macOS High Sierra

Přidání nebo odstranění tiskárny

Chcete-li používat některou tiskárnu, musíte ji přidat do seznamu tiskáren v předvolbách Tiskárny a skenery. (Pokud jste přešli na Mac z počítače se systémem Windows, zjistíte, že použití předvoleb Tiskárny a skenery je podobné jako práce s ovládacím panelem tisku ve Windows.)

V macOS se většinou používá technologie AirPrint, která umožňuje připojit tiskárny bez nutnosti instalovat doplňkový software tiskárny. Pokud vaše tiskárna podporuje AirPrint, můžete na ní tisknout prostřednictvím Wi-Fi, Ethernet, USB nebo Bluetooth připojení. Pokud tiskárna technologii AirPrint nepodporuje, macOS obvykle dokáže stáhnout nejnovější software tiskárny automaticky. Chcete-li zajistit instalaci nejnovějšího softwaru, neinstalujte software dodávaný s tiskárnou ani z webových stránek výrobce. Systém macOS vás v případě potřeby ke stažení tohoto nejnovějšího softwaru vyzve.

Pokud tiskárna podporuje AirPrint, je kompatibilní s macOS. (Další informace najdete v článku podpory Apple O technologii AirPrint.) Pokud technologie AirPrint ve vaší tiskárně aktivována není, v článku podpory Apple Software k tiskárnám a skenerům, který je dostupný ke stažení můžete zjistit, zda je tiskárna kompatibilní se macOS.

Přidání USB tiskárny

U většiny USB tiskáren stačí aktualizovat software a pak připojit tiskárnu k Macu. Systém macOS tiskárnu rozpozná automaticky a stáhne si veškerý potřebný software. U jiných tiskáren může přidání vyžadovat několik kroků.

 1. Aktualizujte svůj software: Vyberte nabídku Apple > App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny uvedené softwarové aktualizace. I když se nezobrazí žádné aktualizace, tento krok zajistí, že macOS má nejaktuálnější informace o softwaru tiskárny, který může stáhnout od společnosti Apple. Když to neuděláte, po připojení tiskárny se může zobrazit zpráva s upozorněním, že software není dostupný.

 2. Příprava tiskárny: Použijte pokyny, které jste obdrželi spolu s tiskárnou: tiskárnu vybalte, nainstalujte do ní inkoust nebo toner a vložte papír. Zapněte tiskárnu a zkontrolujte, jestli nezobrazuje chybové zprávy.

 3. Připojení tiskárny: Zapojte USB kabel do Macu. Pokud uvidíte zprávu s výzvou, abyste stáhli nový software, stáhněte jej a nainstalujte.

  Důležité: Je-li váš Mac vybaven jedním portem USB‑C, použijte víceportový adaptér. Připojte tiskárnu a potom propojte USB-C kabel s napájecím zdrojem, abyste prodloužili dobu provozu Macu na baterii. Další informace o rozhraní USB‑C najdete v části O rozhraní USB‑C.

Přidání Wi-Fi nebo síťové tiskárny

Pokud jsou váš Mac i tiskárna už připojeny k téže Wi-Fi síti, bude tiskárna nejspíš k dispozici bez jakéhokoli nastavení. Použijte příkaz Soubor > Tisknout, klikněte na místní nabídku Tiskárna, vyberte Tiskárny v okolí nebo Předvolby Tiskárny a skenery a pak zvolte požadovanou tiskárnu. Není‑li vaše tiskárna k dispozici, můžete ji přidat.

 1. Aktualizace softwaru (pokud tiskárna nepodporuje AirPrint): Vyberte nabídku Apple > App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny uvedené softwarové aktualizace. I když se nezobrazí žádné aktualizace, tento krok zajistí, že macOS má nejaktuálnější informace o softwaru tiskárny, který může stáhnout od společnosti Apple. Když to neuděláte, po připojení tiskárny se může zobrazit zpráva s upozorněním, že software není dostupný.

  Pokud máte tiskárnu s podporou AirPrintu, nemusíte kontrolovat dostupnost aktualizací.

 2. Příprava tiskárny: Použijte pokyny, které jste obdrželi spolu s tiskárnou: tiskárnu vybalte, nainstalujte do ní inkoust nebo toner a vložte papír. Zapněte tiskárnu a zkontrolujte, jestli nezobrazuje chybové zprávy.

 3. Připojení tiskárny: Podle pokynů dodaných s tiskárnou připojte zařízení do sítě.

  Pokud přidáváte Wi-Fi tiskárnu, je možné, že pro nastavení Wi-Fi tisku ji bude třeba připojit k Macu pomocí USB kabelu. Po připojení tiskárny k Macu nainstalujte software pro Mac, který jste obdrželi spolu s tiskárnou, a připojte ji k požadované Wi-Fi síti pomocí průvodce nastavením tiskárny. Po nastavení můžete kabel od tiskárny a Macu odpojit; tiskárna by měla zůstat připojená k Wi-Fi síti. Další informace najdete v článku podpory Apple Připojení tiskárny AirPrint k Wi-Fi síti.

 4. Přidání tiskárny do seznamu dostupných tiskáren: Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, poté klikněte na Tiskárny a skenery. Pokud tiskárnu nevidíte v seznamu vlevo, klikněte na tlačítko Přidat v dolní části seznamu. Zobrazí se dialogové okno se seznamem tiskáren ve vaší místní síti. Může trvat jednu či dvě minuty, než se tiskárna zobrazí. Když se tiskárna v seznamu objeví, klikněte na Přidat. Pokud uvidíte zprávu s výzvou, abyste stáhli nový software, stáhněte jej a nainstalujte.

  Jestliže se ani pak tiskárna v seznamu neobjeví, zkuste ji přidat podle adresy IP (viz níže).

Při přidání tiskárny dokáže macOS obvykle rozpoznat, zda je v tiskárně nainstalováno speciální příslušenství, například přídavné zásobníky papíru, rozšiřující paměť nebo jednotka pro oboustranný tisk. V opačném případě se zobrazí dialog umožňující jejich určení. Ujistěte se, že nastavení v dialogu přesně odpovídají nainstalovanému příslušenství tiskárny, abyste je mohli plně využívat.

Přidání tiskárny podle její adresy IP

Není-li síťová tiskárna, kterou chcete použít, uvedena v seznamu dostupných tiskáren, můžete ji přidat jako IP tiskárnu. Tiskárna musí podporovat některý z následujících tiskových protokolů: AirPrint, HP Jetdirect (Socket), Line Printer Daemon (LPD) nebo Internet Printing Protocol (IPP).

Poznámka: Některé tiskárny, které se připojují pomocí těchto obecných protokolů, mohou nabízet omezené funkce.

Musíte znát IP adresu nebo hostitelský název síťové tiskárny, tiskový protokol a číslo modelu nebo název softwaru tiskárny. Pokud používá speciální frontu, musíte dále znát název fronty. O potřebné údaje požádejte osobu, která spravuje danou tiskárnu nebo server.

 1. Aktualizace softwaru (pokud tiskárna nepodporuje AirPrint): Vyberte nabídku Apple > App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny uvedené softwarové aktualizace. I když se nezobrazí žádné aktualizace, tento krok zajistí, že macOS má nejaktuálnější informace o softwaru tiskárny, který může stáhnout od společnosti Apple. Když to neuděláte, po připojení tiskárny se může zobrazit zpráva s upozorněním, že software není dostupný.

  Pokud máte tiskárnu s podporou AirPrintu, nemusíte kontrolovat dostupnost aktualizací.

 2. Příprava tiskárny: Použijte pokyny, které jste obdrželi spolu s tiskárnou: tiskárnu vybalte, nainstalujte do ní inkoust nebo toner a vložte papír. Zapněte tiskárnu a zkontrolujte, jestli nezobrazuje chybové zprávy.

 3. Připojení tiskárny: Podle pokynů dodaných s tiskárnou připojte zařízení do sítě. Další informace najdete v článku podpory Apple Připojení tiskárny AirPrint k Wi-Fi síti.

 4. Přidejte tiskárnu do seznamu dostupných tiskáren: Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, poté klikněte na Tiskárny a skenery.

  Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

  V seznamu tiskáren klikněte na tlačítko Přidat na konci seznamu tiskáren, klikněte na IP a potom zadejte informace o tiskárně podle pokynů uvedených v následující tabulce.

  Adresa

  Zadejte IP adresu tiskárny (čísla jako například 192.168.20.11) nebo její hostitelský název (například tiskarna.priklad.cz).

  Protokol

  Klikněte na místní nabídku Protokol, pak vyberte tiskový protokol, který vaše tiskárna podporuje:

  • AirPrint: Protokol AirPrint umožňuje přístup k funkcím tisku a skenování na tiskárně přes Wi-Fi, USB nebo ethernetovou síť (pokud daná tiskárna tyto funkce podporuje). K použití tiskáren se zabudovanou technologií AirPrint není nutné stahovat ani instalovat žádné softwarové ovladače. Protokol AirPort podporuje celá řada tiskáren, například Aurora, Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji, Hewlett Packard, Samsung, Xerox a mnoho dalších.

  • HP Jetdirect – Socket: Tento protokol používá společnost HP i mnoho dalších výrobců tiskáren.

  • Line Printer Daemon – LPD: Tento protokol mohou používat starší tiskárny a tiskové servery.

  • Internet Printing Protocol – IPP: Tento protokol používají moderní tiskárny a tiskové servery.

  Fronta

  Pokud to tiskárna vyžaduje, zadejte název její fronty. Pokud název fronty neznáte, zkuste pole ponechat prázdné nebo se obraťte na správce sítě.

  Název

  Zadejte popisný název tiskárny (například Barevná laserová tiskárna), abyste ji v místní nabídce Tiskárna mohli snadno identifikovat.

  Umístění

  Zadejte umístění tiskárny (například Mimo kancelář), abyste ji v místní nabídce Tiskárna mohli snadno identifikovat.

  Použití

  Pokud se v této místní nabídce nezobrazuje software tiskárny vhodný pro vaši tiskárnu, vyberte volbu Vybrat software tiskárny a poté vyberte svou tiskárnu v seznamu Software tiskárny.

  Není-li vaše tiskárna v seznamu uvedena, zkuste stáhnout a nainstalovat software tiskárny (nazývaný také ovladač tiskárny) od jejího výrobce. Také můžete zkusit vybrat z místní nabídky obecný software tiskárny.

Přidání tiskárny Bluetooth

Pokud byl váš Mac dodán s nainstalovaným modulem Bluetooth nebo pokud používáte USB adaptér Bluetooth, můžete na tiskárně s podporou Bluetooth tisknout bezdrátově.

 1. Aktualizujte svůj software: Vyberte nabídku Apple > App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny uvedené softwarové aktualizace. I když se nezobrazí žádné aktualizace, tento krok zajistí, že macOS má nejaktuálnější informace o softwaru tiskárny, který může stáhnout od společnosti Apple. Když to neuděláte, po připojení tiskárny se může zobrazit zpráva s upozorněním, že software není dostupný.

  Pokud máte tiskárnu s podporou AirPrintu, nemusíte kontrolovat dostupnost aktualizací.

 2. Příprava tiskárny: Použijte pokyny, které jste obdrželi spolu s tiskárnou: tiskárnu vybalte, nainstalujte do ní inkoust nebo toner a vložte papír. Zapněte tiskárnu a zkontrolujte, jestli nezobrazuje chybové zprávy.

 3. Připojení tiskárny: Abyste měli jistotu, že je tiskárna připravena na připojení přes rozhraní Bluetooth, postupujte podle pokynů dodaných s tiskárnou.

 4. Přidání tiskárny s rozhraním Bluetooth do seznamu tiskáren: Z nabídky Apple vyberte možnost Předvolby systému a klikněte na možnost Tiskárny a skenery. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte volbu Výchozí. Vyberte tiskárnu v seznamu Tiskárny a poté klikněte na Přidat. Pokud požadovaná tiskárna v seznamu není, zadejte její název do pole pro hledání a stiskněte Enter.

  Pokud se tiskárna v seznamu nezobrazí, ověřte, že je pro ni nainstalován nejnovější ovladač Bluetooth. Nejnovější ovladač získáte ze zdrojů výrobce.

Pokud po připojení tiskárny uvidíte zprávu s výzvou, abyste stáhli nový software, stáhněte jej a nainstalujte.

Připojení tiskárny k zařízení AirPort Time Capsule nebo k základně AirPort

Připojíte‑li tiskárnu k zařízení AirPort Time Capsule nebo k základně AirPort Extreme, bude moci tiskárnu využívat každý Mac v síti, ať už je připojen bezdrátově nebo kabelem.

Poznámka: Připojením tiskárny k zařízení AirPort Time Capsule nebo základně AirPort se z ní nestane zařízení podporující funkci AirPrint.

 1. Aktualizace softwaru: Vyberte nabídku Apple > App Store, klikněte na Aktualizace a nainstalujte všechny uvedené softwarové aktualizace. I když se nezobrazí žádné aktualizace, tento krok zajistí, že macOS má nejaktuálnější informace o softwaru tiskárny, který může stáhnout od společnosti Apple. Když to neuděláte, po připojení tiskárny se může zobrazit zpráva s upozorněním, že software není dostupný.

  Pokud máte tiskárnu s podporou AirPrintu, nemusíte kontrolovat dostupnost aktualizací.

 2. Připravte svou tiskárnu: Použijte pokyny, které jste obdrželi spolu s tiskárnou: tiskárnu vybalte, nainstalujte do ní inkoust nebo toner a vložte papír. Zapněte tiskárnu a zkontrolujte, jestli nezobrazuje chybové zprávy.

 3. Otestování tiskárny: Dočasně připojte tiskárnu k USB portu ve vašem Macu a vytiskněte zkušební stránku.

 4. Připojte svou tiskárnu: Připojte tiskárnu k zařízení AirPort Time Capsule nebo k základně AirPort.

  • Je-li vaše tiskárna vybavena Ethernetovým rozhraním, připojte ji k jednomu z portů Ethernetu na základně.

  • V opačném případě tiskárnu připojte k USB portu na zařízení Airport Time Capsule nebo základně AirPort.

   Pokud provádíte nastavení základny AirPort Express poprvé, před nastavením je třeba tiskárnu připojit k základně AirPort Express.

 5. Tisk dokumentu: Otevřete dokument a vyberte volbu Soubor > Tisk. Klikněte na místní nabídku Tiskárna a poté v části nabídky Tiskárny v okolí vyberte požadovanou tiskárnu.

  Poznámka: Pokud je vaše tiskárna připojena přes rozhraní USB a má potíže se skenováním, se zobrazením utilit tiskárny, s kontrolou stavu inkoustové kazety nebo se zobrazením chybových hlášení, odpojte ji od zařízení AirPort Time Capsule nebo od základny AirPort a dočasně ji připojte ke svému Macu. Vyberte nabídku Apple > App Store a pak klikněte na Aktualizace. Nainstalujte veškerý dostupný software pro vaši tiskárnu. Po odstranění potíží tiskárnu opět připojte k zařízení AirPort Time Capsule nebo k základně AirPort.

Přidání mobilní nebo Wi-fi tiskárny vyžadující konfigurační profil

Některé síťové tiskárny mohou vyžadovat instalaci konfiguračního profilu, díky němuž je AirPrint v síti rozpozná. Máte‑li profil tiskárny pro instalaci, stáhněte jej nebo zkopírujte do svého Macu a potom jej nainstalujte.

 1. Dvojím kliknutím profil otevřete.

 2. Zobrazí‑li se zpráva s dotazem, zda chcete profil nainstalovat, klikněte na Pokračovat.

 3. Zobrazí‑li se výzva k potvrzení, že chcete profil nainstalovat, klikněte na Instalovat.

  Nainstalovaný profil se zobrazí na panelu Profily v Předvolbách systému. Potom lze tiskárnu přidat do seznamu tiskáren.

 4. Tiskárnu přidáte do seznamu tiskáren tak, že použijete příkaz Apple > Předvolby systému a potom kliknete na Tiskárny a skenery. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte volbu Výchozí. V seznamu Tiskárny vyberte tiskárnu (uvedenou jako profil pro AirPrint) a potom klikněte na Přidat.

  Pokud se vaše tiskárna v seznamu nezobrazuje, zkontrolujte, zda pro ni máte nainstalovaný nejnovější profil a zda v počítači existuje síťová cesta pro tuto tiskárnu. Nejnovější profil případně získáte u správce sítě.

Odstranění tiskárny

Pokud již tiskárnu nepoužíváte, můžete ji smazat ze seznamu dostupných tiskáren.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému, poté klikněte na Tiskárny a skenery.

  Otevřít předvolby Tiskárny a skenery

 2. Vyberte tiskárnu v seznamu a poté klikněte na tlačítko Odstranit .

Jestliže smažete tiskárnu, která je nastavena jako výchozí, macOS vybere jako výchozí jinou tiskárnu. Chcete-li jako výchozí nastavit jinou tiskárnu, vyberte ji v místní nabídce v předvolbách Tiskárny a skenery.