אם אינכם מצליחים להפעיל את iMessage או את FaceTime, או אם אינכם מצליחים להתחבר אליהם ב-iPad, ב-Mac או ב-Apple Vision Pro

כשאתם מפעילים את iMessage או את FaceTime, או מתחברים אליהם, המכשיר עשוי לציין שלא ניתן להתחבר או שלא ניתן ליצור קשר עם שרת iMessage או FaceTime.

אם הבעיה מתרחשת ב-iPhone‏, פעלו לפי ההוראות המוצגות ב-iPhone במקום זאת.

בדיקת החיבור לאינטרנט

ודאו שהמכשיר מחובר לרשת אלחוטית או לרשת הנתונים הסלולרית של המפעיל הסלולרי, ושאתם יכולים לגשת לאינטרנט.

בדיקה אם יש תקלה בשירות

עיינו בדף 'מצב המערכת' כדי לבדוק אם ישנן כרגע הפסקות שירות ב-iMessage או ב-FaceTime.

בדקו אם יש עדכוני תוכנה

בדיקה שהתאריך, השעה ואזור הזמן נכונים

 • ב-iPad, בדקו דרך 'הגדרות' > 'כללי' > 'תאריך ושעה'.

 • ב-Mac, בחרו בתפריט Apple‏  > 'הגדרות המערכת' (או 'העדפות המערכת') ולאחר מכן בדקו את הגדרות התאריך והשעה.

 • ב-Apple Vision Pro, בדקו דרך 'הגדרות' > 'כללי' > 'תאריך ושעה'.

למדו מה לעשות אם אינכם מצליחים לשנות את השעה או את אזור הזמן.

בדיקת ה-Apple ID והסיסמה

 1. עברו אל appleid.apple.com והתחברו באמצעות אותו Apple ID ואותה סיסמה שבהם אתם משתמשים במכשיר שלכם. אם שכחתם את פרטי ה-Apple ID או אם שכחתם את סיסמת ה-Apple ID שלכם, פתרו זאת בטרם תמשיכו.

 2. אם הבעיה מתרחשת ב-iMessage:

  • ב-iPad, עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות'. אם iMessage מופעל, כבו אותו.

  • ב-Mac, פתחו את היישום 'הודעות'. משורת התפריטים, בחרו 'הודעות' > 'הגדרות' ולאחר מכן לחצו על iMessage. אם אתם מחוברים ל-iMessage, לחצו על 'התנתקות'.

  • ב-Apple Vision Pro, עברו אל 'הגדרות' > 'הודעות'. אם iMessage מופעל, כבו אותו.

 3. אם הבעיה מתרחשת ב-FaceTime:

  • ב-iPad, עברו אל 'הגדרות' > FaceTime. אם FaceTime מופעל, כבו אותו.

  • ב-Mac, פתחו את היישום FaceTime. משורת התפריטים, בחרו ב-FaceTime > 'הגדרות' (או 'העדפות') ולאחר מכן לחצו על 'כללי'. אם אתם מחוברים ל-FaceTime, לחצו על 'התנתקות'.

  • ב-Apple Vision Pro, עברו אל 'הגדרות' > FaceTime. אם FaceTime מופעל, כבו אותו.

 4. הפעלת המכשיר מחדש:

  הפעלה מחדש של iPad‏

  הפעלה מחדש של ה-Mac‏

  הפעלה מחדש של Apple Vision Pro

 5. חזרו לאותו מסך הגדרות אם אינכם מצליחים להפעיל את iMessage או את FaceTime, או אם אינכם מצליחים להתחבר אליהם. אם אתם מתחברים, השתמשו באותו Apple ID ובאותה סיסמה שבהם השתמשתם בשלב 1.

חיפוש תוכנות VPN או תוכנות אבטחה אחרות

בדקו אם מותקנות תוכנות VPN או תוכנות אבטחה אחרות. אם התקנתם תוכנות כאלה, ייתכן שהן חוסמות יציאות רשת שבהן נעשה שימוש ב-iMessage וב-FaceTime. אם אינכם בטוחים, מומלץ לנסות שוב כאשר אתם מחוברים לרשת אחרת.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה

אם מוצגת הודעה המציינת שכתובת הדוא"ל שלכם אינה מאומתת, היכנסו לכתובת appleid.apple.com, התחברו לחשבון שלכם ואמתו את כתובת הדוא"ל. למדו מה לעשות אם אינכם יכולים לאמת את כתובת הדוא"ל שלכם מכיוון שלא קיבלתם הודעת דוא"ל לאימות.

אם אתם עדיין זקוקים לעזרה, ייתכן שהבעיה אינה קשורה להפעלה או להתחברות. פתרונות אחרים:

מידע על מוצרים שאינם מיוצרים על ידי Apple, או על אתרי אינטרנט עצמאיים שאינם נמצאים תחת פיקוח של Apple ולא נבדקו על ידה, מסופק ללא המלצה או הבעת תמיכה. Apple אינה אחראית לבחירה, לביצועים או לשימוש באתרי אינטרנט או במוצרים של צד שלישי. Apple לא מתחייבת לגבי מידת הדיוק או האמינות של אתרי אינטרנט של צד שלישי. פנו לספק לקבלת מידע נוסף.

Published Date: