Χρήση του iPad ως δεύτερης οθόνης για τον Mac με το Sidecar

Με το Sidecar, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το iPad ως οθόνη που επεκτείνει ή κατοπτρίζει το γραφείο εργασίας του Mac.

iPad δίπλα σε Macbook που χρησιμοποιεί το Sidecar

Επέκταση ή κατοπτρισμός του γραφείου εργασίας του Mac με το Sidecar

Βεβαιωθείτε ότι ο Mac και το iPad ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις συστήματος του Sidecar και κατόπιν ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Sidecar ασύρματα, αλλά για να διατηρείτε το iPad φορτισμένο κατά τη χρήση, συνδέστε το απευθείας στον Mac με το καλώδιο φόρτισης USB που συνόδευε το iPad.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPlay  στη γραμμή μενού στον Mac και ενεργοποιήστε την επιλογή για τη σύνδεση με το iPad. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις Sidecar για τη σύνδεση.
 3. Το iPad θα πρέπει τώρα να εμφανίζει μια επέκταση του γραφείου εργασίας του Mac. Μπορείτε να μετακινήσετε παράθυρα σε αυτό και να το χρησιμοποιήσετε όπως οποιαδήποτε άλλη οθόνη.
 4. Για να κατοπτρίσετε την οθόνη του Mac ώστε και οι δύο οθόνες να εμφανίζουν το ίδιο περιεχόμενο, επιστρέψτε στο μενού του AirPlay, το οποίο είναι ένα μπλε ορθογώνιο , ενώ χρησιμοποιείτε το Sidecar. Ενεργοποιήστε την επιλογή για τον κατοπτρισμό της οθόνης σας. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μοιράζεστε την οθόνη του Mac με άλλα άτομα.
 5. Για να τερματίσετε τη συνεδρία του Sidecar, επιστρέψτε στο μενού του AirPlay και ενεργοποιήστε την επιλογή για την αποσύνδεση. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποσύνδεση» στην πλαϊνή στήλη στο iPad.

Μάθετε περισσότερα για τη χρήση εξωτερικών οθονών. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Προτιμήσεις για τις Οθόνες για την τακτοποίηση οθονών ώστε το iPad να επεκτείνει το αριστερό, το δεξιό, το επάνω ή το κάτω μέρος του γραφείου εργασίας.


Μετακίνηση παραθύρου στην οθόνη του iPad

Αν τοποθετήσετε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το κουμπί πλήρους οθόνης  ενός παραθύρου, μπορείτε να επιλέξετε να μετακινήσετε το συγκεκριμένο παράθυρο από ή προς την οθόνη του iPad. Είναι πιο γρήγορο από το να σύρετε το παράθυρο και το μέγεθος του παραθύρου αλλάζει ώστε να ταιριάζει τέλεια στο μέγεθος της οθόνης.

Μενού που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το πράσινο κουμπί


Η πλαϊνή στήλη συγκεντρώνει τα χειριστήρια που χρησιμοποιούνται ευρέως στην πλαϊνή πλευρά της οθόνης του iPad. Περιλαμβάνει τα πλήκτρα τροποποίησης Command, Shift και άλλα, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε βασικές εντολές με το δάχτυλό σας ή με το Apple Pencil αντί για το πληκτρολόγιο.

Χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις Sidecar για να απενεργοποιήσετε την πλαϊνή στήλη ή να αλλάξετε τη θέση της.

iPad που χρησιμοποιεί το Sidecar
  

Πατήστε για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τη γραμμή μενού κατά την προβολή ενός παραθύρου σε πλήρη οθόνη στο iPad. 

Εμφάνιση ή απόκρυψη του Dock του υπολογιστή σας στο iPad. 

Command. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Command. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο. 

Option. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Option. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο.

Control. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Control. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο.

Shift. Πατήστε παρατεταμένα για να ορίσετε το πλήκτρο Shift. Πατήστε δύο φορές για να κλειδώσετε το πλήκτρο.
  

Αναιρέστε την τελευταία ενέργεια. Ορισμένες εφαρμογές υποστηρίζουν πολλές αναιρέσεις.

Εμφανίστε ή αποκρύψτε το πληκτρολόγιο οθόνης.

Αποσυνδέστε το iPad, τερματίζοντας τη συνεδρία του Sidecar.

 


Χρήση του Touch Bar

Πολλές εφαρμογές στον Mac διαθέτουν χειριστήρια Touch Bar που διευκολύνουν ακόμα περισσότερο τις συνηθισμένες ενέργειες. Με το Sidecar, αποκτάτε Touch Bar στην οθόνη του iPad ακόμα κι αν ο Mac δεν διαθέτει Touch Bar. Λειτουργεί ακριβώς όπως το Touch Bar στον Mac και μπορείτε να πατήσετε τα χειριστήριά του με το δάχτυλό σας ή με το Apple Pencil. 

Χρησιμοποιήστε τις προτιμήσεις Sidecar για να απενεργοποιήσετε το Touch Bar ή να αλλάξετε τη θέση του.


Χρήση χειρονομιών για μετακίνηση με κύλιση και άλλες ενέργειες

Οι χειρονομίες Multi-Touch στο iPad παραμένουν διαθέσιμες κατά τη χρήση του Sidecar. Οι παρακάτω χειρονομίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες με το Sidecar:

 • Κύλιση: Κάντε σάρωση με δύο δάχτυλα.
 • Αντιγραφή: Κάντε σύγκλιση με τρία δάχτυλα.
 • Αποκοπή: Κάντε σύγκλιση με τρία δάχτυλα δύο φορές.
 • Επικόλληση: Κάντε απόκλιση με τρία δάχτυλα.
 • Αναίρεση: Κάντε σάρωση προς τα αριστερά με τρία δάχτυλα ή πατήστε δύο φορές με τρία δάχτυλα.
 • Επανάληψη: Κάντε σάρωση προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα.


Χρήση του Apple Pencil

Για να καταδείξετε, να κάνετε κλικ, να επιλέξετε και να εκτελέσετε εργασίες, όπως σχεδίαση, επεξεργασία φωτογραφιών και χειρισμός αντικειμένων, στο iPad ενώ επεκτείνει ή κατοπτρίζει την οθόνη του Mac, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple Pencil αντί για το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να γράψετε, να σκιτσάρετε και να επισημάνετε έγγραφα ενώ βλέπετε σε πραγματικό χρόνο τις ενημερώσεις στον Mac.

Το Sidecar υποστηρίζει επίσης το διπλό πάτημα, το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε από τις προτιμήσεις Sidecar. Το διπλό πάτημα δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία να εκτελούν προσαρμοσμένες ενέργειες όταν πατάτε δύο φορές στο πλάι του Apple Pencil (2ης γενιάς).


Χρήση εφαρμογών iPad

Κατά τη χρήση του Sidecar, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή σε μια εφαρμογή του iPad και κατόπιν να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την εφαρμογή στο iPad όπως θα κάνατε σε κάθε άλλη περίπτωση. Αυτή η ενέργεια αναστέλλει τη συνεδρία Sidecar μέχρι να επιστρέψετε στην εφαρμογή Sidecar ή να αποσυνδέσετε το Sidecar. Η εφαρμογή Sidecar εμφανίζεται στην οθόνη Αφετηρίας μόνο κατά τη χρήση του Sidecar.


  


Χρήση των προτιμήσεων Sidecar

Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Sidecar. Αυτές οι προτιμήσεις είναι διαθέσιμες μόνο στους υπολογιστές που υποστηρίζουν το Sidecar.

Προτιμήσεις του Sidecar

 • Εμφάνιση πλαϊνής στήλης: Εμφανίστε την πλαϊνή στήλη στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης του iPad ή απενεργοποιήστε την.
 • Εμφάνιση Touch Bar: Εμφανίστε το Touch Bar στο κάτω ή στο επάνω μέρος της οθόνης του iPad ή απενεργοποιήστε το.
 • Ενεργοποίηση διπλού πατήματος στο Apple Pencil: Δώστε τη δυνατότητα στις εφαρμογές που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία να εκτελούν προσαρμοσμένες ενέργειες όταν πατάτε δύο φορές στο πλάι του Apple Pencil (2ης γενιάς).
 • Σύνδεση σε: Επιλέξτε ένα iPad για να συνδέσετε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αποσύνδεση» για να διακόψετε τη χρήση του Sidecar.


Απαιτήσεις συστήματος Sidecar

Για το Sidecar απαιτείται συμβατός Mac που χρησιμοποιεί macOS Catalina και συμβατό iPad που χρησιμοποιεί iPadOS 13:

Mac που χρησιμοποιεί macOS Catalina

 • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα
 • MacBook που κυκλοφόρησαν το 2016 ή αργότερα
 • MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα
 • iMac που κυκλοφόρησαν το 2017 ή αργότερα, καθώς και iMac (Retina 5K, 27 ιντσών, τέλη 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini που κυκλοφόρησαν το 2018 ή αργότερα
 • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2019
    

iPad που χρησιμοποιεί iPadOS 13

 • iPad Pro: όλα τα μοντέλα
 • iPad (6ης γενιάς) ή νεότερα μοντέλα
 • iPad mini (5ης γενιάς)
 • iPad Air (3ης γενιάς)

Πρόσθετες απαιτήσεις


Ημερομηνία δημοσίευσης: