macOS High Sierra

Retoucher fotografier

Du kan fjerne pletter, støvkorn og andre små mærker fra et fotografi.

Fotografi inden retouchering med lille synligt mærke og efter retouchering uden noget mærke.

Åbn Fotos for mig

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Retoucher i vinduet Juster.

 4. Træk størrelsesmærket for at vælge en penselstørrelse.

  Du kan også trykke på venstre ( [ ) eller højre ( ] ) kantet parentes for at ændre penselstørrelsen.

 5. Anbring penslen over mærket, og klik derefter på mærket eller træk hen over det for at fjerne det.

  Hvis mærket er meget lille og ikke fjernes i første forsøg, kan du prøve at zoome ind for at foretage små ændringer.

  Tip: Hvis du ikke får det ønskede resultat, kan du kopiere pixel fra en anden del af fotografiet og anvende dem på mærket. Hold Alternativtasten nede, mens du klikker i et område med den ønskede tekstur, og brug derefter retoucheringsværktøjet til at anvende ændringen. Ctrl-klik på billedet, og vælg “Slet kildepunkt til manuel retouchering” for at stoppe med at kopiere pixel fra området.