Applen valtuuttamien huoltoliikkeiden ohjelma

Apple-huoltoliikeohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita palveluiden tarjoamisesta Apple-asiakkaille.

Ketkä voivat hakea huoltoliikkeiksi?

Applen valtuuttamiksi huoltoliikkeiksi voivat hakea jälleenmyyjät ja huoltoliikkeet, joissa Apple tarjoaa suoraan huoltopalveluita. Yksittäiset käyttäjät tai elinkeinonharjoittajat eivät voi hakea ohjelmaan.

Sekä Applen valtuuttamat jälleenmyyjät että huoltoon erikoistuneet yritykset, jotka eivät toimi Applen tuotteiden jälleenmyyjinä, voivat hakea Apple-huoltoliikevaltuutusta.

Mitä vaatimuksia huoltoliikevaltuutuksen saamisella on?

Liiketoimintavaatimukset
Huoltoliikevaltuutusta hakevien organisaatioiden edellytetään olleen toiminnassa kohtuullisen ajan, ja niiden edellytetään toimittavan tilitarkastetut tilinpäätöstiedot Applen tarkistettavaksi. Organisaation täytyy olla luottokelpoinen. Lisäksi organisaation täytyy sopia soveltuvasta luottorajasta alueen Apple Finance -tiimin kanssa. Apple arvioi luottokelpoisuuden seuraavien tekijöiden perusteella: (i) huoltoliikkeen tuottavuus, taloudellinen tilanne ja maksukyky, (ii) se, toimitetaanko yrityksen ajan tasalla olevat ja tarkat taloudelliset tiedot ja tiedot liiketoiminnasta ajoissa, ja (iii) tarjottujen vakuuksien tai lisätakauksien nykyinen arvo.

Organisaation täytyy markkinoida aktiivisesti Apple-brändiä, AppleCare-huoltopalveluita ja tukipalveluita toiminnassaan.

Hakijat, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, voivat silti hakea huoltoliikevaltuutusta tiettyjen erikoisolosuhteiden puitteissa, sillä kaikki hakemukset käydään läpi tapauskohtaisesti.

Toimitilat
Organisaatiolla täytyy olla erittäin laadukkaat ja helposti saavutettavat toimitilat, joihin asiakkaat voivat tulla, joissa on asiakaspalvelutehtäviin määrättyä henkilöstöä ja jotka ovat asiakkaille erittäin näkyvät. Toimitilojen täytyy täyttää Applen vaatimukset toimitilojen ulkoasun suhteen. Niissä täytyy esimerkiksi olla siisti ja edustava vastaanottoalue, johon asiakkaat voivat tulla, sekä turvallinen korjaustila ja osien sekä korjattavien laitteiden varastotila. Palvelupiste tai huoltoliike ei voi olla asuinhuoneistossa, ellei muuta nimenomaisesti sovita.

Teknikkojen sertifiointi
Huoltoliikkeillä on velvollisuus teettää Applen tuotteisiin liittyvät vianmääritykset sekä takuun alaiset korjaus-, muutos-, vaihto- ja päivitystyöt Apple Certified Technician -teknikoilla. Huoltoliikkeellä täytyy olla palveluksessaan vähintään yksi Certified Technician -teknikko, jotta se voi suorittaa vähintään 200 korjausta vuosineljänneksen aikana.

Apple-tuotteiden korjaussertifioinnin saaminen edellyttää sekä ohjelmistokokeen että laitteistokokeen läpäisemistä valtuutetussa Testing Center -keskuksessa. Sertifioinnit uusitaan vuosittain uudelleensertifiointikokeilla.

Apple Training -sivustossa on lisätietoja Apple-sertifioinneista, valmistautumiskursseista, kokeiden rekisteröinnistä ja koemaksuista.

Operatiiviset vaatimukset
Huoltoliikkeiden täytyy täyttää Applen standardien vaatimukset sekä noudattaa aina kaikkia Applen prosesseja ja toimintatapoja palvelutasojen, teknikoiden sertifiointien ja asiakkaille tarjottavien palveluiden saatavuuden suhteen. Huoltoliike käyttää huolloissa vain Applelta hankittuja vara- ja huolto-osia tai laadultaan vastaavia osia. Apple valvoo yleensä sitä, miten huoltoliikkeet täyttävät nämä vaatimukset.

Hakeminen

Lähetä osoitteeseen aasp_application_euro@apple.com sähköposti, joka sisältää kaikki alla mainitut tärkeät tiedot:

Yrityksen nimi:

Yhteyshenkilön nimi:

Yhteyshenkilön puhelinnumero:

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite*:

Alkuperämaa:

Yrityksen URL-osoite:

Yritysrekisteröinti:

Vastuuvapauslausekkeet

  • Apple ei käsittele hakemuksia, jotka eivät täytä Applen valtuuttamien huoltoliikkeiden ohjelman vaatimuksia.
  • Apple ei hyväksy hakijoita, jotka käyttävät Applen tavaramerkkejä yrityksen nimessä tai verkkosivuilla, ellei tällainen käyttö ole Applen tavaramerkkiehtojen mukaista.
  • Tietosuojasi on Applelle tärkeä asia. Jos haluat tarkistaa, miten Apple suojaa henkilökohtaiset tietosi, tutustu Applen tietosuojakäytäntöön.