Materiaal verplaatsen naar een nieuwe Mac

Met Migratie-assistent kunt u vanaf een andere computer alle documenten, programma's, gebruikersaccounts en instellingen kopiëren naar een nieuwe Mac.

Migratie-assistent kopieert alle bestanden naar de nieuwe Mac, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen.

De software, instellingen en voeding controleren

 • Installeer alle beschikbare software-updates van Apple op beide Mac-computers. Op de oude Mac moet OS X Snow Leopard v10.6.8 of hoger zijn geïnstalleerd. Installeer ook alle software-updates van andere fabrikanten op de oude Mac.
 • Zorg ervoor dat de oude Mac een computernaam heeft. Kies hiervoor in het Apple-menu de optie 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Delen' en kijk in het veld 'Computernaam'.
 • Als u bestanden van of naar een Mac-notebook verplaatst, zorgt u ervoor dat de lichtnetadapter is aangesloten op de computer en op het lichtnet.

De computers op elkaar aansluiten

Migratie-assistent gebruiken

Op de oude Mac:

Op de nieuwe Mac:

 1. Open Migratie-assistent in de map Hulpprogramma's in de map Programma's.
 2. Klik op 'Ga door'.
 3. Wanneer u wordt gevraagd hoe u de gegevens wilt overzetten, selecteert u de optie om gegevens over te zetten vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf.
 4. Klik op 'Ga door'.

Op de oude Mac:
Als u de computer in de doelschijfmodus hebt opgestart of een migratie uitvoert vanaf een Time Machine-reservekopie, slaat u deze stappen over.

 1. Open Migratie-assistent.
 2. Klik op 'Ga door'.
 3. Wanneer u wordt gevraagd hoe u de gegevens wilt overzetten, selecteert u de optie om gegevens over te zetten naar een andere Mac.
 4. Klik op 'Ga door'. 

Op de nieuwe Mac:

 1. Kies het juiste symbool wanneer u wordt gevraagd een Mac, Time Machine-reservekopie of een andere opstartschijf te selecteren.
 2. Klik op 'Ga door'. Mogelijk ziet u een beveiligingscode.

Op de oude Mac:
Als u de computer in de doelschijfmodus hebt opgestart of een migratie uitvoert vanaf een Time Machine-reservekopie, slaat u deze stappen over.

 1. Als u een beveiligingscode ziet, controleert u of dat dezelfde code is als op de nieuwe Mac.
 2. Klik op 'Ga door'.

Op de nieuwe Mac:

 1. Als u gegevens migreert vanaf een Time Machine-reservekopie, wordt u mogelijk gevraagd een wachtwoord voor de reservekopie of Time Capsule in te voeren. U ziet dan een lijst met reservekopieën, die op datum en tijd zijn geordend. Kies de reservekopie die u wilt gebruiken en klik vervolgens op 'Ga door'.
 2. Selecteer de gegevens die u wilt overzetten en klik op 'Ga door' om de overdracht te starten. Als u veel gegevens moet overzetten, kan de overdracht wel meerdere uren duren.

Als u gegevens overzet van een Mac waarop macOS Server geïnstalleerd is, moeten in Migratie-assistent alle items geselecteerd blijven.

In dit voorbeeld is 'John Appleseed' een macOS-gebruikersaccount. Als u een account met dezelfde naam als een account op de nieuwe Mac overzet, wordt u gevraagd de naam van de oude account te wijzigen of die op de nieuwe Mac te vervangen. Als u de naam van de oude account wijzigt, verschijnt de oude account als een afzonderlijke gebruiker met een eigen thuismap en login op de nieuwe Mac. Als u de nieuwe account vervangt, overschrijft de oude account de account op de nieuwe Mac, inclusief de inhoud van de thuismap.

Wanneer Migratie-assistent is voltooid, logt u in bij de gemigreerde account op de nieuwe Mac om de bestanden ervan te zien. Als u de oude Mac niet houdt, leest u wat u moet doen voordat u die verkoopt of weggeeft.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: