Úvodní stránka Safari s oblíbenými a často navštěvovanými stránkami a návrhy Siri

Rychlé vyhledání webových stránek

Zobrazte oblíbené a často navštěvované webové stránky na úvodní stránce Safari. Vidíte zde také návrhy Siri na záložky, seznam četby, panely na iCloudu a odkazy, které jste dostali ve Zprávách.

Jak rychle vyhledat požadované webové stránky v Safari

Okno Obraz v obrazu plovoucí nad jinou webovou stránkou

Přehrávání videí v plovoucím okně

Obraz v obrazu vám umožní dívat se na videa v plovoucím okně, které můžete přesouvat a jehož velikost můžete měnit.

Jak přehrávat videa v plovoucím okně v Safari

Okno Safari s první částí adresy webové stránky zadanou v dynamickém vyhledávacím poli. V seznamu výsledků se v sekci Přepnout na panel zobrazuje tatáž webová stránka, protože je už otevřená na jiném panelu.

Předcházení vytvoření duplicitního panelu

Přecházíte-li na webovou stránku, kterou máte už otevřenou na jiném panelu, Safari vám přechod na webovou stránku na existujícím panelu usnadní.

Jak se vyhnout duplikování panelů v Safari

Webová stránka s otevřenou rozbalovací nabídkou Sdílení a vybranou položkou Uložit do aplikace Knihy.

Uložení webové stránky, kterou chcete číst na iPadu

Najdete-li webové stránky a soubory PDF v Safari a chcete je mít po ruce, uložte je do Knih. Můžete si je později přečíst na iPadu.

Jak číst webovou stránku v aplikaci Knihy

Chcete‑li se v uživatelské příruce pro Safari lépe zorientovat, klikněte na obsah nahoře na stránce. Budete‑li potřebovat další pomoc, navštivte webové stránky Podpora pro Safari.