Kerah peranti Apple secara berjaya dalam persekitaran pembelajaran anda

Panduan ini—ialah untuk pengurus teknologi dan pentadbir teknikal—membawa anda melalui langkah pengerahan peranti Apple secara berjaya dalam persekitaran pembelajaran anda.

Ketahui lebih lanjut tentang pengerahan pendidikan

Untuk meneroka Panduan Pengerahan Apple untuk panduan Pendidikan, klik Senarai Kandungan di bahagian atas halaman, atau masukkan perkataan atau frasa dalam medan carian.

Membantu?
Had aksara: 250
Had aksara maksimum ialah 250.
Terima kasih atas maklum balas anda.