Používání Kontinuity k propojení Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch a Apple Watch

Přecházejte plynule mezi zařízeními díky Handoffu, univerzální schránce, mobilním hovorům přes iPhone, SMS a MMS zprávám, Instant Hotspotu a automatickému odemykání.

 

Všechny tyto funkce, souhrnně nazývané Kontinuita, umožňují vzájemnou spolupráci zařízení, abyste toho s nimi zvládli ještě více a ještě pohodlněji. Telefonujte bez zvedání iPhonu. Rozepište e-mail, rozpracujte dokument nebo začněte prohlížet web na jednom zařízení a pokračujte na jiném. Odemykejte Mac bez zadávání hesla. Můžete dokonce aktivovat hotspot na iPhonu, aniž byste telefon museli vytahovat z kapsy nebo tašky.


S Handoffem můžete začít pracovat na jednom zařízení a potom přejít na jiné blízké zařízení a pokračovat z místa, kde jste skončili.

Nastavení Handoffu

Handoff můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu, iPodu touch nebo Apple Watch, které splňují systémové požadavky Kontinuity. Handoff funguje, když jsou zařízení poblíž sebe a nastavená následujícím způsobem:

 • Všechna zařízení jsou přihlášená k iCloudu pod stejným Apple ID.
  Pokud se chcete podívat na Apple ID používané hodinkami Apple Watch, otevřete na iPhonu aplikaci Apple Watch a přejděte na Obecné > Apple ID.
 • Všechna zařízení mají zapnutý Bluetooth.
 • Všechny Macy, iPhony, iPady nebo iPody touch mají zapnuté Wi-Fi.
 • Všechna zařízení mají zapnutý Handoff:
  • Mac: Vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Obecné. Vyberte možnost „Povolit Handoff mezi Macem a zařízeními přes iCloud“.
  • iPhone, iPad, iPod touch: Přejděte do Nastavení > Obecné > Handoff a zapněte Handoff.
  • Apple Watch: V iPhonu v aplikaci Apple Watch klepněte na Obecné a zapněte volbu Zapnout Handoff.
   Apple Watch podporují Handoff z hodinek do iPhonu nebo z hodinek do Macu používajícího OS X Yosemite nebo novější.

Používání Handoffu

 1. Na jednom ze zařízení otevřete aplikaci, která funguje s Handoffem.
  Mezi aplikace, které fungují s Handoffem, patří Mail, Mapy, Safari, Připomínky, Kalendář, Kontakty, Pages, Numbers, Keynote a spousta aplikací jiných výrobců.
 2. Začněte v této aplikaci pracovat, třeba rozepište e-mail nebo nějaký dokument.
 3. Pokud přecházíte na Mac, klikněte na ikonu dané aplikace v Docku:

Když přecházíte na iPhone, iPad nebo iPod touch:

 1. Odemkněte zařízení.
 2. Otevřete obrazovku multitaskingu, jako byste chtěli přepnout mezi aplikacemi.
 3. Klepněte na pruh aplikací v dolní části obrazovky.


Pomocí univerzální schránky můžete zkopírovat text, obrázky, fotky a videa na jednom zařízení a vložit tento obsah na jiném zařízení Apple.

Nastavení univerzální schránky

Univerzální schránku můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu a iPodu touch, které splňují systémové požadavky Kontinuity. Funguje, když jsou zařízení poblíž sebe a nastavená následujícím způsobem:

 • Všechna zařízení jsou přihlášená k iCloudu stejným Apple ID.
 • Všechna zařízení mají zapnutý Bluetooth.
 • Všechna zařízení mají zapnuté Wi-Fi.
 • Všechna zařízení mají zapnutý Handoff:
  • Mac: Vyberte nabídku Apple () > Předvolby systému a klikněte na Obecné. Vyberte možnost „Povolit Handoff mezi Macem a zařízeními přes iCloud“.
  • iPhone, iPad, iPod touch: Přejděte do Nastavení > Obecné > Handoff a zapněte Handoff.

Používání univerzální schránky

 1. Na jednom zařízení zkopírujte nějaký text, obrázek nebo jiný obsah, jak jste normálně zvyklí.
  Univerzální schránku můžete použít i ke kopírování celých souborů z jednoho Macu na druhý. Oba Macy ale musí mít macOS High Sierra. 
 2. Obsah se automaticky přidá do schránky druhého blízkého zařízení. Tam zůstane jenom chvíli, nebo dokud ho nenahradíte zkopírováním něčeho jiného na kterémkoli z obou zařízení.
 3. Na druhém zařízení vložte obsah, jak jste zvyklí. 


S funkcí Mobilní hovory přes iPhone můžete telefonovat na Macu, iPadu nebo iPodu touch, když jsou tato zařízení ve stejné síti jako iPhone.

Nastavení mobilních hovorů přes iPhone

Mobilní hovory přes iPhone můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu a iPodu touch, které splňují systémové požadavky Kontinuity. Funguje, když jsou zařízení poblíž sebe a nastavená následujícím způsobem:

 • Všechna zařízení jsou přihlášená k iCloudu pod stejným Apple ID.
 • Všechna zařízení jsou přihlášená do FaceTimu stejným Apple ID.
 • Všechna zařízení mají zapnuté Wi-Fi.
 • Všechna zařízení jsou připojená do stejné sítě přes Wi-Fi nebo Ethernet.
 • Na iPhonu přejděte do Nastavení > Telefon > Na ostatních zařízeních a zapněte Hovory na ostatních zařízeních.
 • Na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch přejděte do Nastavení > FaceTime a zapněte Hovory z iPhonu.
 • Na Macu otevřete aplikaci FaceTime a zvolte FaceTime > Předvolby. Klikněte na Nastavení a vyberte Hovory z iPhonu.

Pokud váš operátor podporuje volání přes Wi-Fi na ostatních zařízeních, můžete tato zařízení nastavit na telefonování, i když iPhone není zapnutý nebo poblíž. Přečtěte si o volání přes Wi-Fi.

Používání mobilních hovorů přes iPhone

Telefonování na iPadu nebo iPodu touch

 • Klepněte na telefonní číslo v Kontaktech, Kalendáři, Safari nebo jiné aplikaci, která automaticky rozpoznává takové údaje.
 • Nebo otevřete aplikaci FaceTime a zadejte telefonní číslo do vyhledávacího pole. Klepněte ve výsledcích vyhledávání na telefonní číslo a klepněte na Zavolat.

Telefonování na Macu

 • Přesuňte ukazatel na libovolné telefonní číslo v Kontaktech, Kalendáři, Safari nebo jiné aplikaci, která automaticky rozpoznává takové údaje. Klikněte na šipku v poli okolo telefonního čísla a zvolte Zavolat [telefonní číslo] z iPhonu.
 • Nebo otevřete aplikaci FaceTime a zadejte telefonní číslo do vyhledávacího pole. Klikněte se stisknutým tlačítkem Ctrl na telefonní číslo ve výsledcích hledání a vyberte z rozevírací nabídky telefonní číslo.

Přijetí hovoru

 • Na iPadu nebo iPodu touch přejetím prstu přijměte hovor.
 • Na Macu se vám zobrazí oznámení pokaždé, když vám někdo bude volat na iPhone. Z něj můžete hovor přijmout, odeslat ho na záznamník nebo můžete volajícímu poslat zprávu.

Pokud chcete zastavit přijímání hovorů na některém z vašich zařízení, vypněte na daném zařízení nastavení Hovory z iPhonu. Podrobnosti naleznete výše v části věnované nastavení.


Pokud máte iPhone, můžou se textové zprávy, které na něm posíláte a přijímáte, zobrazovat také na Macu, iPadu a iPodu touch. Potom můžete pokračovat v konverzaci z libovolného zařízení, které máte nejblíž.

Nastavení zpráv SMS a MMS

Tuto funkci můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu a iPodu touch, které splňují systémové požadavky Kontinuity. Zkontrolujte, jestli jsou vaše zařízení nastavená správně:

 • Všechna zařízení jsou přihlášená k iCloudu pod stejným Apple ID.
 • Přejděte v iPhonu na Nastavení > Zprávy > Odesílání a příjem. Apple ID nahoře na obrazovce musí být stejné jako Apple ID, které používáte pro iMessage na vašich ostatních zařízeních. Zaškrtněte svoje telefonní číslo a e-mailovou adresu, abyste byli službou iMessage k dosažení prostřednictvím obou těchto údajů. To samé udělejte na iPadu nebo iPodu touch.
 • Na iPhonu přejděte do Nastavení > Zprávy > Přeposílání zpráv a zvolte, kterým zařízením chcete povolit posílání a přijímání textových zpráv z tohoto iPhonu. Pokud u svého Apple ID nepoužíváte dvoufaktorové ověření, zobrazí se vám na všech ostatních zařízeních ověřovací kód – ten pak zadejte na iPhonu.
 • Na Macu otevřete Zprávy a zvolte Zprávy > Předvolby. Klikněte na Účty a vyberte svůj účet iMessage. Zde uvedené Apple ID musí být stejné jako Apple ID, které používáte na ostatních zařízeních. Zaškrtněte svoje telefonní číslo a e-mailovou adresu.

Používání SMS a MMS zpráv

Pokud tuto funkci chcete používat, zahajujte konverzace, jak jste zvyklí, v aplikaci Zprávy na libovolném z vašich zařízení. Konverzaci taky můžete zahájit kliknutím na telefonní číslo v Safari, Kontaktech, Kalendáři nebo ostatních aplikacích, které dokáží rozpoznávat telefonní čísla. Všechny vaše příchozí a odchozí zprávy se zobrazují ve všech vašich zařízeních. Přečtěte si další informace o přeposílání SMS/MMS z iPhonu do iPadu, iPodu touch nebo Macu.


S Instant Hotspotem může osobní hotspot na iPhonu nebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) zajišťovat připojení k internetu pro Mac, iPhone, iPad nebo iPod touch, aniž byste v těchto zařízeních museli zadávat heslo.

Nastavení Instant Hotspotu

Instant Hotspot můžete používat na libovolném Macu, iPhonu, iPadu a iPodu touch, které splňují systémové požadavky Kontinuity. Funguje, když jsou zařízení poblíž sebe a nastavená následujícím způsobem:

Použití Instant Hotspotu

Připojení k vašemu osobnímu hotspotu:

 • Na Macu v nabídce se stavem Wi-Fi na řádku nabídek zvolte název iPhonu nebo iPadu zajišťujícího osobní hotspot .
 • Na iPadu, iPodu touch nebo na jiném iPhonu přejděte do Nastavení > Wi-Fi a klepněte na název iPhonu nebo iPadu zajišťujícího osobní hotspot .

Pokud budete při připojování požádáni o zadání hesla, musí být zařízení nastavená podle výše uvedeného popisu. Ikona stavu Wi-Fi na řádku nabídek zobrazuje ikonu osobního hotspotu tak dlouho, dokud je zařízení připojené k osobnímu hotspotu.


Nastavení a používání automatického odemykání

Automatické odemykání umožňuje okamžitý přístup k Macu, když máte nasazené hodinky Apple Watch. Mac stačí probudit a hned ho můžete začít používat – ani nemusíte psát heslo. Odemykání Macu pomocí Apple Watch.


Nastavení a používání Fotoaparátu v Kontinuitě

Pomocí Fotoaparátu v Kontinuitě můžete pomocí iPhonu, iPadu nebo iPodu touch naskenovat dokument, nebo pořídit obrázek, který se ihned objeví na Macu. Přečtěte si, jak používat Fotoaparát v Kontinuitě.FaceTime není k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: