Gegevens van een Windows-pc naar een Mac verplaatsen

Gebruik Windows-migratie-assistent om muziek, afbeeldingen, documenten en andere gegevens van een Windows-pc over te zetten naar een Mac.

Windows-migratie-assistent zet contacten, agenda's, e-mailaccounts en meer op een pc over en bewaart deze bestanden op de juiste locatie op een Mac.

Voordat u begint

Gebruik deze stappen om ervoor te zorgen dat de migratie vlot verloopt.

 • Zorg ervoor dat Windows up-to-date is. Migratie-assistent werkt met Windows XP en hoger.
 • Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerdersaccount op de pc weet.
 • Verbind de Mac en de pc met hetzelfde netwerk, zoals het Wi-Fi-thuisnetwerk. U kunt ook een Ethernet-kabel aansluiten tussen de Ethernet-poort van de Mac en de pc om een rechtstreekse netwerkverbinding te maken.

Gebruik het hulpprogramma Schijfcontrole (chkdsk) op de pc om u ervan te verzekeren dat er geen problemen zijn met de Windows-schijf.

 1. Kies 'Start' > 'Uitvoeren'.
 2. Typ 'cmd' in het venster Uitvoeren en druk op Enter.
 3. Typ 'chkdsk' in het opdrachtvenster en druk op Enter.
 4. Als het hulpprogramma Schijfcontrole meldt dat er problemen zijn gevonden, typt u 'chkdsk drive': /F (waarbij 'drive' de letter van de Windows-opstartschijf is, zoals 'd:') en drukt u op Enter. Druk op de toets 'Y' wanneer u hierom wordt gevraagd en start de pc opnieuw op. Herhaal dit proces totdat het hulpprogramma Schijfcontrole geen problemen meer aangeeft. 

Als u een gemeld probleem met een schijf niet kunt oplossen, moet u wellicht service regelen voor de pc alvorens de gegevens naar de Mac te migreren.

Gegevens van een pc naar een Mac verplaatsen

Gebruik deze stappen om gegevens op een pc te migreren naar een Mac.

 1. Download de Windows-migratie-assistent op de pc en installeer deze
 2. Stop andere geopende programma's in Windows.
 3. Open Windows-migratie-assistent op de pc.
 4. Klik in het venster Migratie-assistent op 'Doorgaan' om het proces te starten.
 5. Start de Mac op. Wanneer u de Mac voor het eerst configureert, wordt de configuratie-assistent automatisch geopend. Als u de Mac al hebt geconfigureerd, opent u Migratie-assistent in de map 'Hulpprogramma's' van de Mac.
 6. Volg de instructies op het scherm van de Mac tot u het migratiepaneel van de assistent ziet. Selecteer de optie om gegevens 'Vanaf een Windows-pc' over te zetten.
 7. Voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 8. Klik op 'Ga door' om alle andere geopende apps te sluiten.
 9. Selecteer de pc in de lijst met beschikbare computers in het migratievenster op de Mac en wacht tot op de pc de toegangscode verschijnt die wordt weergegeven op de Mac. 
 10. Klik op de pc en de Mac op 'Ga door' nadat u dezelfde toegangscode op beide computers ziet.
 11. De Mac scant de schijven van de pc om een lijst met te migreren gegevens samen te stellen. Wanneer de scan voltooid is, selecteert u de gegevens die u wilt migreren naar de Mac en klikt u op 'Ga door'.

Op zowel de Windows-pc als de Mac ziet u de voortgang en een schatting van de resterende tijd.

In Migratie-assistent wordt gemeld wanneer de migratie voltooid is. Wanneer de migratie is voltooid, kunt u Migratie-assistent op de pc sluiten en inloggen bij de nieuwe gebruikersaccount op de Mac. Wanneer u voor het eerst inlogt bij een gebruikersaccount die vanaf een pc is gemigreerd, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen. U kunt hetzelfde wachtwoord als dit van de pc gebruiken of een nieuw wachtwoord aanmaken. 

Wat wordt overgezet?

Als onderdeel van de migratie kunt de bestanden selecteren die naar de Mac worden verplaatst:

 • E-mail, contacten en agenda's. Migratie-assistent verplaatst afhankelijk van de gebruikte Windows-versie en de soorten accounts e-mailberichten, e-mailaccountinstellingen, contacten en afspraken. 

 • Outlook Express
  • Migratie-assistent ondersteunt de volgende gegevens uit Outlook Express in Windows XP:
  • Personen worden verplaatst naar Contacten
  • IMAP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail
  • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail*
 • Outlook. Migratie-assistent ondersteunt de volgende gegevens uit 32-bits versies van Outlook in Windows XP en hoger. 
  • Personen worden verplaatst naar Contacten*
  • Afspraken worden verplaatst naar Agenda
  • IMAP- en Exchange-instellingen worden verplaatst naar Mail
  • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail*
 • Windows Live Mail
  • Migratie-assistent ondersteunt de volgende gegevens uit Windows Live Mail in Windows Vista en hoger:
  • IMAP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail
  • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail*
 • Windows Mail
  • Migratie-assistent ondersteunt de volgende gegevens uit Windows Mail in Windows Vista en hoger:** 
  • IMAP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail
  • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail*
  • Personen worden verplaatst naar Contacten
 • Bladwijzers van Internet Explorer, Safari voor Windows en Firefox worden overgezet naar Safari.

 • iTunes-materiaal. Muziek en films in iTunes alsook andere iTunes-bibliotheekbestanden worden overgezet naar iTunes op de Mac.

 • Afbeeldingen. Foto's en andere afbeeldingen worden naar de thuismap gekopieerd. Deze bestanden kunnen aan Foto's worden toegevoegd. Na de migratie kunt u Foto's openen en laten zoeken naar foto's op de Mac die u wilt importeren.

 • Systeeminstellingen. De ingestelde taal en locatie, de startpagina van de webbrowser en de bureaubladafbeelding (uitgezonderd standaardafbeeldingen van Windows voor het bureaublad) worden overgezet naar instellingen in Systeemvoorkeuren in OS X.

 • Andere bestanden. U kunt ook kiezen of u de volgende bestanden als onderdeel van de migratie al dan niet wilt verplaatsen:
  • Bestanden uit de map van het hoogste niveau in de thuismap van de momenteel ingelogde pc-gebruiker
  • Bestanden die geen deel uitmaken van het systeem in de mappen 'Windows' of 'Program Files'
  • Mappen van het hoogste niveau op de Windows-systeemschijf van de gebruiker
  • Mappen van het hoogste niveau op andere lokale schijven die zijn aangesloten op de Windows-pc

* Alleen de gegevens uit Mail of Contacten die behoren tot de gebruikersaccount waarbij u in Windows bent ingelogd, worden overgezet. Als u gegevens van andere gebruikersaccounts wilt overzetten, gebruikt u nogmaals Migratie-assistent terwijl u bij de andere Windows-account bent ingelogd. Telkens als u een migratie uitvoert, wordt een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt op de Mac.

** Migratie-assistent zet geen gegevens van de app Mail voor Windows 8 over maar zet wel gegevens over van andere versies van Windows Mail die met Windows 8 en hoger worden gebruikt.

Als de migratie niet lukt

Controleer het volgende als de stappen hierboven niet werken.

 • Stop andere apps van de pc. Gebruik deze stappen om er zeker van te zijn dat er geen andere programma's zijn geopend op de pc terwijl u de gegevens probeert te migreren:
  1. Druk op Alt-Tab om een geopend programma te kiezen.
  2. Druk op Alt-F4 om het geselecteerde programma te stoppen.
 • Controleer de netwerkverbinding. Als de pc niet in het venster van de configuratie-assistent of Migratie-assistent van de Mac verschijnt, controleert u of beide met hetzelfde netwerk zijn verbonden. U kunt een geïsoleerd netwerk aanmaken door de Mac en de pc met een enkele Ethernet-kabel te verbinden. Als de pc nog steeds niet in Migratie-assistent verschijnt, schakelt u de firewallsoftware op de pc uit die mogelijk de netwerkpoorten voor de werking van Windows-migratie-assistent blokkeert. U kunt de firewallsoftware opnieuw inschakelen na de migratie.

 • Schakel antivirussoftware uit. Als Migratie-assistent niet kan worden geopend op de pc, schakelt u eventuele antivirussoftware op de pc tijdelijk uit en probeert u Migratie-assistent opnieuw te openen. U kunt de antivirussoftware opnieuw inschakelen na de migratie.

Als u Migratie-assistent niet kunt gebruiken om bestanden over te zetten vanaf een pc naar een Mac, kunt u ook de belangrijke gegevens handmatig kopiëren naar de Mac met behulp van een externe schijf of via bestandsdeling.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: