macOS High Sierra

Správa cookies a dat webových stránek

Webové stránky často do vašeho Macu ukládají cookies a další data. Tato data mohou obsahovat informace, které jste poskytli, například vaše jméno, e‑mailovou adresu a předvolby. Díky těmto datům vás webové stránky při opakované návštěvě mohou rozpoznat a poskytovat vám osobní služby či vám nabízet relevantní informace.

Safari standardně přijímá cookies a data pouze z navštívených webových stránek. Tím je některým poskytovatelům reklam zabráněno v ukládání dat do vašeho Macu. V předvolbách Safari můžete příjem cookies z webových stránek nastavit na vždy povoleno nebo vždy zakázáno.

Otevřít Safari

Důležité: Při změně předvoleb pro cookies nebo při odstranění cookies či dat webových stránek v Safari mohou být cookies změněny nebo odstraněny i v jiných aplikacích včetně Dashboardu.

Vyberte volby Safari > Předvolby, klikněte na možnost Soukromí a proveďte některou z následujících akcí:

  • Trvalé blokování všech cookies: Vyberte „Zablokovat všechny cookies“.

    Webové servery, třetí strany a poskytovatelé reklam nemohou do vašeho Macu ukládat cookies ani jiná data. Toto nastavení může některým webovým stránkám zabránit ve správném fungování.

  • Odstranění uložených cookies a dat: Klikněte na „Spravovat data na stránkách“, vyberte jednu nebo více webových stránek a potom klikněte na Odstranit nebo Odstranit vše.

    Odstranění dat může omezit sledování, ale může vás také odhlásit z webových stránek nebo změnit chování webových stránek.

  • Zobrazení webů, které ukládají cookies nebo data: Klikněte na „Spravovat data na stránkách“.

  • Požádání webových stránek, aby vás nesledovaly: Některé webové stránky při poskytování obsahu sledují vaši cestu webem, což jim umožní poskytovat vám personalizované informace. Budete‑li si to přát, Safari může žádat webové stránky a poskytovatele obsahu třetích stran (včetně poskytovatelů reklam), aby vás nesledovali.

    Když je tato volba zapnuta, Safari přidá při každém načtení dat z webových stránek žádost o to, aby vás webové stránky nesledovaly. Je však na uvážení zřizovatele stránek, zda bude váš požadavek respektovat.