macOS High Sierra

Správa hesel pomocí svazků klíčů

macOS používá svazky klíčů k uchovávání a ochraně vašich hesel, čísel účtů a dalších důvěrných údajů, které denně na svém Macu a iOS zařízeních používáte.

K zobrazení a správě svazků klíčů na svém Macu můžete použít aplikaci Klíčenka. Když na svém Macu nastavíte klíčenku na iCloudu, můžete uchovávat svoje svazky klíčů v klíčence na iCloudu a přistupovat k nim z Macu i iOS zařízení.

Co je svazek klíčů?

Svazek líčů je zašifrovaný kontejner, který bezpečně uchovává názvy účtů a hesla pro váš Mac, aplikace, servery, webové stránky, a důvěrné informace, například čísla kreditních karet či PINy pro bankovní účty.

Když přistupujete k webové stránce, e‑mailovému účtu nebo jiné položce chráněné heslem, můžete heslo uložit do svazku klíčů, abyste si je nemuseli pamatovat a pokaždé je zadávat.

Dialog s dotazem, zda chcete uložit heslo pro webovou stránku

Každý uživatel Macu má svůj přihlašovací svazek klíčů. Heslo k vašemu přihlašovacímu svazku klíčů je stejné, jako heslo, které používáte pro přihlašování k Macu. Když správce vašeho Macu resetuje přihlašovací heslo, budete muset resetovat heslo ke svému přihlašovacímu svazku klíčů.

Klíčenka

Aplikace Klíčenka ve vašem Macu slouží k prohlížení a správě vašeho přihlašovacího svazku klíčů a dalších svazků a také položek ve svazcích klíčů bezpečně uložených, například klíčů, certifikátů, hesel, údajů o účtech a poznámek. Pokud jste některé svoje heslo zapomněli, v Klíčence je najdete. Další informace o Klíčence.

Hlavní části okna klíčenky na iCloudu: seznam kategorií, seznam položek svazku klíčů a jejich popis.

Klíčenka na iCloudu

Pokud používáte iCloud, můžete nechat klíčenku na iCloudu, aby pro vás bezpečně uchovávala uživatelská jména a hesla pro webové stránky v Safari, údaje o platebních kartách, Wi-Fi sítích a další data. Klíčenka na iCloudu automaticky tyto údaje udržuje v aktuálním stavu na všech vašich počítačích Mac i iOS zařízeních. Klíčenka na iCloudu také uchovává přihlašovací údaje pro účty, které používáte v Mailu, Kontaktech, Kalendáři a Zprávách, a také pro účty na sociálních sítích, například na Facebooku a Twitteru, aby byly k dispozici na všech vašich zařízeních. Další informace o klíčence na iCloudu.

Navržené heslo v Safari s informací, že bude uloženo do uživatelovy klíčenky na iCloudu a k dispozici pro automatické vyplňování na zařízeních uživatele

Tip: Pokud používáte hesla a platební karty online, můžete nechat aplikaci Safari, aby je uložila do svazku klíčů a automaticky je za vás vyplňovala. Pokud také používáte klíčenku na iCloudu na svém Macu a iOS zařízeních, Safari může vyplňovat uložené údaje na kterémkoli z těchto zařízení. Další informace viz Automatické vyplňování údajů o platebních kartách, kontaktů a hesel.