Gegevens van een Windows-pc naar een Mac verplaatsen

Gebruik Windows-migratie-assistent om afbeeldingen, documenten en andere gegevens van een Windows-pc over te zetten naar een Mac.

Windows-migratie-assistent zet contacten, agenda's, e-mailaccounts en meer over van een pc. Deze gegevens worden dan overgezet naar de juiste locatie op een Mac. Nadat u gegevens naar uw Mac hebt overgezet, machtigt u uw computer om aankopen in de iTunes Store te doen. Het is belangrijk om de Mac te machtigen voordat u materiaal gaat synchroniseren of afspelen dat u downloadt van de iTunes Store.

Als u een migratie van een Mac naar een andere Mac uitvoert, volgt u de stappen om uw materiaal te verplaatsen naar een nieuwe Mac.

Voordat u begint

Gebruik deze stappen om ervoor te zorgen dat de migratie vlot verloopt:

 • Zorg ervoor dat Windows up-to-date is. Migratie-assistent werkt met Windows 7 en hoger.
 • Zorg ervoor dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerdersaccount op de pc weet.
 • Verbind de Mac en de pc met hetzelfde netwerk, zoals het wifithuisnetwerk. U kunt ook een Ethernet-kabel aansluiten tussen de poorten van de Mac en de pc om een rechtstreekse netwerkverbinding te maken. Voor sommige Mac-modellen hebt u een Ethernet-adapter nodig, zoals de Belkin USB-C-naar-Gigabit Ethernet-adapter of Apple Thunderbolt-naar-Gigabit Ethernet-adapter.
 • Als u Microsoft OneDrive op uw pc gebruikt, volgt u de instructies van Microsoft voor het verwijderen van OneDrive voordat u doorgaat. U kunt OneDrive opnieuw installeren nadat de migratie is voltooid.

Vervolgens gebruikt u het hulpprogramma Schijfcontrole (chkdsk) op de pc om te controleren of er geen problemen zijn met de harde schijf van Windows:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de knop 'Start' en klik vervolgens op 'Uitvoeren'.
 2. Typ cmd en druk op Enter. Opdrachtprompt wordt geopend.
 3. Typ chkdsk in de prompt en druk op Enter.
 4. Als het hulpprogramma meldt dat er problemen zijn gevonden, typt u het volgende, waarbij 'drive' de letter is die staat voor uw Windows-opstartschijf, bijvoorbeeld D:
  chkdsk drive: /F
  
 5. Druk op Enter.
 6. Typ Y in de prompt en herstart dan de pc. 
 7. Herhaal dit proces totdat het hulpprogramma Schijfcontrole geen problemen meer aangeeft. Als het hulpprogramma niet ieder gevonden probleem kan oplossen, moet uw pc mogelijk worden gerepareerd. Daarna kunt de gegevens naar de Mac migreren.

 


Uw gegevens verplaatsen

In dit gedeelte wordt u stap voor stap begeleid bij en na de migratie, en wordt uitgelegd wat u moet doen als deze stappen niet werken.

Gegevens overzetten van een pc naar een Mac

 1. Download en installeer de juiste Windows-migratie-assistent op de pc, op basis van de versie van macOS op uw Mac:
 2. Stop alle geopende programma's in Windows.
 3. Open Windows-migratie-assistent en klik op 'Volgende'.
  Welkomstscherm van de Migratie-assistent
 4. Start de Mac op. Wanneer u de Mac voor het eerst inschakelt, wordt de configuratie-assistent automatisch geopend. Als u de Mac al hebt geconfigureerd, opent u het programma Migratie-assistent. U vindt dit in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Apps'.
 5. Volg de instructies op het scherm van de Mac tot u het migratiepaneel van de assistent ziet. Selecteer de optie om informatie over te zetten 'Vanaf een Windows-pc' en klik dan op 'Ga door'.
  Een methode voor gegevensoverdracht kiezen in Migratie-assistent
 6. Voer de naam en het wachtwoord van een beheerder in wanneer u hierom wordt gevraagd.
 7. Klik op 'Ga door' om alle andere geopende apps te sluiten.
 8. Selecteer de pc in de lijst met beschikbare computers in het migratievenster op de Mac. Wacht tot op de pc de toegangscode verschijnt die wordt weergegeven op de Mac.Toegangscode weergegeven in Migratie-assistent
 9. Klik op de pc op 'Doorgaan' en op de Mac op 'Ga door' wanneer u op beide computers dezelfde toegangscode ziet.De toegangscode verifiëren in Migratie-assistent
 10. De Mac scant de schijven van de pc om een lijst met te migreren gegevens samen te stellen. Wanneer de scan is voltooid, selecteert u de gegevens die u wilt migreren naar de Mac en klikt u op 'Ga door'. Lees welke gegevens u zoal kunt overzetten.
  Selecteren welke informatie moet worden overgezet in Migratie-assistent

Op zowel de pc als de Mac ziet u de voortgang en een schatting van de resterende tijd. Op beide ziet u een melding wanneer de migratie voltooid is.

 


Wanneer uw gegevens zijn overgezet

Wanneer de migratie is voltooid, kunt u Windows-migratie-assistent op de pc sluiten. Vervolgens logt u in bij de nieuwe gebruikersaccount op de Mac. Wanneer u voor het eerst inlogt bij een gebruikersaccount die vanaf uw pc is gemigreerd, wordt u gevraagd een wachtwoord in te stellen. U kunt hetzelfde wachtwoord als dat van de pc gebruiken of een nieuw wachtwoord aanmaken.

Nadat u bent ingelogd bij de gebruikersaccount die u hebt gemigreerd, machtigt u uw computer voor iTunes Store-aankopen. Het is belangrijk om de Mac te machtigen voordat u materiaal synchroniseert of afspeelt dat is gedownload van de iTunes Store.

 


Als het overzetten van gegevens niet lukt

 • Stop alle geopende apps op uw pc en probeer het materiaal opnieuw te migreren. U kunt bijvoorbeeld op Alt-Tab drukken om een geopende app te kiezen en vervolgens op Alt-F4 drukken om deze te stoppen.
 • Als de pc niet in het venster van de configuratie-assistent of Migratie-assistent van de Mac verschijnt, controleert u of de computers met hetzelfde netwerk verbonden zijn. U kunt een netwerk aanmaken door de Mac en de pc met een enkele Ethernet-kabel te verbinden. Als dat niet helpt, zoekt u naar firewallsoftware op uw pc en schakelt u die software uit. Nadat de migratie is voltooid, kunt u de firewallsoftware weer inschakelen.
 • Als Migratie-assistent niet kan worden geopend op de pc, schakelt u eventuele antivirussoftware op de pc uit. Vervolgens probeert u Migratie-assistent opnieuw te openen. Nadat de migratie is voltooid, kunt u de software weer inschakelen.
 • Als u uw informatie nog steeds niet kunt migreren, kunt u een externe schijf of bestandsdeling gebruiken om belangrijke gegevens handmatig naar uw Mac te kopiëren.

 


Welke gegevens kan ik overzetten?

Met Migratie-assistent kunt u kiezen welke gegevens u wilt overzetten naar de Mac. Zie het onderstaande overzicht van welke typen gegevens per specifieke programma's kunnen worden overgezet:
  

E-mail, contacten en agenda's
E-mailberichten, e-mailaccountinstellingen, contacten en afspraken worden verplaatst op basis van de gebruikte Windows-versie en de accounts die u hebt.

Outlook1
Gegevens van 32-bits versies van Outlook in Windows 7 en hoger worden als volgt verplaatst:

 • Personen worden verplaatst naar Contacten2
 • Afspraken wordt verplaatst naar de Agenda-app
 • IMAP- en Exchange-instellingen en -berichten worden verplaatst naar de Mail-app
 • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail2

Windows Live Mail
Gegevens van Windows Live Mail in Windows 7 en hoger worden als volgt verplaatst:

 • IMAP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail
 • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail2

Windows Mail
Gegevens van Windows Mail in Windows 7 en hoger (met uitzondering van Windows 8) worden als volgt verplaatst:

 • IMAP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail
 • POP-instellingen en -berichten worden verplaatst naar Mail2
 • Personen worden overgezet naar Contacten

Bladwijzers
Bladwijzers van Internet Explorer, Safari voor Windows en Firefox worden verplaatst naar Safari.

 

Systeeminstellingen
Taal- en locatie-instellingen en aangepaste bureaubladafbeeldingen worden verplaatst naar Systeemvoorkeuren. De startpagina van de webbrowser wordt verplaatst naar Safari-voorkeuren.

Afbeeldingen
Foto's en andere afbeeldingen worden verplaatst naar de thuismap. U kunt ze vervolgens toevoegen aan Foto's of Foto's openen en de app op uw Mac laten zoeken naar foto's om te importeren.

iTunes-materiaal
Migratie-assistent zet uw iTunes-media als volgt over: muziek naar de Apple Music-app, video's naar de Apple TV-app, podcasts naar de Apple Podcasts-app en audioboeken naar de Apple Books-app.

Andere bestanden
Migratie-assistent verplaatst ook deze bestanden:

 • Bestanden uit de map op het hoogste niveau in de thuismap van de momenteel ingelogde gebruiker
 • Bestanden die geen systeembestanden zijn in de mappen 'Windows' of 'Program Files'
 • Mappen op het hoogste niveau op de Windows-systeemschijf en andere gekoppelde schijven

 


1. 64-bits versies van Outlook worden niet ondersteund in Migratie-assistent. U kunt Mail, Contacten of Agenda's handmatig van Outlook 2013 of Outlook 2016 migreren door in te loggen op de Mac en de gegevens handmatig in te voeren.

2. Alleen de gegevens uit Mail of Contacten die horen bij de ingelogde Windows-gebruiker worden overgezet door Migratie-assistent. Als u gegevens van een andere gebruikersaccount wilt overzetten, gebruikt u Migratie-assistent opnieuw terwijl u bij de andere Windows-account bent ingelogd. Elke keer dat u een migratie uitvoert, wordt er een nieuwe gebruikersaccount aangemaakt op de Mac.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: