macOS High Sierra

Tastaturgenveje og andre genveje i Safari

Her er nogle genveje, som du kan bruge, udover dem på menuerne i Safari.

Åbn Safari for mig

Websider

Rul op, ned, til venstre eller til højre

Tryk på piletasterne.

Rul i større intervaller

Tryk på Alternativ, mens du trykker på en piletast.

Rul et skærmbillede ned

Page Down

Mellemrumstast

Rul et skærmbillede op

Page Up

Skift-Mellemrumstast

Rul til det øverste venstre eller nederste venstre hjørne af siden

Kommando-pil op eller Home

Kommando-pil ned eller End

Fremhæv det næste emne på en webside

Tabulator fremhæver det næste tekstfelt eller den næste lokalmenu. Tabulator fremhæver også knapper og andre betjeningsmuligheder, hvis “Alle kontrolmuligheder” er valgt i vinduet Genveje i Tastatur i Systemindstillinger.

Alternativ-Tabulator fremhæver de samme emner som Tabulator plus alle andre emner, du kan klikke på.

Du bytter om på funktionen af Tabulator og Alternativ-Tabulator ved at slå “Tryk på Tab for at fremhæve hvert emne på en webside” til i vinduet Avanceret i Safaris indstillinger.

Vis alle faner

Skift-Kommando-\

Åbn en side på en ny fane

Kommando-klik på et link

Kommando-klik på et bogmærke

Kommando-Retur, når du har skrevet i det smarte søgefelt.

Åbn en side i en ny fane, og gør den til den aktive fane

Skift-Kommando-klik på et link

Skift-Kommando-klik på et bogmærke

Skift-Kommando-Retur, når du har skrevet i det smarte søgefelt.

Gør den næste fane til den aktive fane

Ctrl-Tab eller Skift-Kommando-]

Gør den forrige fane til den aktive fane

Ctrl-Skift-Tab eller Skift-Kommando-[

Vælg en af de første ni faner

Kommando-1 til Kommando-9

Luk alle faner undtagen en

Alternativ-klik på lukkeknappen på den fane, der skal blive ved med at være åben

Åbner den sidste fane eller det sidste vindue, du lukkede, igen

Skift-Kommando-T

Se en liste over de senest besøgte sider sorteret efter navn

Hold knappen Tilbage eller Frem nede, indtil listen vises

Se en liste over de senest besøgte sider sorteret efter webadresse (URL)

Tryk på Alternativtasten, og hold knappen Tilbage eller Frem nede, indtil listen vises

Gå til hjemmesiden

Kommando-Home

Gendan adressen på den aktuelle webside, mens du skriver i det smarte søgefelt.

Esc

Luk Læser

Esc

Afslut fuld skærm

Esc

Hent et arkiv, der henvises til

Alternativ-klik på et link til arkivet

Åbn et hentet arkiv

Dobbeltklik på arkivet på listen med overførsler

Zoom ind på indhold på westeder

Tryk på Kommando-plus (+) eller Kommando-minus (-).

Zoom ind på tekst på westeder

Hold Alternativtasten nede, mens du vælger Oversigt > Gør tekst større eller Oversigt > Gør tekst mindre

Læseliste

Vis eller skjul indholdsoversigten med læselisten

Ctrl-Kommando-2

Tilføj den aktuelle side

Skift-Kommando-D

Tilføj en side, der henvises til

Skift-klik på et link til siden

Fjern en side

Ctrl-klik på sideresumeet i indholdsoversigten, og vælg derefter Fjern emne.

Du kan også skubbe til venstre over sideresumeet og derefter klikke på Fjern. Eller du kan skubbe hele vejen til venstre, indtil sideresumeet forsvinder.

Bogmærker

Føj et bogmærke til favoritlinjen

Klik i det smarte søgefelt for at vise sidens fulde adresse og dens symbol, og træk derefter symbolet til favoritlinjen

Åbn alle bogmærker i en mappe på favoritlinjen

Kommando-klik på mappen på favoritlinjen

Flyt et bogmærke på favoritlinjen

Træk bogmærket til højre eller venstre

Fjern et bogmærke fra favoritlinjen

Træk bogmærket op over bogmærkelinjen

Indholdsoversigt med bogmærker og bogmærkeoversigt

Vis eller skjul indholdsoversigten med bogmærker

Ctrl-Kommando-1

Vælg bogmærker og mapper i indholdsoversigten

Kommando-klik på hvert bogmærke og hver mappe

Skift-klik for at udvide det valgte

Vælg næste bogmærke eller mappe

Pil op og pil ned

Åbn det valgte bogmærke

Mellemrumstast

Åbn den valgte mappe

Mellemrumstast eller højrepil

Luk den valgte mappe

Mellemrumstast eller venstrepil

Skift navn eller adresse på et bogmærke

Vælg bogmærket, og klik derefter på Retur

Du kan også klikke hårdt på bogmærket

Annuller redigering af navnet på et bogmærke i indholdsoversigten

Esc

Afslut redigering af navnet på et bogmærke

Retur

Opret en mappe med de valgte bogmærker og mapper i bogmærkeoversigt

Alternativ-klik på knappen Ny mappe i det øverste højre hjørne

Slet et bogmærke

Vælg bogmærket, og tryk derefter på Slettetasten