Mac OS X v10.6: uitroepteken verschijnt in Wi-Fi-menu na het invoeren van een WEP-wachtwoord

Wanneer u met het juiste wachtwoord verbinding probeert te maken met een Wi-Fi-netwerk waarvoor een WEP-wachtwoord vereist is, kunt u mogelijk geen verbinding maken met het internet of andere Wi-Fi-apparaten in hetzelfde netwerk.

U merkt mogelijk op dat het Wi-Fi-menu Extra een Wi-Fi-symbool met een uitroepteken () weergeeft en dat de computer een zelftoegekend, gekoppeld lokaal adres heeft (zoals 169.254.x.x). Het Wi-Fi-menu kan ook 'Waarschuwing: geen internetverbinding...' aangeven.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Dit kan gebeuren wanneer het wachtwoord niet in de door het netwerk vereiste structuur wordt ingevoerd.

Raadpleeg dit artikel Verbinding maken met een gecodeerd draadloos netwerk om te weten hoe u de structuur van het wachtwoord aanpast zodat het wordt aanvaard.

Publicatiedatum: