macOS High Sierra

Tilføj bilag

Du kan inkludere fotografier, dokumenter m.m., når du skriver beskeder.

Når du vedlægger billeder eller PDF-dokumenter, kan du markere dem i Mail, inden du sender beskeden.

Åbn Mail for mig

Tilføj fotografier og andre arkiver

Gør et af følgende:

 • Træk arkiver fra skrivebordet, fra Finder eller et program til beskeden.

 • Klik på knappen Vedlæg på værktøjslinjen, find et arkiv (du skal evt. klikke på knappen indholdsoversigt for at se flere mapper), vælg det og klik derefter på Vælg arkiv.

 • Ved fotografier kan du klikke på knappen Fotobrowser på værktøjslinjen og trække et fotografi til beskeden.

Mail indsætter som standard billeder i deres faktiske størrelse. Hvis der er forskellige størrelser, kan du vælge en på lokalmenuen til højre for besked-headeren.

Send store bilag via Mail Drop

Du kan bruge Mail Drop til at sende arkiver, som overskrider den maksimale størrelse, der er tilladt af udbyderen af din e-mailkonto. Mail Drop overfører store bilag til iCloud, hvor de krypteres og lagres i op til 30 dage.

 • Hvis du har en iCloud-konto og er logget ind på iCloud, når du klikker på Send, sender Mail automatisk bilagene vha. Mail Drop. Mail Drop-bilag tæller ikke med i din lagringsplads i iCloud.

 • Hvis du ikke har en iCloud-konto, eller du ikke er logget ind, spørger Mail, om du vil bruge Mail Drop (vælg “Spørg ikke igen for denne konto”, hvis du altid vil bruge Mail Drop).

Hvis en modtager bruger Mail i OS X v10.10 eller en nyere version, inkluderes bilagene i beskeden. Til andre modtagere indeholder din besked links, så den kan hente bilagene, og bilagenes udløbsdato.

Du kan slå Mail Drop til eller fra for en konto. Vælg Mail > Indstillinger, klik på Konti, vælg kontoen, klik på Avanceret, og vælg eller fravælg “Send store bilag med Mail Drop”.

Du kan få flere oplysninger om Mail Drop i Apple-supportartiklen Grænser for Mail Drop.

Anbring bilag i slutningen af beskeder

 • I den aktuelle besked: Vælg Rediger > Bilag > Indsæt bilag i slutningen af besked.

 • I alle beskeder: I beskedfremviseren skal du vælge Rediger > Bilag > Indsæt altid bilag i slutningen af besked (et hak viser, at det er slået til).

Inkluder eller udelad bilag i svar

 • Inkluder originale bilag i et svar: På værktøjslinjen i beskedvinduet skal du klikke på knappen Inkluder bilag eller vælge Rediger > Bilag > Inkluder originale bilag i svar (et hak viser, at det er slået til).

 • Udelad originale bilag i et svar: På værktøjslinjen i beskedvinduet skal du klikke på knappen Udelad bilag eller vælge Besked > Fjern bilag (et hak viser, at det er slået til).

 • Inkluder originale bilag i alle svar: I beskedfremviseren skal du vælge Rediger > Bilag > Inkluder originale bilag i svar (et hak viser, at det er slået til).

Send bilag til Windows-brugere

Følg disse forslag:

 • Sørg for, at du sender bilag, som Windows kender. Det gør du i alle beskeder ved at vælge Rediger > Bilag i beskedfremviseren og derefter sikre dig, at Send altid bilag, der kan åbnes i Windows er valgt (det har et hak). Til en bestemt besked, du er ved at skrive, klikker du på knappen Vedlæg på værktøjslinjen i beskedvinduet og sørger for, at Send altid bilag, der kan åbnes i Windows er valgt (klik på Indstillinger i nederste hjørne, hvis du ikke ser afkrydsningsfeltet).

 • I stedet for at sende et Pages-, Keynote- eller Numbers-dokument kan du eksportere dokumentet som en PDF og derefter sende PDF'en.

 • Brug arkivendelser (f.eks. .docx til et Microsoft Word-dokument).

 • Hvis modtageren ser to bilag (f.eks. “Mitarkiv” og “. _Mitarkiv”), modtageren kan ignorere arkivet med understregningen (f.eks. “. _Mitarkiv”).

Hvis beskedstørrelsen i venstre side af besked-headeren er rød, betyder det, at bilagene får beskeden til at overskride de størrelsesbegrænsninger, der er indstillet af udbyderen af e-mailkontoen. Prøv at formindske antallet af eller størrelsen på bilag, eller brug Mail Drop.