Změna nebo obnovení hesla k uživatelskému účtu v macOS

Můžete změnit heslo, které používáte k přihlašování ke svému Macu, nebo heslo obnovit, když ho zapomenete. 

Heslo k uživatelskému účtu v systému macOS se také označuje jako přihlašovací heslo. Je to heslo, které používáte k přihlášení k Macu a při provádění některých změn, třeba při instalaci softwaru.

Změna hesla

Pokud své heslo znáte a můžete se k účtu přihlásit, můžete ho změnit v předvolbách Uživatelé a skupiny:

 1. Vyberte položku Předvolby systému v nabídce Apple a klikněte na Uživatelé a skupiny.
 2. V seznamu uživatelů vyberte svůj účet.
 3. Klikněte na Změnit heslo a dál postupujte podle pokynů na obrazovce.

Obnovení hesla

Pokud si heslo nepamatujete nebo pokud nefunguje, můžete ho obnovit použitím některého z níže popsaných postupů. Nejdřív ale vyzkoušejte tato jednodušší řešení:

 • Zkontrolujte, že píšete správně velká a malá písmena. Když máte na klávesnici zapnutý Caps Lock, v poli pro heslo se zobrazuje symbol Caps Lock šipka směřující nahoru.
 • Je-li v poli pro heslo otazník, kliknutím na něj zobrazíte nápovědu hesla, která vám může heslo připomenout.
 • Zkuste se přihlásit bez hesla. Pokud to půjde, můžete pak heslo nastavit podle postupu pro změnu hesla.
 • Zkuste se přihlásit pomocí hesla pro Apple ID, se kterým se přihlašujete do iCloudu. Pokud jste jen změnili heslo a nové heslo nefunguje, zkuste nejdřív to staré. Pokud funguje, mělo by být možné používat nové heslo od této chvíle.

Obnovení hesla pomocí Apple ID

V některých verzích macOS můžete k obnovení svého přihlašovacího hesla použít Apple ID. Na přihlašovací obrazovce opakovaně zadávejte heslo, dokud se neobjeví možnost obnovení hesla pomocí Apple ID. Pokud tuto možnost ani po třech zadáních hesla nevidíte, váš účet neumožňuje obnovení hesla pomocí Apple ID.

 1. Klikněte na tlačítko se šipkou vedle zprávy o Apple ID a podle pokynů na obrazovce zadejte Apple ID a vytvořte nové heslo. Až budete hotovi, budete požádáni o restartování.
 2. Přihlaste se s použitím nového hesla.
 3. Určete, zda je třeba vytvořit nový přihlašovací svazek klíčů.

Obnovení s použitím jiného účtu správce

Pokud znáte jméno a heslo k jinému účtu správce na vašem Macu, můžete tento účet použít k obnovení hesla. 

 1. Přihlaste se s použitím jména a hesla jiného účtu správce.
 2. Vyberte položku Předvolby systému v nabídce Apple a klikněte na Uživatelé a skupiny.
 3. Klikněte na ikonu zámku a znova zadejte jméno a heslo správce.
 4. V seznamu uživatelů vyberte svůj účet.
 5. Klikněte na tlačítko Obnovit heslo a podle pokynů na obrazovce vytvořte nové heslo:
  Okno Změna hesla
 6. V nabídce Apple zvolte příkaz Odhlásit se.
 7. Přihlaste se do účtu s použitím nového hesla.
 8. Určete, zda je třeba vytvořit nový přihlašovací svazek klíčů

Obnovení pomocí Průvodce obnovením hesla (FileVault musí být zapnutý)

Máte-li zapnutý FileVault, můžete obnovit heslo pomocí Průvodce obnovením hesla:

 1. Počkejte na přihlašovací obrazovce asi minutu, než se zobrazí zpráva, že můžete použít tlačítko napájení na Macu k vypnutí a spuštění v režimu zotavení. Pokud tuto zprávu nevidíte, FileVault není zapnutý.
 2. Stiskněte tlačítko napájení a podržte ho, dokud se Mac nevypne.
 3. Opět stiskněte tlačítko napájení a zapněte Mac.
 4. Když se objeví okno Obnovit heslo, vytvořte nové heslo podle pokynů na obrazovce.
  Pokud se potřebujete připojit k Wi-Fi, přesuňte kurzor k hornímu okraji obrazovky a připojte se pomocí nabídky Wi-Fi . Chcete-li skončit bez obnovení hesla, zvolte v nabídce Apple > Restartovat.
  Okno Průvodce obnovením hesla
 5. Až budete hotovi, klikněte na Restartovat.
 6. Pokud jste zvládli obnovit heslo pomocí Průvodce obnovením hesla, přihlaste se do svého účtu s použitím nového hesla.
 7. Určete, zda je třeba vytvořit nový přihlašovací svazek klíčů.

Obnovení pomocí zotavovacího klíče (FileVault musí být zapnutý)

Pokud je FileVault zapnutý a máte zotavovací klíč k FileVaultu, můžete tento klíč použít k obnovení hesla.

 1. Na přihlašovací obrazovce opakovaně zadávejte heslo, dokud se neobjeví možnost obnovení hesla pomocí zotavovacího klíče. Pokud tuto možnost ani po třech chybných zadáních hesla nevidíte, FileVault je vypnutý.
 2. Klikněte na tlačítko se šipkou vedle zprávy. Pole pro heslo se změní na pole pro zotavovací klíč.
 3. Zadejte svůj zotavovací klíč. Používejte velká písmena a zadávejte i pomlčky. 
 4. Podle pokynů na obrazovce vytvořte nové heslo a až budete hotovi, klikněte na Obnovit heslo.
 5. Určete, zda je třeba vytvořit nový přihlašovací svazek klíčů.

Pokud se po restartování Macu nemůžete přihlásit se svým novým heslem, proveďte tento dodatečný postup:

 1. Znova počítač restartujte a ihned podržte stisknuté klávesy Command-R nebo některou z jiných kombinací kláves pro Zotavení macOS, dokud neuvidíte logo Apple a otáčející se zeměkouli.
 2. Až se zobrazí okno Utility macOS, zvolte z řádku nabídek Utility > Terminál.
 3. V okně Terminálu zadejte resetpassword a stisknutím klávesy Return otevřete Průvodce obnovením hesla, viz obrázek nahoře.
 4. Vyberte „Moje heslo nelze pro přihlášení použít“, klikněte na Další a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Je-li to třeba, vytvořte nový přihlašovací svazek klíčů

Po obnovení hesla a opětovném přihlášení k vašemu účtu se může zobrazit zpráva, že systém nemůže odemknout váš přihlašovací svazek klíčů. To se dalo očekávat, protože hesla vašeho uživatelského účtu a přihlašovacího svazku klíčů už se neshodují. Ve výzvě jen klikněte na Vytvořit nový svazek klíčů.

Pokud jste zprávu o přihlašovacím svazku klíčů neviděli nebo pokud vidíte jiné požadavky na zadání vašeho starého hesla, resetujte svazek klíčů ručně:

 1. Otevřete Klíčenku, kterou najdete v podsložce Utility složky Aplikace. 
 2. V nabídce Klíčenky zvolte Předvolby a v okně předvoleb klikněte na Obnovit můj výchozí svazek klíčů. Až zadáte své nové heslo, Klíčenka vytvoří prázdný přihlašovací svazek klíčů bez hesla. Potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

  Když tlačítko Obnovit můj výchozí svazek klíčů nevidíte, zavřete okno předvoleb a zvolte na levé straně okna Klíčenky „přihlašovací“ (login) svazek klíčů. Stiskněte klávesu Delete a pak klikněte na Smazat reference.

 3. V nabídce Apple menu zvolte Odhlásit a vraťte se na přihlašovací obrazovku.
 4. Přihlaste se do účtu s použitím nového hesla. Vaše hesla k účtu a k přihlašovacímu svazku klíčů se opět shodují.

Co když se pořád nemůžete přihlásit

Když se ani s novým heslem nemůžete přihlásit, kontaktuje podporu Apple.

Datum zveřejnění: