Χρήση του Χρόνου επί οθόνης για απενεργοποίηση των αγορών εντός εφαρμογής στο iPhone ή το iPad

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Χρόνο επί οθόνης, για να αποτρέπετε τις αγορές από το App Store και άλλες υπηρεσίες της Apple που πραγματοποιούνται είτε κατά λάθος είτε χωρίς εξουσιοδότηση. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα συνθηματικό για τις αγορές, να αποτρέψετε συγκεκριμένους τύπους αγορών ή να απενεργοποιήσετε πλήρως τη δυνατότητα αγορών.

Για να αποτρέψετε τις αγορές εντός εφαρμογής, πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα τον Χρόνο επί οθόνης. Μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε και να χρησιμοποιήσετε τον Χρόνου επί οθόνης.

Πώς να απενεργοποιήσετε τις αγορές εντός εφαρμογής στο iPhone ή το iPad

  1. Όταν είναι ενεργοποιημένος ο Χρόνος επί οθόνης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρόνος επί οθόνης και αγγίξτε «Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου». Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό σας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την επιλογή «Περιορισμοί περιεχομένου και απορρήτου». Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό σας, μόνο αν έχετε ήδη δημιουργήσει έναν κωδικό στον Χρόνο επί οθόνης. Μάθετε πώς να δημιουργείτε έναν κωδικό Χρόνου επί οθόνης.

    Οθόνη iPhone που εμφανίζει τη ρύθμιση για περιορισμούς περιεχομένου και απορρήτου
  2. Αγγίξτε «Αγορές σε iTunes και App Store».

  3. Αγγίξτε «Αγορές εντός εφαρμογής» και επιλέξτε «Να μην επιτρέπονται».

    Οθόνη iPhone στην οποία εμφανίζεται η ρύθμιση απενεργοποίησης αγορών σε iTunes και App Store

* Από εδώ, μπορείτε επίσης να ζητήσετε ένα συνθηματικό για μελλοντικές αγορές από το iTunes, το Books ή το App Store.

Άλλοι τρόποι ελέγχου των αγορών σε συσκευή Apple

Ημερομηνία δημοσίευσης: