Úvodní stránka Safari s oblíbenými webovými stránkami, souhrnnou zprávou o soukromí a volbami přizpůsobení

Přizpůsobení úvodní stránky

Obrázek na pozadí a odkazy, které se objevují při otvírání oken a panelů, můžete vybrat podle potřeby.

Přizpůsobení úvodní stránky v Safari

Okno Safari s několika otevřenými panely; díky ukazateli umístěném na jednom z panelů se zobrazuje náhled webové stránky

Náhled obsahu panelu

Když přidržíte ukazatel nad některým panelem, zobrazí se okamžitý náhled jeho obsahu.

Používání panelů pro webové stránky v Safari

Hlavní stránka Mac App Storu. Boční panel nalevo obsahuje odkazy na různé oddíly obchodu, například Hry nebo Tvorba; je vybrána položka Kategorie. Napravo je vidět kategorie rozšíření Safari.

Použití rozšíření v Safari

Prostředí pro surfování si můžete přizpůsobit pomocí různých rozšíření Safari, která získáte v Mac App Storu.

Jak získat rozšíření pro přizpůsobení aplikace Safari

Webová stránka ve španělštině. V dynamickém vyhledávacím poli je vidět tlačítko Přeložit a seznam dostupných jazyků.

Překlad webových stránek (betaverze)

Webovou stránku můžete během okamžiku přeložit do jiného jazyka.

Jak přeložit webovou stránku

Chcete-li prozkoumat uživatelskou příručku pro aplikaci Safari, klepněte nahoře na stránce na Obsah nebo zadejte slovo či sousloví do vyhledávacího pole.

Budete‑li potřebovat další pomoc, navštivte webové stránky Podpora pro Safari.

Užitečné?
Limit počtu znaků: 250
Limit maximálního počtu znaků je 250.
Děkujeme za zpětnou vazbu.