macOS High Sierra

Tilføj, fjern og skift rækkefølge på sider i en bog

Du kan tilføje, slette og ændre rækkefølge på sider i en bog. Du kan indsætte nye sider overalt i en bog, undtagen mellem omslaget og det indre omslag.

Bemærk: En bog skal have et lige antal sider. Hvis sideantallet bliver ulige, når du ændrer antallet af sider, tilføjer eller sletter Fotos automatisk en tom side, så sideantallet bliver lige igen.

Åbn Fotos for mig

 1. Klik på en bog under Projekter i indholdsoversigten.

 2. Gør et af følgende:

  • Tilføje en side: Vælg den side, den nye side skal indsættes efter, og klik derefter på knappen Tilføj side på værktøjslinjen, og vælg Tilføj side.

  • Indstil det præcise antal sider i en bog: Klik på knappen Bogindstillinger på værktøjslinjen, og træk mærket Antal sider.

  • Slet en side i en bog: Klik på siden for at vælge den, og tryk på Slet, eller klik på knappen Tilføj side på værktøjslinjen, vælg Fjern side, og klik derefter på Fortsæt. Du kan også ctrl-klikke på siden, vælge Fjern side og derefter klikke på Fortsæt.

  • Flyt en side i en bog: Anbring markøren over et sidetal, indtil sideknappen vises, og træk derefter sideknappen for at flytte siden til en ny placering. Du kan også vælge en side, og derefter trække sideknappen.

   En side i et opslag på to sider, hvor knappen side er synlig under siden.