macOS High Sierra

Jak na Macu ochránit své soukromí

Při používání aplikací, které sdílejí informace po síti, je velmi důležité dbát na ochranu soukromí. Systém macOS obsahuje bezpečnostní funkce, pomocí nichž můžete posílit ochranu svého soukromí a řídit rozsah informací o sobě a svém Macu, které mohou být vystaveny na Internetu.

Použití funkce pro rodičovský dohled

Pomocí funkcí pro rodičovský dohled můžete sledovat, jak počítač využívají vaše děti, kontrolovat či omezit okruh osob, které je mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo chatu, a také případně omezit jejich přístup k některým webovým serverům. Další informace najdete v tématech Nastavení rodičovského dohleduSledování využití počítače dětmi.

V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Rodičovský dohled.

Otevřít předvolby Rodičovský dohled

Použití funkcí pro ochranu soukromí v Safari

Safari nabízí mnoho funkcí, které napomáhají při ochraně soukromí na Internetu. Můžete například aktivovat režim soukromého procházení webu, v němž Safari neuchovává žádný záznam webových serverů, které jste navštívili, ani položek, které jste si stáhli. Dále můžete blokovat vyskakovací okna, zabránit serverům v ukládání souborů cookie do vašeho Macu a další.

Kontrola nad osobními informacemi, které sdílíte s aplikacemi

Polohové služby umožňují aplikacím, jako jsou například webové prohlížeče, shromažďovat a využívat informace o vaší geografické poloze. Polohové služby můžete vypnout úplně nebo můžete určit aplikace, které mohou údaje o vaší poloze využívat.

Některé aplikace mohou shromažďovat a využívat informace z aplikací pro správu kontaktů, kalendářů nebo připomínek.

Další informace najdete v následujících tématech:

Sdílení analytických informací

Společnosti Apple můžete pomoci při vylepšování produktů a služeb. Systém macOS může automaticky shromažďovat analytické informace o využití vašeho Macu a zasílat je společnosti Apple k analýze. Informace jsou odesílány pouze s vaším výslovným souhlasem a jsou společnosti Apple poskytovány anonymně. Více informací viz Sdílení analytických dat se společností Apple.

Chcete-li určit, zda mají být analytická data odesílána společnosti Apple, použijte panel Soukromí v předvolbách Zabezpečení a soukromí.

Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Zabezpečení a soukromí, dále na volbu Soukromí a potom na Analýza.

Otevřít panel Soukromí

Nastavení brány firewall

K ochraně svého soukromí můžete nakonfigurovat bránu firewall, která bude blokovat nežádoucí síťovou komunikaci s vaším Macem. Při aktivované bráně firewall můžete také používat tzv. režim anonymního procházení, který znemožňuje jiným uživatelům na webu zjistit váš Mac. Více informací viz Zabránění nežádoucím připojením pomocí firewallu.

Chcete-li nakonfigurovat a přizpůsobit bránu firewall, použijte panel Firewall v předvolbách Zabezpečení a soukromí.

Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, klikněte na volbu Zabezpečení a soukromí a poté na Firewall.

Otevřít panel Firewall