Applen valtuuttamien huoltoliikkeiden ohjelma

Applen valtuuttamien huoltoliikkeiden ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet tarjoamaan takuunalaisia ja takuun ulkopuolisia korjauspalveluja Apple-tuotteille. Ehdot täyttävät yritykset saavat käyttöönsä aidot Apple-osat, työkaluja, koulutusta, huolto-oppaita, vianmääritys- ja diagnostiikkamenetelmiä ja resursseja tällaisten korjausten tekemiseen.

Kuka voi hakea mukaan ohjelmaan?

Applen valtuuttamaksi huoltoliikkeeksi voivat hakea yritykset, organisaatiot ja korkeakoulut, jotka sijaitsevat alueella, jolla Apple tarjoaa suoraan huoltopalveluita.

Applen valtuuttamiksi huoltoliikkeiksi voivat hakea valtuutetut Apple-jälleenmyyjät ja yritykset, jotka erikoistuvat huoltopalveluiden tarjoamiseen alueilla, joilla Apple tarjoaa suoraan huoltopalveluita.

Osien jälleenmyyjät ja jakelijat eivät voi hakea tähän ohjelmaan.

Mitkä ovat vaatimukset?

Liiketoimintavaatimukset

Valtuutetuksi huoltoliikkeeksi hakevien organisaatioiden edellytetään olleen toiminnassa kohtuullisen ajan, ja niiden edellytetään toimittavan tilitarkastetut tilinpäätöstiedot Applen tarkistettavaksi. Organisaation täytyy olla luottokelpoinen. Lisäksi organisaation täytyy sopia soveltuvasta luottorajasta alueen Apple Finance -tiimin kanssa. Organisaation täytyy markkinoida aktiivisesti Apple-brändiä, AppleCare-huoltopalveluita ja tukipalveluita toiminnassaan.

Operatiiviset vaatimukset

Valtuutettujen huoltoliikkeiden täytyy aina täyttää kaikki Applen standardit palvelutason, teknikoiden sertifioinnin ja palveluiden saatavuuden suhteen. Valtuutettujen huoltoliikkeiden täytyy suorittaa vähintään 200 korjausta vuosineljänneksen aikana. Apple valvoo säännöllisesti sitä, miten valtuutetut huoltoliikkeet täyttävät nämä vaatimukset. Applen korjaustyökalut, koulutusmateriaali, huolto-oppaat ja diagnostiikkatoiminnot on pidettävä luottamuksellisina.

Toimitilat

Organisaatiolla täytyy olla toimipiste, johon asiakkaat voivat vaivatta tulla, sekä huolto- ja korjauspalveluun erikoistunutta henkilöstöä. Toimitiloissa täytyy olla siisti ja edustava vastaanottoalue, johon asiakkaat voivat tulla, sekä turvallinen korjaustila ja osien sekä korjattavien laitteiden varastotila. Valtuutettu huoltoliike ei voi toimia asumiseen tarkoitetussa osoitteessa.

Teknikkojen sertifiointi

Valtuutetuissa huoltoliikkeissä Apple-tuotteita saavat korjata vain Applen sertifioidut teknikot.

Vuosineljänneksen vähintään 200 korjauksen vähimmäisvaatimuksen saavuttamiseksi valtuutetulla huoltoliikkeellä täytyy olla palveluksessaan vähintään yksi Applen sertifioitu teknikko.

Apple-tuotteiden korjaamiseen tarvittavan sertifioinnin saaminen edellyttää verkkokokeiden läpäisemistä valtuutetussa Testing Center -keskuksessa. Sertifioinnit päivitetään vuosittain tuotekohtaisesti. Sertifiointikoemaksuista luovutaan yrityksiltä, jotka on hyväksytty valtuutetuiksi huoltoliikkeiksi.

Lisätietoja Apple-sertifiointeihin valmistavista kursseista ja kokeista on täällä.

Hakeminen

Lähetä osoitteeseen aasp_application_euro@apple.com sähköposti, joka sisältää kaikki alla määritetyt tiedot:

 • Yrityksen virallinen nimi (myös mahdollinen liikenimi), jonka alla yritys toteuttaa toimintojaan.
 • Päämies/omistaja
 • Toimipaikkojen osoitteet (huomautus: Apple ei hyväksy kotitoimisto- eikä postilokero-osoitteita).
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen oman verkkotunnuksen mukainen sähköpostiosoite
 • Yrityksen verkkosivusto
 • Aiempi kokemus tai yhteistyö Applen kanssa huoltoliikkeenä tai jälleenmyyjänä.
 • Liiketoiminnan tarkoitus, mukaan lukien asiakassegmentti tai ‑tyyppi

Huomautukset

 • Apple ei käsittele hakemuksia, jotka eivät täytä ohjelman vaatimuksia.
 • Ohjelman vaatimusten täyttyminen ei takaa pääsyä mukaan ohjelmaan.
 • Apple pidättää oikeuden hylätä hakemus perustelematta sitä hakijalle.
 • Apple ei hyväksy hakijoita, jotka käyttävät Applen tavaramerkkejä yrityksen nimessä tai verkkosivuilla, ellei tällainen käyttö ole Applen tavaramerkkiehtojen mukaista.

Täältä voit lukea lisätietoja kaikista Applen tarjoamista huolto- ja korjausohjelmista.