macOS High Sierra

Gegevens kopiëren vanaf een computer of opslagapparaat

Als je je gegevens niet naar je Mac hebt overgebracht toen je de Mac voor het eerst configureerde, kun je je gegevens later alsnog overbrengen met Migratie-assistent in OS X 10.6.8 of hoger.

Je kunt je gebruikersaccount (inclusief al je foto's, muziek en bestanden) overzetten van een Mac of pc. Je kunt ook gegevens overbrengen vanaf een schijf of uit een reservekopie in Time Machine. Dit werkt het beste als je eerst een upgrade naar de meest recente versie van macOS uitvoert.

Gegevens overbrengen vanaf een Mac

Als je gegevens wilt overbrengen vanaf een Mac, sluit je eerst een kabel (Ethernet, FireWire of Thunderbolt) aan tussen de twee computers of zorg je ervoor dat ze verbinding hebben met hetzelfde bekabelde of draadloze netwerk.

 1. Open Migratie-assistent, klik op 'Ga door' en volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens van een Mac op te halen.

  Open Migratie-assistent

 2. Open Migratie-assistent op de andere Mac, klik op 'Ga door' en volg de aanwijzingen op het scherm om gegevens naar een Mac over te brengen.

 3. Geef aan wat je wilt overzetten naar de andere Mac.

  • Programma's: Schakel het aankruisvak 'Programma's' in.

   Incompatibele programma's of programma's waarvan al nieuwere versies zijn geïnstalleerd, worden mogelijk niet overgebracht of werken misschien niet op de andere Mac.

  • Gebruikersaccounts: Schakel het aankruisvak in van de gebruikersaccounts die je wilt overzetten.

   Klik op het driehoekje naast het aankruisvak om de gebruikersgegevens te selecteren die je wilt overbrengen, zoals de programma's, documenten, afbeeldingen en films, het bureaublad, de map 'Downloads', enzovoort.

  • Documenten en bestanden uit programma's: Schakel het aankruisvak 'Andere bestanden en mappen' in.

  • Computerinstellingen: Schakel het aankruisvak 'Computer- en netwerkinstellingen' in.

   De bureaubladafbeelding, netwerkinstellingen en andere onderdelen worden overgezet.

   Klik op het driehoekje naast het aankruisvak om exact aan te geven welke computer- of netwerkinstellingen je wilt overzetten.

 4. Klik op 'Ga door' om de overdracht te starten.

Zie het Apple Support-artikel Materiaal verplaatsen naar de nieuwe MacBook of MacBook Pro (eind 2016) voor meer informatie over het overbrengen van gegevens naar je nieuwe MacBook.

Gegevens overbrengen vanaf een pc

Je kunt gegevens overbrengen via een bekabeld of draadloos netwerk, op voorwaarde dat de computers met hetzelfde netwerk zijn verbonden.

 1. Sluit alle andere programma's, open Migratie-assistent op je pc en volg de aanwijzingen op het scherm.

  Als je Migratie-assistent nog niet hebt, kun je het programma downloaden van de Apple website.

  Windows-Migratie-assistent downloaden

 2. Geef aan wat je wilt overzetten naar de andere Mac.

  • Gebruikersaccounts: Schakel het aankruisvak naast de naam van de gebruiker in.

   Klik op het driehoekje naast het aankruisvak 'Gebruiker' om een bepaalde gebruiker te selecteren. Klik op het driehoekje naast een gebruikersnaam om de gebruikersgegevens te selecteren die je wilt overzetten, zoals de films, de muziek, het bureaublad en de documenten, downloads, e-mail (uit POP- en IMAP-accounts) en instellingen.

   Opmerking: Als je gegevens overzet uit Windows, worden alleen de volgende onderdelen voor de ingelogde gebruiker overgebracht: e-mail uit een POP-account in Microsoft Outlook en contacten uit Microsoft Outlook.

  • Computerinstellingen: Schakel het aankruisvak 'Instellingen' in (in een gebruikersaccount). De bureaubladafbeelding, de geselecteerde taal en de locatie worden overgebracht. Netwerkinstellingen en wachtwoorden worden niet overgebracht.

  • Aanvullende gedeelde bestanden, programma's, andere bestanden en documenten, en andere onderdelen: Schakel het aankruisvak 'Andere bestanden' in. Klik op het driehoekje naast het aankruisvak om de gegevens te selecteren die je wilt overbrengen.

 3. Klik op 'Ga door' om de overdracht te starten.

Zie het Apple Support-artikel Gegevens van een Windows-pc naar een Mac verplaatsen voor meer informatie over het overbrengen van gegevens van een pc. Zie Je gegevens overbrengen vanaf een pc voor informatie over de locatie waar je gegevens naartoe zijn overgebracht.

Gegevens overbrengen van een reservekopie van Time Machine of een ander opslagapparaat

Je kunt gegevens overbrengen vanaf een andere schijf in je Mac, vanaf een schijf die is aangesloten op je Mac, vanaf een schijf in hetzelfde netwerk, of vanaf een andere Mac met OS X versie 10.8 of lager die via een Thunderbolt-kabel is verbonden met je Mac.

Als je een Thunderbolt-kabel gebruikt, sluit je de kabel op de twee computers aan. Start vervolgens de Mac met de gegevens die je wilt overbrengen opnieuw op en houd tijdens het opstarten de toets T ingedrukt. Voer vervolgens op de andere Mac de onderstaande stappen uit.

 1. Open Migratie-assistent, klik op 'Ga door' en volg de aanwijzingen op het scherm om gegevens uit een andere Time Machine-reservekopie of van een andere schijf op te halen.

  Open Migratie-assistent

 2. Geef aan wat je wilt overzetten naar de andere Mac.

  • Programma's: Schakel het aankruisvak 'Programma's' in.

   Incompatibele programma's of programma's waarvan al nieuwere versies zijn geïnstalleerd, worden mogelijk niet overgebracht of werken misschien niet op de andere Mac.

  • Gebruikersaccounts: Schakel het aankruisvak in van de gebruikersaccounts die je wilt overzetten.

   Klik op het driehoekje naast het aankruisvak om de gebruikersgegevens te selecteren die je wilt overbrengen, zoals de programma's, documenten, afbeeldingen en films, het bureaublad, de map 'Downloads', enzovoort.

  • Documenten en bestanden uit programma's: Schakel het aankruisvak 'Andere bestanden en mappen' in.

  • Computerinstellingen: Schakel het aankruisvak 'Computer- en netwerkinstellingen' in.

   De bureaubladafbeelding, de netwerkinstellingen en andere onderdelen worden overgezet.

 3. Klik op 'Ga door' om de overdracht te starten.