Πληροφορίες για τις μορφές 4K, HDR, HDR10+ και Dolby Vision στο Apple TV 4K

Μάθετε πώς να διαμορφώσετε το Apple TV 4K για τη βέλτιστη εμπειρία 4K, HDR, HDR10+ ή Dolby Vision.

Το Apple TV 4K είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία 4K HDR για να μπορείτε να απολαμβάνετε την τηλεόραση στην υψηλότερη ποιότητα που υπήρξε ποτέ. Το Apple TV 4K υποστηρίζει τις παρακάτω μορφές προβολής 4K:

 • 4K Dolby Vision: Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που υποστηρίζουν Dolby Vision HDR για δυναμική προβολή βίντεο, σε βάση σκηνή-προς-σκηνή, και με ακόμη μεγαλύτερης ακρίβειας εύρος χρωμάτων, αντίθεση και φωτεινότητα σε σχέση με το τυπικό HDR.

 • 4K HDR10+: Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που υποστηρίζουν HDR10+ για δυναμική προβολή βίντεο, σε βάση σκηνή-προς-σκηνή, και με ακόμη μεγαλύτερης ακρίβειας εύρος χρωμάτων, αντίθεση και φωτεινότητα σε σχέση με το τυπικό HDR.*

 • 4K High Dynamic Range (HDR): Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που υποστηρίζουν HDR για προβολή βίντεο με ευρύτερο και μεγαλύτερης ακρίβειας εύρος χρωμάτων, αντίθεση και φωτεινότητα σε σχέση με το SDR.

 • 4K Standard Dynamic Range (SDR): Χρησιμοποιείται για τηλεοράσεις 4K που δεν υποστηρίζουν HDR, HDR10+ ή Dolby Vision για προβολή με τυπικό εύρος χρωμάτων, αντίθεση και φωτεινότητα.

* Το HDR10+ είναι υποστηριζόμενη μορφή μόνο στο Apple TV 4K (3ης γενιάς).

Εξασφαλίστε την καλύτερη εικόνα

Το Apple TV 4K έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την καλύτερη εμπειρία προβολής με βάση τις δυνατότητες της τηλεόρασης 4K που διαθέτετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα ή να χρειαστεί να ελέγξετε χειροκίνητα τη διαμόρφωσή σας. Μερικά από αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι τα εξής:

 • Η εικόνα της τηλεόρασης είναι σκούρα, το χρώμα είναι υπερβολικά φωτεινό, το βίντεο παρουσιάζει διακοπές ή δεν προβάλλεται βίντεο.

 • Κατά διαστήματα, εμφανίζονται παράσιτα, χιόνι ή λάμψεις στην οθόνη.

 • Δεν είναι δυνατή η χρήση HDR ή Dolby Vision σε υποστηριζόμενη τηλεόραση.

 • Προβλήματα ήχου, όπως διακοπές ήχου, θόρυβος ή μη συγχρονισμένος ήχος/βίντεο.

Αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, βεβαιωθείτε ότι στο Apple TV είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση του tvOS. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision

Προκειμένου το Apple TV 4K να μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα τη μορφή προβολής σε HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision, η τηλεόρασή σας πρέπει να έχει δυνατότητα προβολής HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision στα 60 Hz (50 Hz στην Ευρώπη). Το Apple TV 4K μπορεί να προβάλλει αυτές τις μορφές στα 30 Hz (25 Hz στην Ευρώπη), αλλά θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την Αντιστοίχιση με το δυναμικό εύρος στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος > Αντιστοίχιση με το περιεχόμενο. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα ποιες μορφές υποστηρίζει η τηλεόρασή σας, ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης της.

Χρησιμοποιήστε τη σωστή είσοδο HDMI και τις σωστές ρυθμίσεις

Ανάλογα με την τηλεόραση, μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε διαφορετική είσοδο HDMI στην τηλεόραση για βίντεο 4K ή HDR υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, ορισμένες τηλεοράσεις υποστηρίζουν HDR μόνο στην είσοδο HDMI 2 ή στην είσοδο HDMI 3. Ελέγξτε τον οδηγό χρήσης της τηλεόρασής σας για να προσδιορίσετε ποιες είσοδοι υποστηρίζουν 4K και HDR.

Εκτός από τη χρήση της σωστής εισόδου HDMI, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη μορφή HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision στις ρυθμίσεις βίντεο ή HDMI στην τηλεόρασή σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ρύθμιση ενδέχεται να μην αναφέρεται απευθείας σε HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision. Μερικά παραδείγματα είναι οι ρυθμίσεις βίντεο ή χρώματος «Ακραίο» (Ultra), «Βαθύ» (Deep) ή «Βελτιωμένο» (Enhanced).

Ελέγξτε το καλώδιο HDMI

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το καλώδιο HDMI, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην τηλεόραση που να αναφέρει ότι το καλώδιο HDMI ίσως να μην μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση. Αν το Apple TV 4K είναι συνδεδεμένο σε τηλεόραση συμβατή με 4K, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή 2 λεπτών για να ελέγξετε τη σύνδεση του καλωδίου HDMI. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Βίντεο και ήχος και επιλέξτε «Έλεγχος σύνδεσης HDMI».

Το βίντεο 4K, και ειδικά οι μορφές HDR10, HDR10+ και Dolby Vision, απαιτεί καλώδιο HDMI συμβατό με αυτές τις μορφές. Η Apple συνιστά καλώδια HDMI με την ένδειξη «Συμβατό με Dolby Vision», καθώς αυτά έχουν δοκιμαστεί με το Apple TV 4K και μια μεγάλη γκάμα τηλεοράσεων. Ένα παράδειγμα είναι το καλώδιο Ultra High Speed HDMI της Belkin.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, ελέγξτε όλες τις συνδέσεις και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI φέρει τη σήμανση «Συμβατό με Dolby Vision».

Ελέγξτε τον δέκτη ή την μπάρα ήχου σας

Αν χρησιμοποιείτε δέκτη ήχου και βίντεο ή μπάρα ήχου, συνδέστε προσωρινά το Apple TV 4K απευθείας στην τηλεόραση. Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται κατά την απευθείας σύνδεση στην τηλεόραση, ελέγξτε τις δυνατότητες της συσκευής, τις συνδέσεις, τις ρυθμίσεις, καθώς και τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης σας μπορεί να εμφανίζει βίντεο 4K και άνω και ότι χρησιμοποιείτε εισόδους HDMI που υποστηρίζουν 4K και HDMI 2.1.

 • Οι δέκτες που υποστηρίζουν HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision συχνά απαιτούν ενημέρωση υλικολογισμικού για να προστεθεί αυτή η υποστήριξη.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις βίντεο και HDMI στον δέκτη σας μετά την ενημέρωση, καθώς μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το βελτιωμένο HDMI στις ρυθμίσεις.

 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια HDMI που συνδέουν το Apple TV 4K στην τηλεόρασή σας και στον δέκτη είναι συμβατά με βίντεο 4K και HDR.

Ελέγξτε άλλα αξεσουάρ HDMI

Τα κουτιά διακοπτών HDMI, οι διαχωριστές HDMI ή άλλα αξεσουάρ που συνδέουν το Apple TV 4K στην τηλεόρασή σας ενδέχεται να δημιουργήσουν παρεμβολές στο σήμα HDMI. Αν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα αφού τα αφαιρέσετε, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να προσδιορίσετε αν υποστηρίζουν βίντεο 4K και HDR.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: