Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver σε iPhone, iPad και iPod touch

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, η οθόνη Μπράιγ ενδέχεται να υποστηρίζει τις ακόλουθες εντολές για βοήθεια με την πλοήγηση.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις εντολές Μπράιγ στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ > [όνομα συνδεδεμένης οθόνης μπράιγ] > Περισσότερες πληροφορίες > Εντολές Μπράιγ.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Κουκκίδα 1 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή στοιχείου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Έξοδος από το τρέχον περιβάλλον Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετακίνηση στην αριστερή εφαρμογή στην προβολή Split View (μόνο για iPad) Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος 
Μετακίνηση στη δεξιά εφαρμογή στην προβολή Split View (μόνο στο iPad) Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στον προηγούμενο υποδοχέα (μόνο στο iPad) Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στον επόμενο υποδοχέα (μόνο στο iPad) Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4+ Κουκκίδα 5+ Κουκκίδα 6+ Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Απλό πάτημα Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εμφάνιση/Απόκρυψη πληκτρολογίου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
3D Touch στο επιλεγμένο στοιχείο Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Επιλογή όλων Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή προς τα αριστερά Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή προς τα δεξιά Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρο Tab Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρα Shift και Tab Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Αποκοπή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Αντιγραφή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Επικόλληση Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete Πλήκτρο διαστήματος ή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return Πλήκτρο διαστήματος ή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Αναίρεση πληκτρολόγησης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επανάληψη πληκτρολόγησης Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Αναζήτηση στο κείμενο Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Εξαγωγή στυλ κειμένου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Έναρξη υπαγόρευσης σε πεδίο κειμένου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή εφαρμογών Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος (δύο φορές)
Βοήθεια Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή γρήγορης πλοήγησης Κουκκίδα 1+ Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Κουκκίδα 2 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάφραση Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Επόμενη λειτουργία εξόδου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Επόμενη λειτουργία εισόδου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή μεταξύ Μπράιγ με εκθλίψεις και Μπράιγ χωρίς εκθλίψεις Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Οι λειτουργίες εισόδου και εξόδου αντιστοιχούν στα μοντέλα μπράιγ 6 κουκκίδων, 6 κουκκίδων με εκθλίψεις και 8 κουκκίδων.

8 κουκκίδων

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Προηγούμενος υποδοχέας Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Επόμενος υποδοχέας Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρο Delete Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρο Return Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση σε σίγαση Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Έναρξη βοήθειας Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση προς τα πάνω στη σελίδα Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5+ Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Προσομοιωμένο παρατεταμένο πάτημα Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 7 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Γρήγορη πλοήγηση με ένα γράμμα Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: