macOS High Sierra

Se, arkiver eller slet bilag

Du kan arbejde med bilag i de beskeder, du modtager, på flere måder.

Åbn Mail for mig

Se bilag

Gør et af følgende:

  • Åbn et bilag vist som et symbol: Dobbeltklik eller klik hårdt på symbolet. Bilaget åbnes i et andet program, f.eks. Billedfremviser eller TextEdit.

  • Se eksempler på bilag (uden at åbne dem): Vælg bilaget, og tryk på mellemrumstasten. Flyt markøren hen over beskedens header, klik på knappen Vedlæg , og vælg derefter Vis. Du viser bilag i et lysbilledshow på fuld skærm ved at holde Alternativtasten nede, mens du vælger en kommando i funktionen Vis. Du kan også klikke hårdt på et bilag for at se et eksempel på det.

  • Vis et bilag som et symbol: Ctrl-klik på et bilag, der vises i beskeden (f.eks. et PDF-dokument med en side), og vælg derefter Vis som symbol på genvejsmenuen. Du kan se bilaget igen ved at ctrl-klikke på det og vælge Vis på stedet.

Mail henter automatisk bilag, du modtager, ifølge den mulighed, du har indstillet i Kontooplysninger i Mail.

Arkiver bilag

Gør et af følgende:

  • Bevæg markøren over beskedens header, klik på knappen Vedlæg , vælg Arkiver alle, eller klik på navnet på et bilag, og vælg, hvor arkiverne skal arkiveres. Eller vælg Arkiv > Arkiver bilag.

  • Træk et bilag til skrivebordet for at arkivere det der.

Mail arkiverer som standard bilag i mappen Overførsler, som kan åbnes via Dock. Du angiver en anden standardmappe ved at vælge Mail > Indstillinger, klikke på Generelt og derefter vælge en mappe.

Slet bilag

  • Vælg Besked > Fjern bilag. Beskeden forbliver i postkassen, og der vises en note om, at alle bilag blev fjernet manuelt. Ved IMAP-konti kan bilag også slettes fra postserveren, og de kan ikke gendannes.

Når du sletter en besked med et bilag, slettes bilaget som standard også. Du ændrer denne indstilling ved at vælge Mail > Indstillinger, klikke på Generelt, klikke på lokalmenuen “Fjern uredigerede overførsler” og derefter vælge en mulighed. Mail sletter ikke et bilag, som du har arkiveret.

Hvis du sender eller videresender billeder eller PDF-dokumenter, som du modtager, til andre, kan du markere bilagene med kommentarer, tegninger eller en signatur, før du sender dem.