Wi-Fi-apparaten de instellingen ondersteunt die in dit artikel worden aanbevolen.
 • Maak indien mogelijk een reservekopie van de instellingen van de Wi-Fi-router.
 • Negeer of verwijder de Wi-Fi-instellingen voor het netwerk van alle apparaten die verbinding maken met de Wi-Fi-router. Hiermee voorkomt u dat de apparaten verbinding proberen te maken met het netwerk met de oude configuratie. Wanneer u de nieuwe instellingen hebt toegepast, moet u deze apparaten opnieuw verbinden met het netwerk.
 • Configureer alle Wi-Fi-routers in hetzelfde netwerk met dezelfde instellingen. Als u dit niet doet, kunnen apparaten moeilijkheden ondervinden wanneer ze met het netwerk worden verbonden of kan het netwerk onbetrouwbaar worden. 
 • Als u een dual-band Wi–Fi-router gebruikt, configureert u beide frequentiebanden met dezelfde instellingen, tenzij hieronder anders wordt vermeld.

SSID- of Wi-Fi-netwerknaam

De SSID (service set identifier) of netwerknaam identificeert het Wi-Fi-netwerk voor gebruikers en andere Wi-Fi-apparaten. De naam is hoofdlettergevoelig.

Ingesteld op: een unieke naam

Kies een naam die uniek is voor uw netwerk en niet wordt gebruikt voor andere netwerken in de buurt of netwerken die u mogelijk zult aantreffen. Als de router met een standaard SSID is geleverd, is het heel belangrijk dat u die wijzigt in een andere, unieke naam. Enkele standaard SSID-namen die u moet vermijden, zijn linksys, netgear, dlink, wireless, 2wire en default.

Als de SSID niet uniek is, ondervinden Wi-Fi-apparaten problemen om het netwerk te identificeren. Hierdoor kunnen die mogelijk geen automatische verbinding maken met het netwerk of verbinding maken met andere netwerken die dezelfde SSID hebben. Dit kan mogelijk ook verhinderen dat Wi-Fi-apparaten alle routers in uw netwerk gebruiken of verhinderen dat ze alle beschikbare frequentiebanden van een router gebruiken.

Verborgen netwerk

Verborgen netwerken zenden hun SSID niet uit via Wi-Fi. Deze optie kan ook foutief gesloten netwerk worden genoemd en de bijbehorende niet-verborgen status kan broadcast of open worden genoemd.

Ingesteld op: uitgeschakeld

Omdat verborgen netwerken hun SSID niet uitzenden, hebben apparaten wellicht meer tijd nodig om ze te vinden. Ze slagen er mogelijk niet altijd in om er automatisch verbinding mee te maken. Het verbergen van het Wi-Fi-netwerk beveiligt het niet, omdat de SSID nog altijd op andere manieren beschikbaar is. 

Identiteitscontrole of filtering via MAC-adres

Beperkt de toegang tot een Wi-Fi-router tot apparaten met bepaalde MAC-adressen (Media Access Control).

Ingesteld op: uitgeschakeld

wanneer deze functie is ingeschakeld, kan een gebruiker een lijst met MAC-adressen configureren voor de Wi-Fi-router om zo toegang te verlenen aan de apparaten waarvan het adres in de lijst voorkomt. Apparaten met MAC-adressen die niet voorkomen in de lijst kunnen geen verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk. MAC-adressen kunnen eenvoudig worden veranderd, dus ga er niet van uit dat ze ongeoorloofde toegang tot het netwerk verhinderen.

iOS 8 en hoger gebruikt een willekeurig MAC-adres bij het uitvoeren van Wi-Fi-scans. De scans worden uitgevoerd wanneer een apparaat niet verbonden is met een Wi-Fi-netwerk en de processor ervan sluimert. De processor van een apparaat gaat net na de uitschakeling van het scherm in de sluimerstand. Wi-Fi-scans worden uitgevoerd om te bepalen of een gebruiker verbinding kan maken met een gewenst Wi-Fi-netwerk. Uitgebreide Wi-Fi-scans worden uitgevoerd wanneer een apparaat Locatievoorzieningen gebruikt voor apps die geofences gebruiken, zoals herinneringen op basis van een locatie, die bepalen of het apparaat dicht bij een specifieke locatie is.

Beveiliging

De beveiligingsinstelling bepaalt welk type verificatie en codering wordt gebruikt door de Wi-Fi-router, zodat u toegang tot het netwerk kunt beheren en het privacyniveau kunt bepalen voor gegevens die u draadloos verstuurt.

Ingesteld op: WPA2 - persoonlijk (AES)

WPA2 - persoonlijk (AES) is momenteel de sterkste beveiliging van Wi-Fi-producten en wordt voor alle gebruiken aanbevolen. Wanneer u WPA2 inschakelt, zorgt u ervoor dat u een sterk wachtwoord kiest dat niet gemakkelijk door anderen kan worden geraden.

Als u oudere Wi-Fi-apparaten hebt die WPA2 - persoonlijk (AES) niet ondersteunen, is de modus WPA/WPA2 (ook gemengde WPA-modus genoemd) een goede tweede keuze. Met deze modus kunnen nieuwere apparaten de sterkere WPA2 AES-codering gebruiken terwijl oudere apparaten verbinding kunnen maken met de oudere WPA TKIP-codering. Als de Wi-Fi-router de modus WPA/WPA2 niet ondersteunt, is de modus WPA - persoonlijk (TKIP) de volgende beste keuze.

Omwille van compatibiliteit, betrouwbaarheid, prestatie en veiligheid, wordt WEP niet aanbevolen. WEP is onveilig en heeft verouderde functies. Kies TKIP als u moet kiezen tussen WEP en TKIP.

Wegens ernstige gebreken in de beveiliging worden de WEP- en WPA TKIP-coderingsmethoden afgeraden en wordt u sterk aanbevolen deze niet te gebruiken. Gebruik deze modi alleen wanneer echt nodig om Wi-Fi-apparaten te ondersteunen die WPA2 AES niet ondersteunen en niet kunnen worden bijgewerkt om WPA2 AES te ondersteunen. Apparaten die gebruikmaken van deze afgeraden coderingsmethoden kunnen de 802.11n-prestaties en andere functies niet ten volle benutten. Hierom heeft de Wi-Fi Alliance opdracht gegeven aan de Wi-Fi-industrie om de implementatie van WEP en WPA TKIP stop te zetten.

Als uw beveiliging is ingesteld op Geen of onbeveiligde modus, gebruikt u geen verificatie of codering. Iedereen kan verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk, uw internetverbinding gebruiken, heeft toegang tot alle gedeelde bronnen in het netwerk en kan al het verkeer lezen dat u over het netwerk verstuurt. Het wordt niet aanbevolen om een onbeveiligd netwerk te gebruiken.

2,4 GHz radiomodus

Deze instelling bepaalt welke versies van de 802.11a/b/g/n-standaard het netwerk gebruikt voor draadloze communicatie via de 2,4 GHz-band. Nieuwere standaarden (802.11n) ondersteunen een snellere overdracht en oudere standaarden bieden compatibiliteit met oudere apparaten en meer bereik.

Ingesteld op: 802.11b/g/n

routers met ondersteuning voor 802.11n moeten worden geconfigureerd voor 802.11b/g/n voor een maximale snelheid en compatibiliteit. Routers die alleen 802.11g ondersteunen, moeten in de modus 802.11b/g worden ingesteld. Routers die alleen 802.11b ondersteunen, kunnen in de modus 802.11b worden gelaten. Verschillende Wi-Fi-routers ondersteunen verschillende radiomodi, dus de instelling hangt af van de router. Schakel in het algemeen ondersteuning voor alle modi in. Apparaten kunnen dan automatisch de snelste, algemeen ondersteunde modus selecteren om verbinding te maken. Door een subset van de beschikbare modi te kiezen, kunnen enkele apparaten geen verbinding maken. 802.11b/g-apparaten kunnen bijvoorbeeld geen verbinding maken met een Wi-Fi-router die alleen op de modus 802.11n is ingesteld. Als u alleen een aantal van de beschikbare modi kiest, kunt u ook storing veroorzaken met verouderde netwerken in de buurt en kunnen oudere apparaten in de buurt uw netwerk verstoren.

5 GHz radiomodus

Deze instelling bepaalt welke versies van de 802.11a/b/g/n-standaard het netwerk gebruikt voor draadloze communicatie via de 5 GHz-band. Nieuwere standaarden ondersteunen een snellere overdracht en oudere standaarden bieden compatibiliteit met oudere apparaten en meer bereik.

Ingesteld op: 802.11a/n

routers met ondersteuning voor 802.11n moeten worden geconfigureerd voor 802.11a/n voor een maximale snelheid en compatibiliteit. Routers met enkel ondersteuning voor 802.11a kunnen in de modus 802.11a worden gelaten. Verschillende Wi-Fi-routers ondersteunen verschillende radiomodi, dus de instelling hangt af van de router. Schakel in het algemeen ondersteuning voor alle modi in. Apparaten kunnen dan automatisch de snelste, algemeen ondersteunde modus selecteren om verbinding te maken. Door een subset van de beschikbare modi te kiezen, kunnen enkele oudere apparaten geen verbinding maken. 802.11a-apparaten kunnen bijvoorbeeld geen verbinding maken met een Wi-Fi-router die alleen op de modus 802.11n is ingesteld. Als u alleen een aantal van de beschikbare modi kiest, kunt u ook storing veroorzaken met oudere netwerken in de buurt en kunnen oudere apparaten in de buurt uw netwerk verstoren.

Kanaal

Deze instelling bepaalt welk kanaal uw Wi-Fi-router gebruikt om te communiceren.

Ingesteld op: automatisch

voor de hoogste prestaties kiest u de modus 'Automatisch' en laat u de Wi-Fi-router het beste kanaal selecteren. Als deze modus niet wordt ondersteund door uw Wi-Fi-router, kiest u een kanaal dat niet wordt gebruikt door andere Wi-Fi-routers en andere storingsbronnen. Lees meer over potentiële storingsbronnen.

2,4 GHz kanaalbreedte

De kanaalbreedte bepaalt hoe lang een 'pipe' beschikbaar is om gegevens over te zetten. Langere kanalen maken echter meer kans op storing en veroorzaken eerder storing met andere apparaten. Een 40 MHz kanaal wordt soms een breed kanaal genoemd en een 20 MHz-kanaal is een smal kanaal.

Ingesteld op: 20 MHz

gebruik 20 MHz-kanalen in de 2,4 GHz-band. Het gebruik van 40 MHz-kanalen in de 2,4 GHz-band kan problemen op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid met het netwerk veroorzaken. Hierbij hebben we het in het bijzonder over de aanwezigheid van andere Wi-Fi-netwerken en andere 2,4 GHz-apparaten. Een 40 MHz-kanaal kan ook storing en problemen veroorzaken met andere apparaten die deze band gebruiken, zoals Bluetooth-apparaten, draadloze telefoons en Wi-Fi-netwerken in de buurt. Routers die 40 MHz-kanalen niet ondersteunen in de band van 2,4 GHz, ondersteunen 20 MHz-kanalen wel.

5 GHz kanaalbreedte

De kanaalbreedte bepaalt hoe lang een 'pipe' beschikbaar is om gegevens over te zetten. Langere kanalen maken meer kans op storing en veroorzaken eerder storing met andere apparaten. Storing is een minder groot probleem in de 5 GHz-band dan in de 2,4 GHz-band. Een 40 MHz kanaal wordt soms een breed kanaal genoemd en een 20 MHz-kanaal is een smal kanaal.

Ingesteld op:
Voor 802.11n-toegangspunten stelt u de 5 GHz-band in op 20 MHz en 40 MHz.
Voor 802.11ac-toegangspunten stelt u de 5 GHz-band in op 20 MHz, 40 MHz en 80 MHz.

voor de beste prestaties en betrouwbaarheid schakelt u ondersteuning voor alle kanaalbreedten in. Hierdoor kunnen apparaten de grootste breedte gebruiken die ze ondersteunen, wat leidt tot optimale prestaties en betrouwbaarheid. Niet alle client-apparaten ondersteunen 40 MHz-kanalen. Schakel dus niet alleen de 40 MHz-modus in. Apparaten die alleen 20 MHz-kanalen ondersteunen, kunnen geen verbinding kunnen maken met een Wi-Fi-router waarbij alleen de 40 MHz-modus is ingeschakeld. U mag ook niet alleen de 80 MHz-modus inschakelen omdat in dit geval alleen clients met ondersteuning voor 802.11ac verbinding kunnen maken. Routers die 40 MHz- of 80 MHz-kanalen niet ondersteunen, ondersteunen 20 MHz-kanalen wel.

DHCP

Het DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) wijst adressen toe die apparaten in het netwerk identificeren. Zodra de adressen zijn toegewezen, gebruiken apparaten ze om met elkaar en met andere computers op het internet te communiceren. De werking van een DHCP-server is vergelijkbaar met een telefoonmaatschappij die telefoonnummers toekent zodat klanten die dan gebruiken om naar anderen te telefoneren.

Ingesteld op: ingeschakeld, als dit de enige DHCP-server op het netwerk is

er mag maar één DHCP-server in het netwerk zijn. Deze DHCP-server is mogelijk ingebouwd in de kabelmodem, DSL-modem of router. Als DHCP bij meer dan één apparaat is ingeschakeld, ziet u wellicht adresconflicten en ondervindt u problemen bij het openen van internet of andere bronnen op uw netwerk.

NAT

NAT (Network Address Translation) vertaalt tussen adressen op het internet en deze in een lokaal netwerk. De werking van een NAT-provider is te vergelijken met een werknemer van een postkantoor die een zakelijk adres en de naam van een werknemer van een ontvangen brief vervangt door het kantoornummer van bestemming in een gebouw. Hierdoor kunnen personen buiten de onderneming informatie versturen naar een specifieke persoon in het gebouw.

Ingesteld op: ingeschakeld, als dit de enige router is die NAT-voorzieningen biedt op het netwerk

Schakel in het algemeen NAT alleen in op het apparaat in dat fungeert als een router voor uw netwerk. Dit is doorgaans de kabelmodem, DSL-modem of een afzonderlijke router (die ook kan optreden als Wi-Fi-router). Wanneer NAT op meer dan één apparaat wordt gebruikt, wordt dat dubbele NAT genoemd. Dit kan problemen veroorzaken met het benaderen van internetvoorzieningen, zoals games, Voice Over IP (VoIP) en Virtual Private Network (VPN), en met het communiceren op de verschillende niveaus van NAT op het lokale netwerk.

WMM

WMM (Wi-Fi Multimedia) geeft voorrang aan netwerkverkeer naargelang vier toegangscategorieën: spraak, video, beste inspanning en achtergrond.

Ingesteld op: ingeschakeld

bij alle 802.11n- en 802.11ac-toegangspunten moet WMM zijn ingeschakeld in de standaardconfiguratie. Als WMM wordt uitgeschakeld, kunnen problemen in het gehele netwerk optreden en niet alleen bij Apple-producten in het netwerk.

Locatievoorzieningen

Sommige landen hebben regelgeving die van invloed is op de sterkte van het draadloze signaal en het gebruik van Wi-Fi-kanalen. Wanneer u naar het buitenland reist, controleert u of Locatievoorzieningen is ingeschakeld op uw apparaten, zodat u in dat land verbinding kunt maken met Wi-Fi-netwerken.

Op een Mac:

 1. Kies het menu Apple > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Beveiliging en privacy'. 
 2. Klik op  in de hoek van het venster en voer uw wachtwoord in.
 3. Selecteer 'Locatievoorzieningen' op het tabblad 'Privacy' en selecteer 'Schakel Locatievoorzieningen in'.
 4. Scrol naar de onderkant van de lijst met apps en voorzieningen en klik op de knop 'Details' naast 'Systeemvoorzieningen'.
 5. Selecteer 'Wifinetwerken' in het dialoogvenster 'Details'.

Op een iPhone, iPad of iPod touch:

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Privacy' en schakel 'Locatievoorzieningen' in.
 2. Scrol naar de onderkant van de lijst, tik op 'Systeemvoorzieningen' en schakel 'Wifinetwerken' in.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: