Πώς μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό δίσκο εκκίνησης

Εάν έχετε άλλο δίσκο εκκίνησης με συμβατό λειτουργικό σύστημα, ο Mac μπορεί να εκκινηθεί από εκείνον τον δίσκο αντί για τον δίσκο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε τώρα.

Από προεπιλογή, ο Mac εκκινείται από τον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο του, αλλά δίσκος εκκίνησης μπορεί να είναι κάθε συσκευή αποθήκευσης η οποία περιέχει λειτουργικό σύστημα συμβατό με τον Mac σας. Για παράδειγμα, αν εγκαταστήσετε το macOS σε εσωτερική ή εξωτερική μονάδα δίσκου, ο Mac μπορεί να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη μονάδα δίσκου ως δίσκο εκκίνησης. Έπειτα, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο για να κάνετε εκκίνηση από αυτόν.

Χρήση προτιμήσεων Δίσκου εκκίνησης

Όταν χρησιμοποιείτε τις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης για να επιλέξετε έναν δίσκο εκκίνησης, ο Mac εκκινείται από τον συγκεκριμένο δίσκο μέχρι να επιλέξετε διαφορετικό δίσκο.

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Δίσκος εκκίνησης».
  2. Κάντε κλικ στην κλειδαριά εικονίδιο κλειδαριάς και πληκτρολογήστε το συνθηματικό διαχειριστή σας.
  3. Επιλέξτε δίσκο εκκίνησης και επανεκκινήστε τον Mac.

Προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι οι ρυθμίσεις ασφάλειας δεν επιτρέπουν στον Mac να χρησιμοποιεί εξωτερικό δίσκο εκκίνησης, ελέγξτε τη ρύθμιση «Εξωτερική εκκίνηση» στο Βοήθημα ασφάλειας εκκίνησης.

 


Χρήση της Διαχείρισης εκκίνησης

Όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση εκκίνησης για να επιλέξετε δίσκο εκκίνησης, η εκκίνηση του Mac πραγματοποιείται από τον συγκεκριμένο δίσκο μία φορά και κατόπιν χρησιμοποιείται ξανά ο δίσκος που έχει επιλεγεί στις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης.

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option (Alt) αμέσως μετά την ενεργοποίηση ή επανεκκίνηση του Mac.
  2. Αφήστε το πλήκτρο Option όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Διαχείριση εκκίνησης».
    Αν ο Mac προστατεύεται με συνθηματικό υλικολογισμικού, μπορείτε να αφήσετε το πλήκτρο όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το συνθηματικό.
  3. Επιλέξτε τον δίσκο εκκίνησης και κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το εικονίδιό του ή πατήστε το πλήκτρο Return. 
    Αν πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο Control κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, η επιλογή σας αποθηκεύεται στις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης και διατηρείται μέχρι να την αλλάξετε.

Διαχείριση εκκίνησης που εμφανίζει τους διαθέσιμους δίσκους για εκκίνηση

Αν ο Mac χρησιμοποιεί OS X Lion 10.7.3 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να κάνετε εκκίνηση από τον εφεδρικό δίσκο Time Machine. Η Διαχείριση εκκίνησης αναγνωρίζει τον εφεδρικό δίσκο Time Machine ως «EFI Boot».

 


Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε τον δίσκο εκκίνησης ή να κάνετε εκκίνηση από αυτόν

Ελέγξτε τα παρακάτω ενδεχόμενα, αν δεν μπορείτε να δείτε τον δίσκο σας στις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης ή στη Διαχείριση εκκίνησης ή αν ο Mac σας δεν εκκινείται από αυτόν.

Ελέγξτε αν υπάρχει συμβατό λειτουργικό σύστημα στον δίσκο εκκίνησης

Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εκκίνησης χρησιμοποιεί έκδοση του macOS που είναι συμβατή με τον Mac.

Για να κάνετε εκκίνηση από εξωτερικό δίσκο με macOS Catalina 10.15 ή νεότερη έκδοση, ο δίσκος πρέπει να συνδέεται μέσω USB-A, USB-C ή Thunderbolt και όχι μέσω FireWire.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας εκκίνησης

Αν χρησιμοποιείτε έναν Mac που διαθέτει Chip ασφαλείας T2 Apple, ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο Βοήθημα ασφάλειας εκκίνησης. Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν αν είναι δυνατή η εκκίνηση του Mac από άλλον δίσκο.

Ελέγξτε αν υπάρχει υλικολογισμικό ROM επιλογής

Αν βρίσκεστε στη Διαχείριση εκκίνησης και δεν μπορείτε να δείτε έναν δίσκο εκκίνησης άλλου κατασκευαστή, ο δίσκος εκκίνησης θα μπορούσε να χρησιμοποιεί υλικολογισμικό ROM επιλογής. Για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος, οι υπολογιστές Mac με ενημερωμένο λογισμικό δεν εμφανίζουν συσκευές που χρησιμοποιούν υλικολογισμικό ROM επιλογής αν δεν φορτώσετε το υλικολογισμικό τους. Για να το φορτώσετε, πατήστε τα πλήκτρα Option-Shift-Command-Period ενώ βρίσκεστε στη Διαχείριση εκκίνησης. Αν εμφανιστεί ο δίσκος εκκίνησης που αναζητάτε, επαναλάβετέ αυτό το βήμα κάθε φορά που θέλετε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από αυτόν ή από άλλον δίσκο συνδεδεμένο με αυτόν.

Αν χρησιμοποιείτε συνθηματικό υλικολογισμικού, η δυνατότητα φόρτωσης του υλικολογισμικού ROM επιλογής θα είναι απενεργοποιημένη ως πρόσθετο μέτρο διατήρησης της ασφάλειας. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: