macOS High Sierra

Toetscombinaties en andere sneltoetsen voor Safari

Hier zie je de toetscombinaties die je kunt gebruiken, naast de combinaties die beschikbaar zijn in de menu's van Safari.

Open Safari

Webpagina's

Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen

Druk op de pijltoetsen.

Naar het begin of einde scrollen

Houd de Option-toets ingedrukt terwijl je op een pijltoets drukt.

Een scherm verder scrollen

Page Down

Spatiebalk

Een scherm terug scrollen

Page Up

Shift + Spatiebalk

Naar de linkerbovenhoek of linkerbenedenhoek van de pagina scrollen

Command + Pijl-omhoog of Home

Command + Pijl-omlaag of End

Het volgende onderdeel op een webpagina markeren

Druk op de Tab-toets om het volgende tekstveld of venstermenu te markeren. Als 'Alle regelaars' is geselecteerd in het paneel 'Toetscombinaties' van het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren, worden met de Tab-toets ook knoppen en andere regelaars gemarkeerd.

Als je op Option + Tab drukt, markeer je dezelfde onderdelen als met de Tab-toets, plus alle andere onderdelen waarop kan worden geklikt.

Om de werking van de Tab-toets en Option + Tab-toets om te wisselen, ga je naar het paneel 'Geavanceerd' van het voorkeurenvenster van Safari en schakel je 'Tab-toets markeert elk onderdeel op webpagina' in.

Toon alle tabbladen

Shift + Command + \

Een pagina openen in een nieuw tabblad

Houd de Command-toets ingedrukt terwijl je op een koppeling klikt

Houd de Command-toets ingedrukt terwijl je op een bladwijzer klikt

Druk op Command + Return-toets nadat je tekst in het slimme zoekveld hebt getypt.

Een pagina in een nieuw tabblad openen en dit het actieve tabblad maken

Houd Shift + Command ingedrukt terwijl je op een koppeling klikt

Houd Shift + Command ingedrukt terwijl je op een bladwijzer klikt

Druk op Shift + Command + Return-toets nadat je tekst in het slimme zoekveld hebt getypt.

Het volgende tabblad het actieve tabblad maken

Control + Tab of Shift + Command + ]

Het vorige tabblad het actieve tabblad maken

Control + Shift + Tab of Shift + Command + [

Een van de eerste negen tabbladen selecteren

Command + 1 tot en met Command + 9

Alle tabbladen op één na sluiten

Houd de Option-toets ingedrukt terwijl je op de sluitknop  klikt van het tabblad dat je geopend wilt laten

Het laatste tabblad of venster dat je hebt gesloten, opnieuw openen

Shift + Command + T

Een lijst met recent bezochte pagina's op naam tonen

Houd de knop voor de vorige of volgende pagina ingedrukt totdat de lijst wordt getoond

Een lijst met recent bezochte pagina's op webadres (URL) tonen

Houd de Option-toets en de knop voor de vorige of volgende pagina ingedrukt totdat de lijst wordt getoond

Naar de startpagina gaan

Command + Home

Het adres van de huidige webpagina herstellen terwijl je in het slimme zoekveld typt

Esc

Reader sluiten

Esc

De schermvullende weergave verlaten

Esc

Een gekoppeld bestand downloaden

Houd de Option-toets ingedrukt terwijl je op een koppeling naar het bestand klikt

Een gedownload bestand openen

Klik in de lijst met downloads dubbel op het bestand

Materiaal op een website groter of kleiner weergeven

Druk op Command + plusteken (+) of druk op Command + minteken (–)

Tekst op een website groter of kleiner weergeven

Houd de Option-toets ingedrukt en kies 'Weergave' > 'Maak tekst groter' of 'Weergave' > 'Maak tekst kleiner'

Leeslijst

De leeslijstkolom weergeven of verbergen

Control + Command + 2

De huidige pagina toevoegen

Shift + Command + D

Een gekoppelde pagina toevoegen

Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl je op een koppeling naar de pagina klikt

Een pagina verwijderen

Houd de Control-toets ingedrukt terwijl je op het paginaoverzicht in de navigatiekolom klikt en kies 'Verwijder onderdeel'.

Je kunt ook op het paginaoverzicht naar links vegen en vervolgens op 'Verwijder' klikken. Je kunt ook helemaal naar links vegen totdat het paginaoverzicht verdwijnt.

Bladwijzers

Een bladwijzer toevoegen aan de favorietenbalk

Klik op het slimme zoekveld om het volledige adres en het symbool van de pagina weer te geven en sleep het symbool naar de favorietenbalk

Alle bladwijzers uit een map in de favorietenbalk openen

Houd de Command-toets ingedrukt terwijl je op de map in de favorietenbalk klikt

Een bladwijzer in de favorietenbalk verplaatsen

Sleep de bladwijzer naar links of rechts

Een bladwijzer uit de favorietenbalk verwijderen

Sleep de bladwijzer omhoog uit de balk

De navigatiekolom 'Bladwijzers' en de bladwijzerweergave

De bladwijzerkolom weergeven of verbergen

Control + Command + 1

Bladwijzers en mappen selecteren in de navigatiekolom

Houd de Command-toets ingedrukt terwijl je op de gewenste bladwijzers en mappen klikt

Houd de Shift-toets ingedrukt en klik om de selectie uit te breiden

De volgende bladwijzer of map selecteren

Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

De geselecteerde bladwijzer openen

Spatiebalk

De geselecteerde map openen

Spatiebalk of Pijl-rechts

De geselecteerde map sluiten

Spatiebalk of Pijl-links

De naam of het adres van een bladwijzer wijzigen

Selecteer de bladwijzer en druk op de Return-toets

Je kunt ook met extra druk op de bladwijzer klikken

Het wijzigen van een bladwijzernaam in de navigatiekolom annuleren

Esc

De nieuwe naam van een bladwijzer bevestigen

Return

Een map met de geselecteerde bladwijzers en mappen aanmaken in de bladwijzerweergave

Houd de Option-toets ingedrukt en klik op de knop 'Nieuw tabblad' rechtsbovenin

Een bladwijzer verwijderen

Selecteer de bladwijzer en druk op de Delete-toets