macOS High Sierra

Algemene toetscombinaties gebruiken

Met toetscombinaties, waarbij je bepaalde toetsen op het toetsenbord indrukt, kun je snel bewerkingen uitvoeren. Zie het Apple Support-artikel Toetscombinaties op een Mac voor een lijst met toetscombinaties van macOS.

Je kunt veel van de algemene toetscombinaties uitschakelen of wijzigen. Een algemene toetscombinatie is een toetscombinatie die in vrijwel alle programma's dezelfde functie heeft. Command + Shift + 3 (voor het maken van een schermopname) is een voorbeeld van een algemene toetscombinatie.

Je kunt een algemene toetscombinatie wijzigen of uitschakelen, bijvoorbeeld als een algemene toetscombinatie in een bepaald programma voor een andere taak wordt gebruikt. Je kunt in dat geval de toetscombinatie uitschakelen die je niet wilt gebruiken of er een andere sneltoets aan toewijzen.

Opmerking: Je kunt alleen voor bestaande menucommando's toetscombinaties aanmaken. Je kunt geen toetscombinaties aanmaken voor bepaalde algemene taken, zoals het openen van een programma of het schakelen tussen programma's.

  1. Kies Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren', klik op 'Toetsenbord' en klik vervolgens op 'Toetscombinaties'.

    Open het paneel 'Toetscombinaties'

  2. Selecteer een onderdeel in het linkerpaneel en schakel vervolgens in het rechterpaneel het aankruisvak in van de toetscombinatie die je wilt wijzigen.

  3. Klik dubbel op de huidige toetscombinatie en druk vervolgens op de nieuwe toetscombinatie.

    Je kunt een toetstype (bijvoorbeeld een lettertoets) slechts één keer in een bepaalde toetscombinatie gebruiken.

  4. Je kunt de nieuwe toetscombinatie pas gebruiken nadat je de actieve programma's hebt afgesloten en opnieuw hebt gestart.

Als je een toetscombinatie toewijst die al is toegewezen aan een ander commando of programma, werkt de nieuwe toetscombinatie niet. In dat geval moet je het menucommando zoeken waaraan de toetscombinatie is toegewezen en een andere toetscombinatie aan het onderdeel toewijzen.

Om een toetscombinatie uit te schakelen, schakel je het aankruisvak uit naast de beschrijving van de toetscombinatie in de lijst.

Als je de oorspronkelijke functies van de toetscombinaties wilt herstellen, klik je op 'Herstel standaardinstellingen'.