Nápověda pro Klíčenku

Vítá vás Klíčenka

Umožňuje zabezpečeným způsobem ukládat hesla a údaje o účtech ve svazku klíčů, kde jsou bezpečně uloženy a zároveň jsou snadno přístupné.

Okno Klíčenky, v němž je vidět seznam účtů s hesly uloženými ve svazku klíčů
Dialogové okno s žádostí o potvrzení, zda se má uložit heslo

Úplná obnova všech vašich hesel

Žádná hesla si již nemusíte pamatovat; Klíčenka je bezpečně uloží a bude je zadávat místo vás. Když určité heslo zadáte poprvé, klikněte v zobrazeném dialogovém okně na Uložit heslo a uložte jej do svazku klíčů. Heslo můžete do Klíčenky zadat také ručně pomocí příkazu Soubor > Nové heslo.

Okno Klíčenky se zobrazenými certifikáty

Zabezpečení počítače

Pro ochranu vašeho počítače používá systém macOS digitální certifikáty, které umožňují ověřit totožnost webových stránek, serverů a dalších subjektů, s nimiž komunikujete. Tyto certifikáty můžete spravovat v aplikaci Klíčenka. Chcete‑li zobrazit certifikáty, které jste obdrželi – včetně těch neplatných nebo s vypršenou platností –, klikněte na panelu Kategorie na Certifikáty.

Přečtěte si další informace o přidání hesla do svazku klíčů nebo o práci s certifikáty.