macOS High Sierra

Brug e-mailhenvisninger

E-mailhenvisninger svarer til kaldenavne for din rigtige e-mailadresse. De maskerer din rigtige adresse og holder den privat. Når du sender en besked vha. en henvisning, ser modtagerne henvisningen i stedet for din rigtige e-mailadresse. F.eks. kan Kevin Angel sende beskeder fra henvisningen webmaster@eksempel.org i stedet for fra kevin_angel12@icloud.com.

Åbn Mail for mig

Opret eller rediger en henvisning

  1. Vælg Mail > Indstillinger, og klik derefter på Konti.

  2. Vælg en konto, og klik på Kontooplysninger.

  3. Klik på lokalmenuen E-mailadresse, vælg Rediger e-mailadresser, og gør derefter et af følgende:

    • Tilføj en henvisning: Klik på knappen Tilføj , og skriv derefter et navn og en e-mailadresse.

    • Rediger en henvisning: Klik i feltet Fulde navn eller E-mailadresse, og rediger derefter navnet eller e-mailadressen.

    • Fjern en henvisning: Vælg en henvisning, og klik på knappen Fjern .

Send en besked fra en henvisning

  • I en ny besked skal du bevæge markøren over feltet Fra, klikke på den viste lokalmenu og derefter vælge en e-mailhenvisning.