Κοινές εντολές Μπράιγ για το VoiceOver σε iPhone, iPad και iPod touch

Όταν χρησιμοποιείτε μια οθόνη Μπράιγ με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, η οθόνη Μπράιγ ενδέχεται να υποστηρίζει τις ακόλουθες εντολές για βοήθεια με την πλοήγηση.

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη Μπράιγ σας χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τις εντολές Μπράιγ στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > VoiceOver > Μπράιγ > [όνομα συνδεδεμένης οθόνης μπράιγ] > Περισσότερες πληροφορίες > Εντολές Μπράιγ.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο Κουκκίδα 1 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο πρώτο στοιχείο Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο τελευταίο στοιχείο Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή στοιχείου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο Κέντρο γνωστοποιήσεων Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο Κέντρο ελέγχου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Έξοδος από το τρέχον περιβάλλον Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετακίνηση στην αριστερή εφαρμογή στην προβολή Split View (μόνο για iPad) Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος 
Μετακίνηση στη δεξιά εφαρμογή στην προβολή Split View (μόνο στο iPad) Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στον προηγούμενο υποδοχέα (μόνο στο iPad) Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στον επόμενο υποδοχέα (μόνο στο iPad) Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4+ Κουκκίδα 5+ Κουκκίδα 6+ Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Απλό πάτημα Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εμφάνιση/Απόκρυψη πληκτρολογίου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
3D Touch στο επιλεγμένο στοιχείο Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Επιλογή όλων Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή προς τα αριστερά Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Επιλογή προς τα δεξιά Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρο Tab Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρα Shift και Tab Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Αποκοπή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Αντιγραφή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Επικόλληση Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete Πλήκτρο διαστήματος ή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return Πλήκτρο διαστήματος ή Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Αναίρεση πληκτρολόγησης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Επανάληψη πληκτρολόγησης Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Αναζήτηση στο κείμενο Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Εξαγωγή στυλ κειμένου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Έναρξη υπαγόρευσης σε πεδίο κειμένου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Χειρισμός

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή εφαρμογών Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος (δύο φορές)
Βοήθεια Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Πλήκτρο διαστήματος
Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή γρήγορης πλοήγησης Κουκκίδα 1+ Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά Κουκκίδα 2 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάφραση Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Επόμενη λειτουργία εξόδου Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος
Επόμενη λειτουργία εισόδου Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Πλήκτρο διαστήματος
Εναλλαγή μεταξύ Μπράιγ με εκθλίψεις και Μπράιγ χωρίς εκθλίψεις Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Πλήκτρο διαστήματος

Οι λειτουργίες εισόδου και εξόδου αντιστοιχούν στα μοντέλα μπράιγ 6 κουκκίδων, 6 κουκκίδων με εκθλίψεις και 8 κουκκίδων.

8 κουκκίδων

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Προηγούμενος υποδοχέας Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Επόμενος υποδοχέας Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρο Delete Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Πλήκτρο Return Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Μετάβαση σε σίγαση Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Έναρξη βοήθειας Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση προς τα πάνω στη σελίδα Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5+ Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Προσομοιωμένο παρατεταμένο πάτημα Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 6 + Κουκκίδα 7 + Κουκκίδα 8 + Πλήκτρο διαστήματος
Γρήγορη πλοήγηση με ένα γράμμα Κουκκίδα 1 + Κουκκίδα 2 + Κουκκίδα 3 + Κουκκίδα 4 + Κουκκίδα 5 + Κουκκίδα 7 + Πλήκτρο διαστήματος

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: