Když zapomenete heslo pro přihlášení k Macu

Pokud jste zapomněli heslo k uživatelskému účtu na Macu nebo heslo není platné, zvolte v přihlašovacím okně možnost resetování hesla.

Tyto kroky jsou určeny pro macOS Catalina nebo novější. Kroky pro macOS Mojave nebo starší se liší. Pokud si nejste jisti, který macOS používáte, proveďte nejprve tyto kroky.

Ujistěte se, že jste v přihlašovacím okně

Přihlašovací okno s polem pro heslo

Přihlašovací okno se zobrazí po zapnutí, restartu nebo odhlášení z Macu. Je jiné než okno, které můžete vidět při probuzení Macu z režimu spánku nebo přerušení spořiče obrazovky, i když používané heslo je stejné.

 • Pokud vidíte tlačítka Vypnout, Restartovat a Spánek, jste v přihlašovacím okně. 
 • Pokud vidíte tlačítko Přepnout uživatele, kliknutím na něj přepněte do přihlašovacího okna.
 • Pokud vidíte jiná tlačítka nebo žádná tlačítka nevidíte, restartujte Mac nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení Macu po dobu až 10 sekund, dokud se nevypne. Když se váš Mac restartuje nebo zapne, zobrazí se přihlašovací okno.
  Každý Mac má tlačítko napájení. Na noteboocích s Touch ID stiskněte a podržte Touch ID.

 


Zadejte heslo až třikrát

Až budete mít jistotu, že jste v přihlašovacím okně, zadejte libovolné heslo až třikrát, dokud se nezobrazí jedna z níže uvedených možností pro resetování hesla.

 


Vyberte možnost resetování hesla

Jakmile třikrát zadáte heslo, měl by váš Mac zobrazit jednu z těchto možností resetování hesla.

Možnost 1: Restartovat a zobrazit volby resetování hesla

Přihlašovací okno zobrazující možnost restartu a zobrazení možností pro resetování hesla

 1. Pokud vidíte možnost restartování a zobrazení voleb resetování hesla, kliknutím na ni restartujte Mac. Pak proveďte jeden z těchto kroků:
  • Přihlaste se pomocí Apple ID, pokud k tomu budete vyzváni. Můžete být také požádáni o zadání kódu zaslaného na některé z vašich dalších zařízení.
  • Zadejte klíč zotavení pro FileVault, pokud k tomu budete vyzváni. Je to dlouhý řetězec písmen a čísel, který jste obdrželi, když jste zapnuli FileVault a rozhodli se vytvořit klíč zotavení namísto toho, aby váš účet iCloudu (Apple ID) odemkl váš disk.
 2. Vyberte uživatele, pro kterého chcete heslo resetovat, a klikněte na tlačítko Další.
 3. Zadejte informace o novém hesle a klikněte na Další. 
 4. Po dokončení resetování hesla klikněte na tlačítko Restartovat.

Možnost 2: Obnovit pomocí vašeho Apple ID

Přihlašovací okno s možností resetování pomocí Apple ID

 1. Když vidíte možnost resetování hesla pomocí Apple ID, klikněte na ni.
  • Pokud se váš Mac restartuje, postupujte podle kroků pro možnost 1 výše.
  • Pokud se Mac nerestartuje, ale ihned požádá o vaše Apple ID, zadejte ho a klikněte na Resetovat heslo.
 2. Když budete požádáni o vytvoření nové klíčenky k ukládání uživatelských hesel, kliknutím na tlačítko OK restartujte Mac.
 3. Pokud budete vyzváni k výběru uživatele admin, pro kterého znáte heslo, klikněte na „Zapomněli jste všechna hesla?“
 4. Pokud uvidíte okno Resetování hesla s možností deaktivace Macu, klikněte na tlačítko Deaktivovat Mac a potvrďte akci kliknutím na Deaktivovat. Toto je dočasné.
 5. Zadejte informace o novém hesle a klikněte na Další.
  Pokud se v tomto okně objeví více uživatelských účtů, klikněte na tlačítko Nastavit heslo vedle každého účtu a zadejte nové informace o hesle pro každý účet.
 6. Po dokončení resetování hesla klikněte na tlačítko Restartovat.

Možnost 3: Obnovit pomocí klíče zotavení

 1. Klikněte na možnost pro resetování pomocí klíče zotavení.
 2. Zadejte klíč zotavení pro FileVault. Je to dlouhý řetězec písmen a čísel, který jste obdrželi, když jste zapnuli FileVault a rozhodli se vytvořit klíč zotavení namísto toho, aby váš účet iCloudu (Apple ID) odemkl váš disk.
 3. Zadejte nové heslo a klikněte na Resetovat heslo.


Když se vám nedaří resetovat heslo

Datum zveřejnění: