macOS High Sierra

Beskær og ret fotografier ud

Du kan beskære et fotografi for at forbedre dets komposition eller fjerne uønskede dele af billedet. Du kan beskære det til et fast eller specielt billedformat, eller du kan fastholde fotografiets oprindelige billedformat. Du kan også rette fotografier ud, som blev taget i en skæv vinkel, uden at det var meningen.

Vindue, der viser et fotografi med muligheder til beskæring og udretning.

Vigtigt: Når du beskærer et fotografi, ændres dets udseende overalt i Fotos, også i album, lysbilledshow og projekter. Du redigerer et fotografi uden at ændre det overalt, hvor det forekommer, ved først at dublere fotografiet og derefter redigere dubletten.

Åbn Fotos for mig

 1. Dobbeltklik på fotografiet, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Beskær på værktøjslinjen.

  Tip: Du kan hurtigt se værktøjerne til beskæring og udretning under redigering ved at trykke på C. Tryk på C igen, når du er færdig med ændringerne.

 3. Gør et af følgende:

  • Beskær eller ret fotografiet ud automatisk Klik på Auto.

  • Beskær manuelt: Træk vælgerektanglet for at omslutte det område, du vil beholde på fotografiet.

  • Beskær til bestemte dimensioner: Klik på Format, og vælg det ønskede billedformat.

   Vælg f.eks. Kvadrat, hvis du vil have et kvadratisk fotografi i en fotobog. Hvis fotografiet skal udskrives, kan du vælge et af de faste udskriftsformater, f.eks. 25 x 20. Vælg 40 x 23 som størrelse til et fotografi, der skal bruges i en HD-video. Du kan også vælge Speciel og selv skrive et specielt format til et fotografi.

  • Spejlvend billedet: Klik på Spejlvend for at spejlvende billedet vandret. Alternativ-klik for at spejlvende billedet lodret.

  • Ret billedet ud manuelt: Træk hældningshjulet for at justere fotografiets vinkel.

  • Fjern den nuværende beskæring eller udretning: Klik på Nulstil.

 4. Gør et af følgende, når du er færdig med ændringerne:

  • Arkiver ændringerne: Klik på OK, tryk på C, eller klik på Beskær igen.

  • Stop beskæring uden at arkivere dine ændringer: Tryk på Escape (esc).