macOS High Sierra

Marker bilag

Når du skriver en besked og tilføjer et billede eller et PDF-dokument, kan du bruge Markering til at skrive eller tegne på bilaget eller til at føje figurer eller en signatur til det.

Et bilag med værktøjslinjen til markering vist øverst.

Åbn Mail for mig

 1. Flyt markøren over det billede eller PDF-dokument, du føjede til beskeden, klik på lokalmenuen Handling , der vises i øverste højre hjørne af bilaget, og vælg derefter Markering. Eller klik bare hårdt på billedet.

  Hvis du ikke kan se lokalmenuen, skal du måske slå Markering til. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Udvidelser, klik på Handlinger, og vælg derefter afkrydsningsfeltet Markering.

  Åbn vinduet Udvidelser for mig

 2. Brug værktøjerne til at markere bilaget.

  Du kan altid justere, hvor meget af bilaget der vises: Flyt markøren til kanterne, og træk derefter de blå håndtag.

  Du kan dublere en figur, noget tekst eller en signatur ved at holde Alternativtasten nede, mens du trækker emnet. Brug de gule hjælpelinjer til at justere emnerne.

  Skitse

  Skitser en figur med en enkelt streg.

  Hvis din figur genkendes som en standardfigur, erstattes den automatisk med den figur. Du bruger tegningen i stedet ved at vælge den fra den viste palet.

  Tegn

  Tegn en figur med en enkelt streg. Tryk hårdere med fingeren på pegefeltet for at tegne en tykkere og mørkere streg.

  Dette værktøj vises kun på computere med et Force Touch-pegefelt.

  Figurer

  Klik på en figur, og træk den til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på figuren med de blå håndtag. Hvis den har grønne håndtag, kan du bruge dem til at ændre dens facon.

  Du kan zoome i og markere figurer med disse værktøjer:

  • Lup : Træk luppen til det område, du vil forstørre. Du forøger eller formindsker forstørrelsen ved at trække i det grønne håndtag. Træk i de blå håndtag for at ændre luppens størrelse.

   Du kan forstørre et område endnu mere ved at oprette flere lupper og anbringe dem i en stak. Brug de gule hjælpelinjer til at justere dem.

  • Marker: Træk markeringen til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på det med de blå håndtag.

  Tekst

  Skriv din tekst, og træk derefter tekstfeltet til det ønskede sted.

  Signer

  Hvis der vises signaturer, skal du klikke på en og derefter trække den til det ønskede sted. Du ændrer størrelse på det med de blå håndtag.

  Opret en ny signatur:

  • Vha. pegefeltet: Klik på værktøjet Signer, klik på Opret signatur, hvis det vises, og klik derefter på Pegefelt. Klik på teksten, når du bliver bedt om det, skriv din underskrift med fingeren, og klik derefter på OK. Hvis du ikke kan lide resultatet, skal du klikke på Slet og prøve igen.

   Hvis pegefeltet understøtter det, kan du trykke fastere på pegefeltet med fingeren for at underskrive med en tykkere og mørkere streg.

  • Vha. computerens indbyggede kamera: Klik på værktøjet Signer, klik på Opret signatur, hvis det vises, og klik derefter på Kamera. Hold din underskrift (på hvidt papir) op mod kameraet, så underskriften er på niveau med den blå linje i vinduet. Klik på OK, når underskriften vises i vinduet. Hvis du ikke kan lide resultatet, skal du klikke på Slet og prøve igen.

  Figurformat

  Rediger tykkelsen og typen på streger brugt i en figur, og tilføj en skygge.

  Farve på kant

  Rediger farven på streger brugt i en figur.

  Fyldfarve

  Rediger den farve, der bruges inden i en figur.

  Tekstformat

  Rediger skriften eller skriftformatet og -farven.

 3. Klik på OK, når du er færdig.

Du kan ændre eller tilføje markeringer, indtil du sender beskeden. Når beskeden er sendt, bliver dine markeringer en del af billedet eller PDF-dokumentet, og modtagerne kan ikke ændre dem.