Startsiden i Safari med favoritter og de websteder, du besøger ofte, samt Siri-forslag.

Find hurtigt frem til de ønskede websteder

Se dine favoritter og de websteder, du besøger hyppigt, på Safari-startsiden. Du kan også se Siri-forslag til bogmærker, din læseliste, iCloud-faner og links, der er sendt til dig i Beskeder.

Sådan finder du hurtigt frem til de ønskede websteder i Safari

Vinduet Billede i billede flyder oven over et andet websted.

Afspil videoer i et flydende vindue

Brug Billede i billede, hvis du vil se videoer i et flydende vindue, som du kan flytte og ændre størrelse på.

Sådan afspiller du videoer i et flydende vindue i Safari

Et Safari-vindue med den første del af en webstedsadresse i det smarte søgefelt. Det samme websted vises på listen over resultater under Skift til fane, fordi det allerede er åbnet i en anden fane.

Undgå dublerede faner

Hvis du er ved at gå ind på et websted, som allerede er åbnet i en anden fane, gør Safari det nemt at gå ind på webstedet i den fane.

Sådan undgår du at dublere faner i Safari

En webside med rullemenuen Del åben og Gem i Bøger valgt.

Gem en webside, som du kan læse på din iPad

Når du finder websider og PDF-dokumenter i Safari, som du gerne vil have ved hånden, kan du gemme dem i Bøger. Senere kan du så læse dem på din iPad.

Sådan læser du en webside i Bøger

For at gennemse Brugerhåndbogen til Safari skal du klikke på Indholdsfortegnelse øverst på siden. Besøg webstedet Safari-support, hvis du har brug for mere hjælp.