Gegevens naar een nieuwe Mac migreren

De Migratie-assistent zet accounts, documenten en instellingen van een andere computer over naar een Mac.

Migratie-assistent en configuratie-assistent

De configuratie-assistent wordt geopend wanneer u een nieuwe Mac voor het eerst opstart. Deze helpt u bij het invoeren van de netwerkgegevens en begeleidt u bij het instellen van een gebruikersaccount op de computer. Gebruik deze om gebruikersaccounts, instellingen en documenten van een andere computer naar een Mac over te zetten. Als u de configuratie-assistent niet gebruikt om gegevens over te zetten wanneer u de nieuwe Mac voor het eerst configureert, kunt u dit op een later tijdstip doen met behulp van de Migratie-assistent.

De Migratie-assistent in OS X Mavericks en Yosemite kan gegevens overzetten vanaf andere computers met OS X Snow Leopard v10.6.8 of hoger. Als u de migratie vanaf een computer met een oudere OS X-versie uitvoert, werkt u eerst de oude computer bij of kopieert u de gegevens handmatig van de ene computer naar de andere.

Als u de migratie vanaf een Windows-pc naar een Mac uitvoert, gebruikt u de Windows-migratie-assistent als onderdeel van deze procedure.

Voordat u begint

 1. Als u een Mac-notebook gebruikt, zorgt u ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en een stopcontact.
 2. Gebruik de Mac App Store of Software-update om er zeker van te zijn dat beide computers up-to-date zijn.
 3. Zorg ervoor dat u de software van andere fabrikanten op de broncomputer (originele Mac) hebt bijgewerkt alvorens de migratie te starten.
 4. Open Systeemvoorkeuren op de broncomputer. Klik op Delen en zorg ervoor dat het veld Computernaam is ingevuld.

Over FileVault

Als onderdeel van de configuratie of migratie wordt u mogelijk gevraagd of u FileVault wilt gebruiken. FileVault codeert de opstartschijf. Dit voorkomt dat anderen de gegevens op de computer zien zonder de juiste gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord te gebruiken. Als u na de configuratie of migratie van gedachte verandert, kunt u op elk ogenblik FileVault in- of uitschakelen in het paneel Beveiliging en privacy van Systeemvoorkeuren.

Als twee gebruikersaccounts dezelfde naam hebben

Als de Mac al een gebruikersaccount heeft met dezelfde naam als degene die u wilt overzetten, laat de Migratie-assistent u kiezen wat te doen. U kunt ofwel de bestaande gebruiker op de nieuwe Mac vervangen ofwel de te migreren gebruiker een nieuwe naam geven.

Als u de bestaande gebruiker vervangt, wordt de thuismap van die gebruiker op de nieuwe Mac overschreven. Dit kan handig zijn als u de nieuwe Mac net hebt ingesteld met dezelfde accountnaam en de belangrijke gegevens nog op de oorspronkelijke Mac staan. Vervang de bestaande gebruiker niet tenzij u zeker u weet dat u geen belangrijke bestanden hebt bewaard in de thuismap van deze gebruiker op de nieuwe Mac.

Gegevens migreren met een MacBook (Retina, 12-inch, begin 2015)

Als u een MacBook (Retina, 12-inch, begin 2015) gebruikt, wordt u aanbevolen de migratie via Wi-Fi uit te voeren. Als u veel gegevens wilt migreren, kan dit erg lang duren.

Als u de migratie sneller wilt uitvoeren, kunt u de migratie via een Time Machine-reservekopie op een USB-schijf uitvoeren. Als u geen Time Machine-reservekopie hebt, kunt u er eerst een aanmaken. U kunt een USB-C-adapter met stroomvoorziening gebruiken om de reservekopieschijf op de MacBook aan te sluiten. De USB-C-naar-digitale-AV-multipoort-adapter en de USB-C-naar-VGA-multipoort-adapter hebben een stroomvoorziening. Deze worden aanbevolen zodat u de computer kunt opladen terwijl USB-apparaten zijn aangesloten.

Als u de migratie via Ethernet wilt uitvoeren, kunt u hiervoor een USB-C-adapter en een USB-naar-Ethernet-adapter gebruiken.

Als u de migratie tussen twee MacBooks (Retina, 12-inch, begin 2015) uitvoert, kunt u een USB-C-naar-USB-C-kabel met USB 3 gebruiken. Als u dit doet, gelden dezelfde instructies alsof u een Thunderbolt- of FireWire-kabel zou gebruiken.

Een verbindingsmethode kiezen

Met Migratie-assistent kunt u op verschillende manieren informatie overzetten van een computer naar een andere. Kies wat u wilt gebruiken.

Migreren via een Wi-Fi- of Ethernet-netwerkverbinding

 1. Zorg ervoor dat beide gebruikte Macs met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Dit kan draadloos of met een Ethernet-kabel zijn.

  Als de netwerkverbinding traag is, kunt u op elk ogenblik van de migratie een enkele Ethernet-kabel aansluiten tussen de twee computers om gegevens over te zetten. De Migratie-assistent detecteert de nieuwe verbinding en schakelt automatisch over op Ethernet zonder de migratie opnieuw te moeten starten.

 2. Open op de nieuwe Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma’s of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 3. Klik op Ga door wanneer het venster van de Migratie-assistent wordt geopend.
 4. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op OK.
 5. Open op de oudere Mac de Migratie-assistent.
 6. Wanneer het venster van de Migratie-assistent wordt geopend, selecteert u de optie om de gegevens ‘Naar een andere Mac’ te migreren en klikt u op Ga door. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 7. Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren en klik op Ga door. De knop Ga door is pas beschikbaar (niet gedimd) als u een bron selecteert.
 8. Als u een beveiligingscode ziet verschijnen, controleert u of dezelfde beveiligingscode op beide computers wordt weergegeven. Klik vervolgens op de broncomputer op Ga door.
 9. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u slechts een deel van een account wilt overzetten, deselecteert u wat u niet wilt migreren. Als de oorspronkelijke Mac meerdere gebruikers heeft, kunt u klikken op de driehoek naast het symbool van een gebruiker en deselecteren wat u niet wilt migreren voor specifieke gebruikers.
 10. Nadat u op Ga door hebt geklikt, begint de Migratie-assistent de bestanden naar de nieuwe Mac over te zetten. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd en van de snelheid van de verbinding.

Wanneer de migratie is voltooid, verschijnt het inlogvenster. Log op de nieuwe Mac in bij de gemigreerde account om de bestanden te zien.

Migreren via een Thunderbolt- of FireWire-kabel

U kunt gegevens tussen twee Macs overzetten via een Thunderbolt-kabel of een FireWire-kabel.

 1. Verbind beide Macs met een Thunderbolt- of FireWire-kabel.
 2. Als de oorspronkelijke Mac vanaf OS X Mountain Lion of lager is opgestart of als u een FireWire-kabel voor de migratie gebruikt, start u de oorspronkelijke computer opnieuw op terwijl u de T-toets ingedrukt houdt om in de Doelschijfmodus op te starten.
 3. Open op de nieuwe Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma’s of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 4. Selecteer ‘Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf’ en klik op Ga door wanneer u op de nieuwe Mac wordt gevraagd een migratiemethode te selecteren.
 5. Selecteer het systeem van waaruit u wilt migreren en klik op Ga door. De knop Ga door is pas beschikbaar (niet gedimd) als u een bron selecteert.
 6. Controleer of dezelfde beveiligingscode op beide computers wordt weergegeven alvorens op de broncomputer op Ga door te klikken.
 7. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u slechts een deel van een account wilt overzetten, deselecteert u wat u niet wilt migreren. Als de oorspronkelijke Mac meerdere gebruikers heeft, kunt u klikken op de driehoek naast het symbool van een gebruiker en deselecteren wat u niet wilt migreren voor specifieke gebruikers.
 8. Als u op Ga door klikt,  zet de Migratie-assistent de bestanden over naar de nieuwe Mac. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt het inlogvenster. Log op de nieuwe Mac in bij de gemigreerde account om de oude bestanden te zien. 

Migreren vanaf een Time Machine-reservekopie of een externe schijf

Volg deze stappen om gebruikers, gegevens of andere informatie te migreren vanaf een bestaande Time Machine-reservekopie die op een Time Capsule of een externe schijf is bewaard.

 1. Als de Time Machine-reservekopie op een externe schijf is bewaard, sluit u de schijf aan op de nieuwe Mac.
 2. Open op de nieuwe Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma’s of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 3. Voer een beheerderswachtwoord in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik op OK.
 4. Selecteer ‘Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf’ en klik op Ga door.

   
 5. Selecteer de schijf, de Time Machine-reservekopie of het Time Capsule-volume van waaruit u wilt migreren en klik op Ga door. De knop Ga door is pas beschikbaar (niet gedimd) als u een bron selecteert.

 6. Als u vanaf een Time Capsule migreert, voert u het wachtwoord van de Time Capsule in wanneer u hierom wordt gevraagd. Vervolgens klikt u op Verbind.
 7. Selecteer de specifieke Time Machine-reservekopie van waaruit u wilt migreren en klik op Ga door.

 8. Op het volgende scherm kunt u aanpassen welke gegevens moeten worden gemigreerd. Als u slechts een deel van een account wilt overzetten, deselecteert u wat u niet wilt migreren. Als de oorspronkelijke Mac meerdere gebruikers heeft, kunt u klikken op de driehoek naast het symbool van een gebruiker en deselecteren wat u niet wilt migreren voor specifieke gebruikers.

 9. Nadat u op Ga door hebt geklikt, begint de Migratie-assistent de bestanden over te zetten naar de Mac. De benodigde tijd om de migratie te voltooien, is afhankelijk van het gegevensvolume dat wordt gekopieerd en van de snelheid van de verbinding.

Zodra de migratie is voltooid, verschijnt het inlogvenster. Log op de nieuwe Mac in bij de gemigreerde account om de oude bestanden te zien.

Migreren vanaf een Windows-computer

U kunt gegevens van een Windows-computer ook naar de Mac migreren als de pc Windows XP SP2 of hoger heeft.

 1. Download en installeer de Windows-migratie-assistent op de pc.
 2. Zorg ervoor dat de computers met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Dit kan draadloos of met een Ethernet-kabel zijn.
 3. Open op de pc de Migratie-assistent.
 4. Open op de Mac de Migratie-assistent. U vindt deze in Ga > Hulpprogramma’s of door Spotlight of Launchpad te gebruiken.
 5. Volg de aanwijzingen op het scherm om de migratie te voltooien. Raadpleeg Over de Windows-migratie-assistent voor meer informatie, inclusief welke bestanden kunnen worden overgezet en waar u deze op de Mac vindt.

Meer informatie

Als u de oorspronkelijke computer niet gaat houden

Raadpleeg Wat u moet doen voordat u een Mac verkoopt of weggeeft.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op:
Nuttig?

Aanvullende informatie over productondersteuning

Nederland (Nederlands)