Χρήση του iPad ως δεύτερης οθόνης για το Mac με το Sidecar

Με το Sidecar, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPad ως οθόνη που επεκτείνει ή κατοπτρίζει το γραφείο εργασίας του Mac.

iPad δίπλα σε Macbook που χρησιμοποιεί το Sidecar

Επέκταση ή κατοπτρισμός του γραφείου εργασίας του Mac με το Sidecar

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε Mac και iPad που πληρούν τις απαιτήσεις συστήματος του Sidecar. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Sidecar ασύρματα, αλλά για να διατηρείτε το iPad φορτισμένο κατά τη χρήση, συνδέστε το απευθείας στο Mac με το καλώδιο φόρτισης USB που συνόδευε το iPad.

Έναρξη μιας συνεδρίας Sidecar

 • Αν χρησιμοποιείτε το macOS Big Sur, κάντε κλικ στο μενού «Οθόνη» στο Κέντρο ελέγχου ή στη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε το iPad σας από το μενού.
  Επιλογές οθόνης στο Κέντρο ελέγχου στο macOS Big Sur, με τον δρομέα πάνω από την επιλογή «Σύνδεση σε: iPad»
 • Αν χρησιμοποιείτε το macOS Catalina, κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay  στη γραμμή μενού και κατόπιν επιλέξτε το iPad σας από το μενού. (Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο AirPlay, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Οθόνες» και επιλέξτε «Εμφάνιση επιλογών κατοπτρισμού στη γραμμή μενού όταν διατίθενται».)
 • Εναλλακτικά, απλώς μετακινήστε ένα παράθυρο στο iPad σας, όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.
 • Ή συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το μενού στις προτιμήσεις Sidecar.

Αλλαγή σε κατοπτρισμό οθόνης

 • Από προεπιλογή, το iPad εμφανίζει μια επέκταση του γραφείου εργασίας του Mac. Μπορείτε να μετακινήσετε παράθυρα σε αυτήν και να τη χρησιμοποιήσετε όπως και οποιαδήποτε άλλη οθόνη.
 • Για να κατοπτρίσετε την οθόνη του Mac ώστε και οι δύο οθόνες να εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο, επιστρέψτε στο μενού «Οθόνη» ή στο μενού AirPlay, το οποίο εμφανίζει ένα μπλε εικονίδιο iPad  ενώ χρησιμοποιείτε το Sidecar. Ενεργοποιήστε την επιλογή για τον κατοπτρισμό της οθόνης σας.

Τερματισμός της συνεδρίας Sidecar

 • Αν χρησιμοποιείτε το macOS Big Sur, επιστρέψτε στο μενού «Οθόνη» στο Κέντρο ελέγχου ή στη γραμμή μενού και επιλέξτε ξανά το iPad σας για να αποσυνδεθείτε από αυτό.
 • Αν χρησιμοποιείτε το macOS Catalina, επιστρέψτε στο μενού AirPlay και ορίστε την επιλογή αποσύνδεσης. 
 • Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το κουμπί «Αποσύνδεση»  στην πλαϊνή στήλη στο iPad ή στις προτιμήσεις Sidecar στο Mac.

Μάθετε περισσότερα για τη χρήση εξωτερικών οθονών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Προτιμήσεις για τις Οθόνες για την τακτοποίηση οθονών ώστε το iPad να επεκτείνει το αριστερό, το δεξιό, το επάνω ή το κάτω μέρος του γραφείου εργασίας.


Μετακίνηση παραθύρου στην οθόνη του iPad

Αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί πλήρους οθόνης  ενός παραθύρου, μπορείτε να επιλέξετε να μετακινήσετε το συγκεκριμένο παράθυρο από ή προς την οθόνη του iPad. Είναι πιο γρήγορο από το να σύρετε το παράθυρο και το μέγεθος του παραθύρου αλλάζει ώστε να ταιριάζει τέλεια στο μέγεθος της οθόνης.

Αρχείο PDF με επιλογές μενού κουμπιού πλήρους οθόνης και το iPad επιλεγμένο


Η πλαϊνή στήλη συγκεντρώνει τα χειριστήρια που χρησιμοποιούνται ευρέως στην πλαϊνή πλευρά της οθόνης του iPad. Περιλαμβάνει τα πλήκτρα τροποποίησης Command, Shift και άλλα, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε βασικές εντολές με το δάχτυλό σας ή με το Apple Pencil αντί για το πληκτρολόγιο.

Χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις Sidecar για να απενεργοποιήσετε την πλαϊνή στήλη ή να αλλάξετε τη θέση της.

iPad που χρησιμοποιεί το Sidecar
  

Εικονίδιο κουμπιού εμφάνισης γραμμής μενού

Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή μενού κατά την προβολή ενός παραθύρου σε πλήρη οθόνη στο iPad. 

Εικονίδιο κουμπιού εμφάνισης Dock

Εμφάνιση ή απόκρυψη του Dock του υπολογιστή σας στο iPad. 

Εικονίδιο κουμπιού Command

Command. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Command. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο. 

Εικονίδιο κουμπιού Option

Option. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Option. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο.

Εικονίδιο κουμπιού Control

Control. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Control. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο.

Εικονίδιο κουμπιού Shift

Shift. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Shift. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο.
  

Εικονίδιο κουμπιού αναίρεσης

Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια. Ορισμένες εφαρμογές υποστηρίζουν πολλές αναιρέσεις.

Εικονίδιο κουμπιού πληκτρολογίου

Εμφανίστε ή αποκρύψτε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Εικονίδιο κουμπιού αποσύνδεσης

Αποσυνδέστε το iPad, τερματίζοντας τη συνεδρία του Sidecar.

 


Χρήση του Touch Bar

Πολλές εφαρμογές στο Mac διαθέτουν χειριστήρια Touch Bar που διευκολύνουν ακόμα περισσότερο μερικές συνηθισμένες ενέργειες. Με το Sidecar, αποκτάτε Touch Bar στην οθόνη του iPad ακόμα και αν το Mac σας δεν διαθέτει Touch Bar. Πατήστε τα χειριστήριά του είτε με το δάχτυλό σας είτε με το Apple Pencil. 

Χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις Sidecar για να απενεργοποιήσετε το Touch Bar ή να αλλάξετε τη θέση του.

Αν το Touch Bar δεν εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή η οποία παρέχει χειριστήρια Touch Bar, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Mission Control» και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση «Οι οθόνες έχουν διαφορετικά Spaces».


Χρήση χειρονομιών για μετακίνηση με κύλιση και άλλες ενέργειες

Οι χειρονομίες Multi-Touch στο iPad παραμένουν διαθέσιμες κατά τη χρήση του Sidecar. Οι παρακάτω χειρονομίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες με το Sidecar:

 • Κύλιση: Κάντε σάρωση με δύο δάκτυλα.
 • Αντιγραφή: Κάντε σύγκλιση με τρία δάκτυλα.
 • Αποκοπή: Κάντε σύγκλιση με τρία δάκτυλα δύο φορές.
 • Επικόλληση: Κάντε απόκλιση με τρία δάκτυλα.
 • Αναίρεση: Κάντε σάρωση προς τα αριστερά με τρία δάκτυλα ή πατήστε δύο φορές με τρία δάκτυλα.
 • Επανάληψη: Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με τρία δάκτυλα.


Χρήση του Apple Pencil

Για να καταδείξετε, να κάνετε κλικ, να επιλέξετε και να εκτελέσετε εργασίες, όπως σχεδίαση, επεξεργασία φωτογραφιών και χειρισμό αντικειμένων, στο iPad ενώ επεκτείνει ή κατοπτρίζει την οθόνη του Mac, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil αντί για το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής που είναι συνδεδεμένα στο Mac. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να γράψετε, να σκιτσάρετε και να επισημάνετε έγγραφα ενώ βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις ενημερώσεις στο Mac.

Το Sidecar υποστηρίζει επίσης το διπλό πάτημα, το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε από τις προτιμήσεις Sidecar. Το διπλό πάτημα δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία να εκτελούν προσαρμοσμένες ενέργειες όταν πατάτε δύο φορές στο πλάι του Apple Pencil (2ης γενιάς).

 


Χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού ή επιφάνειας αφής

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Sidecar, μπορείτε να πληκτρολογήσετε χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο το οποίο είναι συνδεδεμένο είτε στο Mac είτε στο iPad σας, όπως τα πληκτρολόγια Smart Keyboard ή Magic Keyboard για iPad.

Για να καταδείξετε, να κάνετε κλικ ή να επιλέξετε με το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής, χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής που έχει συνδεθεί στο Mac ή χρησιμοποιήστε ένα Apple Pencil στο iPad σας.


Χρήση εφαρμογών iPad

Κατά τη χρήση του Sidecar, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή σε μια εφαρμογή του iPad και κατόπιν να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την εφαρμογή στο iPad όπως θα κάνατε σε κάθε άλλη περίπτωση. Αυτή η ενέργεια αναστέλλει τη συνεδρία Sidecar μέχρι να επιστρέψετε στην εφαρμογή Sidecar ή να αποσυνδέσετε το Sidecar. Η εφαρμογή Sidecar εμφανίζεται στην οθόνη Αφετηρίας μόνο κατά τη χρήση του Sidecar.


  


Χρήση των προτιμήσεων Sidecar

Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Sidecar. Αυτές οι προτιμήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στους υπολογιστές που υποστηρίζουν το Sidecar.

Επιλογές Sidecar στο παράθυρο προτιμήσεων συστήματος

 • Εμφάνιση πλαϊνής στήλης: Εμφανίστε την πλαϊνή στήλη στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης του iPad ή απενεργοποιήστε την.
 • Εμφάνιση Touch Bar: Εμφανίστε το Touch Bar στο κάτω ή στο επάνω μέρος της οθόνης του iPad ή απενεργοποιήστε το.
 • Ενεργοποίηση διπλού πατήματος στο Apple Pencil: Δώστε τη δυνατότητα στις εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία να εκτελούν προσαρμοσμένες ενέργειες όταν πατάτε δύο φορές στο πλάι του Apple Pencil (2ης γενιάς).
 • Σύνδεση σε: Επιλέξτε ένα iPad για να συνδέσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση» για να διακόψετε τη χρήση του Sidecar.


Απαιτήσεις συστήματος Sidecar

Για το Sidecar απαιτείται συμβατό Mac που χρησιμοποιεί macOS Catalina ή νεότερη έκδοση και συμβατό iPad που χρησιμοποιεί iPadOS 13 ή νεότερη έκδοση.

 • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα
 • MacBook που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα
 • MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα
 • iMac που κυκλοφόρησαν το 2017 ή αργότερα ή iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα
 • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2019
    
 • iPad Pro: όλα τα μοντέλα
 • iPad (6ης γενιάς) ή νεότερα μοντέλα
 • iPad mini (5ης γενιάς) ή νεότερα μοντέλα
 • iPad Air (3ης γενιάς) ή νεότερα μοντέλα

Πρόσθετες απαιτήσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: