Over de Windows-migratie-assistent

Lees hier hoe u de Windows-migratie-assistent gebruikt om bestanden van een Windows-pc te migreren naar een Mac.

Gebruik de Windows-migratie-assistent om bestanden te migreren van een oude pc met Microsoft Windows naar een Mac met OS X Mountain Lion of Lion. De Migratie-assistent zet automatisch contacten, agenda’s, e-mailaccounts en meer over en bewaart deze in de gepaste programma’s.

Gegevens migreren van een pc naar een Mac

    

Wat wordt overgezet en waarnaar?

De Windows-migratie-assistent kopieert deze gegevens van een Windows-pc naar een Mac:

E-mail, contacten en agenda’s

  Vanaf Windows XP (met SP3 of hoger)
Vanaf Windows Vista (met SP2 of hoger) Vanaf Windows 7 (met SP1 of hoger) of Windows 8
Outlook Express Outlook Windows Live Mail Windows Mail Outlook Windows Live Mail Windows Mail

Outlook
IMAP-e-mailaccount naar het programma Mail
POP-e-mailaccount en berichten naar het programma Mail Ingelogde gebruiker Ingelogde gebruiker Ingelogde gebruiker Ingelogde gebruiker
Contacten naar het programma Contacten (Mountain Lion)
of Adresboek (Lion)
Ingelogde gebruiker   Ingelogde gebruiker     Ingelogde gebruiker
Agenda’s naar Agenda (Mountain Lion)
of iCal (Lion)
         
Exchange-berichten naar het programma Mail          

Tip: ‘ingelogde gebruiker’ verwijst naar alleen de gegevens die behoren tot de gebruikersaccount waarbij u in Windows bent ingelogd en die wordt overgezet. Als u gegevens van andere gebruikersaccounts wilt overzetten, herhaalt u dit proces terwijl u bent ingelogd bij de andere account(s). Telkens als u een migratie uitvoert, wordt een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt in OS X.

Belangrijk: het programma Windows Mail voor Windows 8 wordt niet ondersteund. Vorige versies van Windows Mail in Windows 8 worden echter wel ondersteund.

Opmerking: wellicht moet u een programma in Windows 8 handmatig afsluiten alvorens de Windows-migratie-assistent te gebruiken. Volg deze stappen om een programma geforceerd af te sluiten in Windows 8:

 1. Gebruik de toetscombinatie Alt-Tab om een geopend programma te kiezen.
 2. Druk op Alt-F4 op het toetsenbord om het programma af te sluiten.

Bladwijzers

 • Bladwijzers van Internet Explorer, Safari voor Windows en Firefox worden overgezet naar Safari in OS X.

iTunes-materiaal

 • Wordt overgezet naar iTunes in OS X.

Afbeeldingsbestanden

 • Worden overgezet naar de schijf. Deze kunnen worden toegevoegd aan iPhoto.

  Opmerking: na de migratie opent u iPhoto en wacht u totdat het programma heeft gezocht naar foto’s op de schijf om deze te importeren.

Systeeminstellingen

 • Taalversie, taalinstellingen, startpagina van de browser, bureaubladafbeelding (uitgezonderd standaardafbeeldingen van Windows voor het bureaublad) worden overgezet naar vergelijkbare instellingen in Systeemvoorkeuren in OS X.

Andere bestanden

 • Bestanden in elke map van het hoogste niveau in de thuismap van de ingelogde gebruiker worden aangeboden.
 • Bestanden die geen deel uitmaken van het systeem (items in \Windows, \Program Files), mappen van het hoogste niveau op de Windows-systeemschijf van de gebruiker en mappen van het hoogste niveau op andere lokale schijven die zijn aangesloten op de Windows-pc worden ook aangeboden.
 • Tip: u kunt de selectie van alles wat u niet wilt overzetten ongedaan maken.

Voordat u de overdracht begint

 • Schakel de automatische installatie van updates in Windows uit om te vermijden dat de migratie wordt onderbroken.
 • Schakel alle antivirussoftware op de pc uit. Dergelijke software kan het proces van de Windows-migratie-assistent als verdacht identificeren en deze verstoren.
 • Schakel alle firewallsoftware op de pc uit. Firewallsoftware kan de poorten blokkeren die nodig zijn om de Windows-migratie-assistent uit te voeren.
 • Voer het hulpprogramma Schijfcontrole (zoals chkdsk) uit op de pc om u ervan te verzekeren dat er geen problemen zijn.
  • Tip: selecteer Start > Uitvoeren… typ ‘cmd’ en druk op Enter. Typ ‘chkdsk’ in het opdrachtvenster en druk op Enter. Als het hulpprogramma Schijfcontrole meldt dat problemen zijn gevonden, voert u ‘chkdsk /F’ in en drukt u op Enter. Druk op ‘Y’ en start de pc opnieuw op. Herhaal dit proces totdat het hulpprogramma Schijfcontrole geen problemen meer aangeeft. Als na enkele herstelcycli een probleem aanhoudt, moet u service regelen voor de pc voordat u de gegevens naar de Mac migreert.
 • Zorg ervoor dat u de naam en het wachtwoord van een beheerdersaccount weet. De eerste account die is aangemaakt op de Mac is een beheerdersaccount.
 • Zorg ervoor dat zowel de Windows-pc als de Mac zich in hetzelfde netwerk bevinden, zoals het thuisnetwerk. Hier ziet u de netwerkverbindingen bij voorkeur in volgorde:
  • Gebruik een CAT6-gecertificeerde Ethernet-kabel die in goede staat is om de Ethernet-poort van de pc rechtstreeks te verbinden met de Ethernet-poort van de Mac of Ethernet-adapter (USB of Thunderbolt). Gebruik geen Ethernet-kabel met knikken of ontbrekende connectors.
  • Gebruik CAT6-gecertificeerde Ethernet-kabels die in goede staat zijn om de Mac en de pc te verbinden met de router/hub/switch van het thuisnetwerk. Gebruik geen Ethernet-kabel met knikken of ontbrekende connectors.
  • Bij een draadloze verbinding gebruikt u het snelste draadloze signaal (802.11n 5 Ghz). Probeer de pc, de Mac en het draadloze toegangspunt dicht bij elkaar in dezelfde ruimte te plaatsen.

Opmerkingen

 • Dit proces maakt een nieuwe gebruikersaccount aan op de Mac met de gegevens die vanaf de Windows-pc zijn gemigreerd.  Het voegt de gegevens niet samen met bestaande gebruikersaccounts op de Mac.
 • Dit artikel is alleen van toepassing op de migratie van een Windows-pc naar een Mac. Voor assistentie bij de migratie van een Mac naar een andere Mac raadpleegt u Migratie-assistent gebruiken om bestanden vanaf een andere Mac over te zetten.
 • Bestandstypen die specifiek zijn voor Windows, zoals .exe-bestanden, worden niet overgezet.
 • Wanneer u een account voor het eerst gebruikt, moet u het wachtwoord invoeren (wanneer u bijvoorbeeld een overgezette e-mailaccount voor het eerst gebruikt in het programma Mail).

Windows-migratie-assistent installeren op de pc

 1. Download op de pc het installatieprogramma van de Windows-migratie-assistent vanaf Apple Support Downloads.
 2. Installeer de Windows-migratie-assistent en open deze.
 3. Klik op ‘Ga door’ om verder te gaan.

De Windows-migratie-assistent wacht totdat u de Migratie-assistent opent of de Configuratie-assistent gebruikt. Klik hieronder voor informatie over de optie die u wilt gebruiken:

Gegevens overzetten met de Configuratie-assistent die verschijnt wanneer u een Mac voor het eerst start

In het scherm ‘Gegevens kopiëren naar deze Mac’ van de Configuratie-assistent selecteert u de optie ‘Vanaf een Windows-pc’.

Selecteer de Windows-broncomputer en klik vervolgens op ‘Ga door’ om verder te gaan.

De Mac geeft een toegangscode weer die op de Windows-pc moet verschijnen.

De Windows-pc geeft de toegangscode van de Mac weer. Klik op ‘Ga door’ om verder te gaan.

Selecteer op de Mac de gegevens die u vanaf de Windows-pc wilt overzetten en klik vervolgens op ‘Zet over’ (zodra de knop ‘Zet over’ wordt weergegeven) om de migratie te starten.

Op zowel de Windows-pc als de Mac ziet u een voortgangsbalk, wordt gemeld wat wordt gemigreerd en wordt de resterende tijd weergegeven totdat het proces is voltooid.

Hierna voltooit u het proces van de OS X-configuratie-assistent.

Zodra deze is voltooid, kunt u inloggen bij de nieuwe gebruikersaccount.

Opmerking: wanneer u voor het eerst inlogt bij de Mac, ziet u uw accountnaam. Druk op de Return-toets en u wordt gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Raadpleeg Sterke wachtwoorden kiezen in OS X voor informatie over hoe u een sterk wachtwoord kiest.

De Migratie-assistent gebruiken nadat de Mac is opgestart

Als u het proces van de Configuratie-assistent al hebt uitgevoerd, kunt u op elk gewenst ogenblik de Migratie-assistent gebruiken om gegevens over te zetten van een pc naar een nieuwe gebruikersaccount op de Mac.

 1. Open op de Mac de Migratie-assistent die u in de map Hulpprogramma’s vindt. Zo opent u deze: in de Finder kiest u Ga > Hulpprogramma’s of drukt u op Shift–Command–U (⇧⌘U). Dubbelklik op Migratie-assistent.
 2. Selecteer de optie ‘Vanaf een andere Mac, pc, schijf of Time Machine-kopie’ en klik op ‘Ga door’.

 1. Voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 2. Selecteer de migratiemethode ‘Vanaf een andere Mac of pc’ en klik op ‘Ga door’ om verder te gaan.

 1. Klik op Ga door om andere programma’s te stoppen wanneer u hierom wordt gevraagd. Op de Mac mogen tijdens de migratie geen andere programma’s zijn geopend.
 2. Selecteer de pc en wacht tot de toegangscode verschijnt op de pc die wordt weergegeven op de Mac.

 1. Klik op de pc op ‘Ga door’ zodra u de toegangscode op de Mac ziet om door te gaan.

 1. De Mac begint de computer te onderzoeken en maakt een lijst met gegevens om te migreren.
 2. Selecteer de gegevens die u wilt migreren naar de Mac en klik op ‘Ga door’ om verder te gaan.

Op zowel de Windows-pc als de Mac ziet u een voortgangsbalk, wordt gemeld wat wordt gemigreerd en wordt de resterende tijd weergegeven. Zodra de migratie is voltooid, kunt u inloggen bij de aangemaakte gebruikersaccount.  

Opmerking: wanneer u voor het eerst inlogt bij de Mac, ziet u uw accountnaam. Druk op de Return-toets en u wordt gevraagd uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Raadpleeg Sterke wachtwoorden kiezen in OS X voor informatie over hoe u een sterk wachtwoord kiest.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Laatst gewijzigd op: