Εάν ξεχάσατε το συνθηματικό του τηλεφωνητή στο iPhone

Αν δεν μπορείτε να ακούσετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή στο iPhone επειδή ξεχάσατε το συνθηματικό του τηλεφωνητή σας, μόνο ο φορέας κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας βοηθήσει.

Η Apple δεν έχει πρόσβαση στο συνθηματικό του τηλεφωνητή σας και δεν μπορεί να το επαναφέρει για λογαριασμό σας.

Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε

Μόνο ο φορέας κινητής τηλεφωνίας έχει πρόσβαση και μπορεί να διαχειρίζεται τον λογαριασμό τηλεφωνητή για τον αριθμό τηλεφώνου σας. Στη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών του φορέα κινητής τηλεφωνίας, αναζητήστε βήματα για την επαναφορά του συνθηματικού σας μέσω Internet ή τηλεφώνου.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε τη σελίδα εξυπηρέτησης του φορέα κινητής τηλεφωνίας, χρησιμοποιήστε το άρθρο για την υποστήριξη φορέων κινητής τηλεφωνίας της Apple ή μια online μηχανή αναζήτησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: