Okno pro výběr šablon s řádkem kategorií u horního okraje; klepnutím na ně můžete filtrovat možnosti pro výběr. Pod ním jsou vidět miniatury předdefinovaných šablon, uspořádané v řádcích podle kategorií. Na začátku je položka Poslední a pak následují Základní a Osobní finance. U řádku každé kategorie je vpravo nahoře zobrazeno tlačítko Zobrazit vše. Tlačítko Jazyk a oblast se nachází v pravém horním rohu

Vytváření dokumentů pomocí šablon

Základem každé tabulky je šablona, neboli maketa, z níž při jejím vytváření vycházíte. Grafy a data šablony můžete nahradit vlastním obsahem a přidat nové tabulky, vzorce apod.

Vytvoření tabulky

Tabulka s absolvovanými túrami a délkami jejich tras. V otevřené nabídce Akce buňky se zobrazují volby pro přidávání vzorců, kalendářních dat, komentářů a filtrů.

Přidávání dat do tabulky

Do tabulky můžete zadat vlastní data nebo importovat data z jiného souboru. Do libovolné buňky můžete také přidat celou řadu vzorců, například pro součet nebo průměr. Chcete-li uspořádat data a identifikovat trendy, můžete přidat filtry, seskupit data do kategorií, vytvořit kontingenční tabulky apod.

Zadávání textu a čísel do tabulek

Koláčový graf s procentuálními údaji o absolvovaných túrách. V otevřené nabídce Formát se zobrazují různé styly grafů, které je možné vybrat, a volby pro úpravy řad a referencí v grafu, pro zobrazení nebo skrytí názvu nebo legendy grafu, pro úpravu úhlu otočení grafu a pro změnu typu grafu.

Vytvoření grafu

Data můžete znázornit dvojrozměrným, trojrozměrným nebo interaktivním grafem. Když data v tabulce změníte, graf se automaticky aktualizuje.

Přidání grafu

Tabulka s evidencí turistických tras. Poblíž horního okraje obrazovky jsou uvedené názvy listů. Nalevo se nachází tlačítko „Přidat list“ a za ním následují panely listů s převýšením, časovým plánem túr, úseky tras, vybavením a jídlem.

Uspořádání dat na listech

Tabulku můžete rozdělit na více listů s různými typy informací, které chcete evidovat – příjmy, výdaje apod. Pak můžete klepnutím na panel na horním okraji tabulky přepínat mezi listy, které chcete zobrazit.

Přidání listů

Obrazovka Přidat uživatele s obrázkem tabulky určené ke sdílení. Pod ním se nacházejí tlačítka pro různé způsoby odeslání pozvánky – Mail, Zkopírovat odkaz a Více. Dole je umístěné tlačítko Volby sdílení.

Spolupráce v reálném čase

K práci na tabulce můžete přizvat jiné uživatele. Prováděné změny uvidí každý, koho pozvete. Můžete však rozhodovat o tom, kdo smí tabulku upravovat a kdo jen zobrazit.

Úvod do spolupráce

Tato příručka vám pomůže začít používat Numbers 13.0 na iPadu. (Chcete‑li zjistit, kterou verzi Numbers máte, přejděte do Nastavení  > Numbers.) Chcete‑li se s uživatelskou příručkou pro Numbers seznámit podrobněji, klepněte nahoře na stránce na položku Obsah nebo zadejte slovo či frázi do vyhledávacího pole. Příručku si můžete také stáhnout z Apple Books (tam, kde je tato služba k dispozici).

Pokud potřebujete více informací, navštivte Webovou stránku podpory pro aplikaci Numbers.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.