macOS High Sierra

Pokračování v práci tam, kde jste skončili, se službou Handoff

Služba Handoff vám umožňuje začít zpracovávat úlohu na jednom zařízení (Macu, iOS zařízení nebo Apple Watch) a pak v ní plynule a přirozeně pokračovat na jiném zařízení. Například se můžete dívat na webovou stránku na iPhonu a pak pokračovat tam, kde jste skončili v Safari na Macu. Handoff můžete používat s mnoha aplikacemi Apple, například Kalendářem, Kontakty, Pages nebo Safari. S funkcí Handoff mohou spolupracovat také některé aplikace třetích stran.

Ikona Handoffu aplikace z iPhonu na levé straně Docku

Chcete-li Handoff používat, musí vaše zařízení splňovat systémové požadavky funkce Continuity. Kromě toho musí být v předvolbách Systém (na Macu) nebo v Nastavení (na iOS zařízeních) zapnuty funkce Wi‑Fi, Bluetooth a Handoff. Musíte být přihlášeni k iCloudu pomocí stejného Apple ID na všech svých zařízeních.

Tip: Při zapnuté funkci Handoff můžete využívat univerzální schránku ke kopírování a vkládání textu, obrázků, fotografií a videí mezi zařízeními. Můžete také kopírovat soubory mezi počítači Mac.

Zapnutí nebo vypnutí služby Handoff

Poznámka: Pokud volbu Handoff na svém zařízení nevidíte, nemůže se službou Handoff pracovat.

  • V Macu: V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému, klikněte na Obecné a poté vyberte možnost „Povolit Handoff mezi Macem a zařízeními přes iCloud“ (v části „Poslední položky“). Chcete-li službu vypnout, výběr volby zrušte.

    Otevřít předvolby Obecné

  • Na iPadu, iPhonu nebo iPodu touch: Přejděte do Nastavení > Obecné > Handoff a klepnutím funkci Handoff zapněte. Chcete-li službu vypnout, klepněte na volbu.

  • Na Apple Watch: Otevřete aplikaci Apple Watch na iPhonu, přejděte na Moje hodinky > Obecné a poté klepnutím aktivujte volbu Zapnout Handoff. Chcete-li službu vypnout, klepněte na volbu.

Předávání úloh mezi zařízeními

  • Z Macu na iOS zařízení: Ikona Handoff aplikace, kterou právě používáte na Macu, se objeví na vašem iPhonu (dole v přepínači aplikací) nebo na iPadu či iPodu touch (na konci Docku). Po klepnutí můžete pokračovat v práci v aplikaci.

  • Z iOS zařízení nebo Apple Watch na Mac: Ikona Handoff pro právě používanou aplikaci na iPadu, iPhonu, iPodu touch nebo Apple Watch se na Macu zobrazuje na levém okraji Docku (případně na horním okraji, podle polohy Docku). Chcete‑li pokračovat v práci v aplikaci, stačí kliknout na tuto ikonu.

    Můžete také rychle přepnout do aplikace, která má ikonu Handoff, stisknutím kombinace kláves Cmd-Tab.