macOS High Sierra

Když potřebujete aktualizovat heslo ke svazku klíčů

Standardně je vaše heslo svazku klíčů stejné jako uživatelské heslo (heslo, pomocí nějž se přihlašujete k počítači). Jestliže v předvolbách Uživatelé a skupiny své uživatelské heslo změníte, heslo svazku klíčů se automaticky upraví tak, aby bylo stejné. Když vaše uživatelské heslo změní správce, vaše heslo svazku klíčů nebude resetováno automaticky a budete k jeho resetování vyzváni při příštím přihlášení. Heslo svazku klíčů můžete také změnit tak, aby se shodovalo s novým uživatelským heslem. Abyste svazek klíčů mohli odemknout a heslo změnit, musíte znát aktuální heslo svazku klíčů (které je obvykle stejné jako předchozí uživatelské heslo počítače).

Otevřít Klíčenku

Změna hesla svazku klíčů podle uživatelského hesla

  1. Vyberte volbu Úpravy > Změnit heslo ke svazku klíčů „přihlášení“.

  2. Pokud je svazek klíčů uzamčen, zadejte předchozí uživatelské heslo počítače a klikněte na tlačítko OK.

  3. Pokud bylo zadané heslo správné, zobrazí se nové okno. Do pole Aktuální heslo zadejte znovu předchozí uživatelské heslo.

  4. Do pole Nové heslo zadejte své nové uživatelské heslo.

  5. Do pole Ověřit znovu zadejte nové uživatelské heslo a klikněte na OK.

Pokud si nepamatujete předchozí uživatelské heslo

V případě, že si nepamatujete předchozí uživatelské heslo, musíte obnovit výchozí svazek klíčů. Při obnovení výchozího svazku klíčů dojde k odstranění všech hesel uložených ve svazku klíčů, ale synchronizace by měla být možná.

  1. Vyberte volbu Klíčenka > Předvolby a klikněte na Obecné.

  2. Klikněte na Obnovit můj výchozí svazek klíčů.

  3. Ve Finderu vyberte nabídku Apple > Odhlásit uživatele. Jakmile se znovu přihlásíte, uložte své aktuální heslo do svazku klíčů.

Pokud bylo vaše uživatelské heslo resetováno, protože jste je zapomněli, a nemůžete staré heslo ke svazku klíčů zadat, nebude možné získat přístup k informacím v původním svazku klíčů a bude vytvořen nový prázdný svazek klíčů.