macOS High Sierra

Redigering i grundtræk

Du kan bruge redigeringsværktøjerne i Fotos til at foretage nemme ændringer af fotografier, f.eks. rotere dem eller beskære dem for at forbedre kompositionen.

Et fotografi i redigeringsoversigt med redigeringsværktøjer til højre.

Når du ændrer et fotografi, beholder Fotos originalen, så du altid kan fortryde dine ændringer og gå tilbage til det oprindelige udseende.

De ændringer, du foretager af et fotografi, vises alle de steder, hvor fotografiet forekommer i biblioteket – alle projekter, album osv. Hvis du vil give et fotografi et udseende, der kun vises i en version af fotografiet, skal du først dublere fotografiet og derefter arbejde med kopien.

Åbn Fotos for mig

Rediger et fotografi

 1. Du åbner et fotografi eller en video til redigering ved at gøre et af følgende:

  • Dobbeltklik på miniaturefotografiet, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

  • Vælg et miniaturefotografi, og tryk derefter på Retur.

  • Vælg et miniaturefotografi, og vælg derefter Billede > Vis redigeringsværktøjer.

 2. Mens du redigerer et fotografi, kan du gøre et af følgende:

  Redigeringsværktøjslinje med knapper til justerings-, filter- og beskæringsindstillinger.
  • Zoom ind eller ud på et fotografi: Klik på eller træk i mærket Zoom.

  • Anvend justeringer: Klik på Juster for at få vist justeringsværktøjerne. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du foretager justeringer, i Juster lys, eksponering m.m..

  • Anvend filtre: Klik på Filtre for at få vist de filtre, du kan anvende til at ændre udseendet af dit fotografi. Du kan få flere oplysninger om anvendelse af filtre i Brug et filter til at ændre et fotografis udseende.

  • Beskær billede: Klik på Beskær for at få vist mulighederne for beskæring af et fotografi. Der er flere oplysninger om beskæring i Beskær og ret fotografier ud.

  • Roter et fotografi: Klik på knappen Roter på værktøjslinjen for at rotere billedet mod uret. Alternativ-klik for at rotere billedet med uret.

  • Gør et fotografi bedre automatisk: Klik på knappen Forbedring for at få justeret farve og kontrast i fotografiet automatisk. Du fjerner ændringerne ved at trykke på Kommando-Z eller klikke på Tilbage til original.

 3. Du stopper redigeringen ved at klikke på OK eller trykke på Retur.

Mens du redigerer et fotografi, kan du trykke på piletasterne for at skifte til andre fotografier.

Dubler et fotografi

Du opretter forskellige versioner af et fotografi ved at dublere det og arbejde med kopien.

 1. Vælg det fotografi, der skal kopieres.

 2. Vælg Billede > Dubler [antal] fotografier (eller tryk på Kommando-D).

  Hvis du dublerer et Live Photo, skal du klikke på Dubler for at inkludere videodelen eller på Dubler som stillbillede for kun at inkludere stillbilledet.

Sammenlign fotografier før og efter redigering

Mens du redigerer et fotografi, kan du sammenligne den redigerede version med originalen.

 1. Dobbeltklik på et fotografi for at åbne det, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik og hold nede på knappen Uden justeringer, eller hold tasten M nede for at se det originale fotografi. Slip knappen eller tasten M for at se fotografiet med redigeringer.

  Knappen Uden justeringer ved siden af betjeningsmulighederne i øverste højre hjørne af vinduet.

Kopier og indsæt justeringer

Når du har justeret et fotografi, kan du kopiere de foretagne justeringer og indsætte dem på andre fotografier. Du kan kun indsætte justeringer på et fotografi ad gangen.

Bemærk: Du kan ikke kopiere og indsætte indstillinger fra retoucheringsværktøjet, værktøjet til røde øjne, beskæringsværktøjet eller udvidelser fra tredjeparter.

 1. Dobbeltklik på et fotografi, du har justeret, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Vælg Billede > Kopier justeringer.

 3. Dobbeltklik på det fotografi, du vil anvende justeringerne på, og klik derefter på Rediger.

 4. Vælg Billede > Indsæt justeringer.

Tip: Du kan også ctrl-klikke på et fotografi og vælge Kopier justeringer eller Indsæt justeringer.

Fortryd ændringer af et fotografi

Du kan hurtigt fortryde ændringer, du ikke synes om. Hvis du vil fjerne alle de ændringer, du har foretaget af et fotografi, og starte forfra, kan du gå tilbage til fotografiets oprindelige udseende.

 • Fortryd den sidste ændring, du har foretaget: Vælg Rediger > Fortryd, eller tryk på Kommando-Z.

 • Fortryd alle ændringer, og gå tilbage til det originale fotografi: Gør et af følgende:

  • Klik på Tilbage til original, mens du redigerer fotografiet.

   Klik på knappen Tilbage til original nær det øverste venstre hjørne i Fotos-vinduet.
  • Vælg fotografiet, og vælg Billede > Tilbage til original.

 • Fortryd alle justeringer under redigering i vinduet Juster: Klik på Nulstil justeringer.