Applen valtuuttamien huoltoliikkeiden ohjelma

Applen huoltoliikkeiden ohjelma on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat tarjota huoltopalveluita Applen asiakkaille. Asiakkaat voivat olla kuluttajia, yrityksiä, oppilaitoksia tai julkishallinnon organisaatioita. Sekä Applen valtuuttamat jälleenmyyjät että huoltoon erikoistuneet yritykset, jotka eivät toimi Applen tuotteiden jälleenmyyjinä, voivat hakea Apple huoltoliikevaltuutusta.

Yliopistot ja korkeakoulut voivat hakea huoltoliikevaltuutusta oppilaille tarkoitettua huoltopalvelua varten. Oppilaitokset, jotka haluavat ainoastaan korjata omia laitteitaan, tulisi hakea Self-Servicing-ohjelmaan. Kaikki takuun alaiset huollot on jätettävä Applen valtuuttamien huoltoteknikkojen tehtäviksi.

Huoltoliiketyypit

Huoltoliikkeet jaetaan kahteen päätyyppiin:

Valtuutettuja huoltoliikkeitä ovat yritykset, jotka on valtuutettu tarjoamaan huoltopalveluita kaikille Applen asiakkaille.

Rajoitetun palvelun huoltoliikkeitä ovat yritykset ja organisaatiot, joilla on rajoitetun palvelun sopimuksien puitteissa mahdollisuus tarjota huoltopalveluita rajoitetun palvelun huoltoliikesopimuksessa määritetyille asiakkaille tai Applen tuotteille.

Ketkä voivat hakea huoltoliikkeiksi?

Applen valtuuttamiksi huoltoliikkeiksi voivat hakea jälleenmyyjät, huoltoliikkeet ja oppilaitokset niissä maissa, joissa Apple tarjoaa suoraan huoltopalveluita. Yksittäiset käyttäjät tai elinkeinonharjoittajat eivät voi hakea.

Mitä etua huoltoliikevaltuutuksesta on?

Apple pyrkii varmistamaan, että kaikki huoltoliikkeet kykenevät tarjoamaan erinomaista palvelua alan parhaiden standardien mukaisesti. Applen huoltoliikevaltuutus parantaa asiakkaiden luottamusta yritystäsi kohtaan. Lisäksi se parantaa mainettasi.

  • Saat korvaukset työstä, osista ja matkakuluista (soveltuvin osin) Applen rajoitetun takuun tai laajennetun huoltosopimuksen piiriin kuuluvissa korjauksissa.
  • Vain valtuutetut huoltoliikkeet voivat hankkia osia suoraan Applelta korjauksia varten.
  • Voit osallistua Erinomainen palvelu -bonusohjelmaan (jos se on mahdollista).
  • Saat käyttöösi kattavat tuotetiedot, korjaus-, huolto-, purku, vianmääritys- ja päivitystiedot. Lisäksi sertifioiduille teknikoille on tarjolla reaaliaikaista teknistä tukea.
  • Voit osallistua Applen huoltoliikkeiden hakujärjestelmään, jonka avulla asiakkaat voivat etsiä lähimmän huoltoliikkeen Applen verkkosivustossa (ei koske rajoitetun palvelun huoltoliikkeitä).
  • Saat tarkempia tietoja huoltoliikkeiden eduista ottamalla yhteyttä paikalliseen AppleCare-tiimiin.

Mitä vaatimuksia huoltoliikevaltuutuksen saamisella on?

Liiketoimintavaatimukset
Huoltoliikevaltuutusta hakevien organisaatioiden edellytetään olleen toiminnassa kohtuullisen ajan ja niiden edellytetään toimittavan tilitarkastetut tilinpäätöstiedot Applen tarkistettavaksi. Organisaation täytyy olla luottokelpoinen. Lisäksi organisaation täytyy sopia soveltuvasta luottorajasta alueen Apple Finance -tiimin kanssa. Organisaation täytyy markkinoida aktiivisesti Apple-brändiä, AppleCare-huoltopalveluita ja tukipalveluita toiminnassaan.

Hakijat, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, voivat silti hakea huoltoliikevaltuutusta tiettyjen erikoisolosuhteiden puitteissa, sillä kaikki hakemukset käydään läpi tapauskohtaisesti.

Toimitilat
Organisaatiolla täytyy olla toimipiste, johon asiakkaat voivat vaivatta tulla, sekä huolto- ja korjauspalveluun erikoistunutta henkilöstöä. Toimitiloissa täytyy olla siisti ja edustava vastaanottoalue, johon asiakkaat voivat tulla, sekä turvallinen korjaustila ja osien sekä korjattavien laitteiden varastotila. Palvelupiste tai huoltoliike ei voi olla asuinhuoneistossa, ellei muuta nimenomaisesti sovita.

Teknikkojen sertifiointi
Huoltoliikkeillä on velvollisuus teettää Applen tuotteisiin liittyvät vianmääritykset sekä takuun alaiset korjaus-, muutos-, vaihto- ja päivitystyöt Apple Certified Macintosh Technician -teknikoilla. Jokaista alkavaa kolmeakymmentä viikoittaista Applen tuotekorjausta varten huoltoliikkeen on palkattava vähintään yksi sertifioitu teknikko.

Apple Macintosh -järjestelmien sertifioiduksi teknikoksi pääseminen edellyttää sekä ohjelmistokokeen että laitteistokokeen läpäisemistä valtuutetussa Prometric Testing Center -keskuksessa. Sertifioinnit uusitaan vuosittain uudelleensertifiointikokeilla.

Apple Training -sivustossa on lisätietoja Apple-sertifioinneista, valmistautumiskursseista, kokeiden rekisteröinnistä ja koemaksuista.

Mac OS:n ja Applen laitteiston itseopiskelukoulutus uudelleensertifiointia varten suoritetaan verkossa. Siitä ei aiheudu lisäkustannuksia. Koulutus järjestetään huoltoliikeportaalimme Global Service Exchangen avulla.

Toiminnalliset vaatimukset
Huoltoliikkeiden täytyy aina täyttää kaikki Applen standardit palvelutason, teknikoiden sertifioinnin ja palveluiden saatavuuden suhteen. Apple valvoo yleensä sitä, miten huoltoliikkeet täyttävät nämä vaatimukset.

Saat tarkempia tietoja huoltoliikevaltuutuksesta vaatimusasiakirjasta, jonka voit ladata.

Ota yhteyttä paikalliseen AppleCare-tiimiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen aasp_application_euro@apple.com.