macOS High Sierra

Anonymní procházení

Pokud používáte okna anonymního procházení, Safari neuloží historii procházení a požádá navštívené webové stránky, aby vás nesledovaly.

Otevřít Safari

Otevření okna anonymního procházení

 • Použijte příkaz Soubor > Nové anonymní okno nebo přejděte do okna Safari, ve kterém je už anonymní procházení použito. V oknech, která používají anonymní procházení, se zobrazuje tmavé dynamické vyhledávací pole s bílým textem.

  Při používání okna anonymního procházení:

  • Každý panel v okně je izolován od ostatních, takže prohlížené webové stránky na jednom panelu nemohou sledovat vaše procházení v ostatních panelech.

  • Safari si nebude pamatovat navštívené webové stránky ani údaje automatického vyplňování.

  • Safari neukládá vaše otevřené webové stránky na iCloudu, takže se nezobrazí při zobrazení všech otevřených panelů na ostatních zařízeních.

  • Pokud použijete dynamické vyhledávací pole, nebudou vaše poslední hledání zahrnuta v seznamu výsledků.

  • Stažené položky nebudou zahrnuty na seznamu stahování. (Tyto položky zůstanou uloženy v počítači.)

  • Pokud použijete funkci Handoff, okna anonymního procházení nebudou předána do ostatních zařízení iOS ani dalším počítačům Mac.

  • Safari si nebude pamatovat změny v souborech cookies ani ostatních datech webové stránky. Safari také požádá webové stránky a ostatní poskytovatele jejich obsahu (například poskytovatele reklam), aby nesledovali vaše procházení. Dodržení tohoto požadavku však záleží na webových stránkách.

  • Plug-iny, které podporují anonymní procházení, přestanou ukládat cookies a další sledovací informace.

  Webové stránky nemohou při anonymním procházení měnit informace uložené ve vašem zařízení, takže služby, které jsou na nich běžně k dispozici, mohou do vypnutí anonymního procházení fungovat jinak.

  Poznámka: Nic z výše uvedeného se nevztahuje na otevřená okna Safari, která nepoužívají funkci Anonymní procházení.

Trvalé nastavení otvírání oken v režimu anonymního procházení

 • Použijte příkaz Safari > Předvolby, klikněte na Obecné, potom na místní nabídku „Safari při spuštění otevře“ a vyberte „Nové anonymní okno“.

Ukončení anonymního procházení

 • Zavřete okno anonymního procházení, přejděte do jiného okna Safari, ve kterém není anonymní procházení použito, nebo příkazem Soubor > Nové okno otevřete okno s vypnutým anonymním procházením. Míru anonymity můžete dále zvýšit následujícími kroky:

  • Odstraňte všechny položky, které byly staženy při používání oken anonymního procházení.

  • Zavřete všechna okna anonymního procházení, která zůstala otevřena, abyste zabránili ostatním lidem v používání tlačítek Zpět a Vpřed k zobrazení navštívených stránek.

Kromě používání oken anonymního procházení můžete spravovat cookies a data uložené všemi webovými stránkami a Safari může požádat všechny webové stránky, aby vás nesledovaly.

Pokud zapomenete použít okno anonymního procházení, můžete smazat historii procházení.