macOS High Sierra

Automatické vyplňování údajů o platebních kartách, kontaktů a hesel

Safari může pomocí automatického vyplňování zadat vaše hesla, údaje o platební kartě, kontaktní údaje a další. Dokáže automaticky zadat údaje z jakéhokoli záznamu kontaktu v Kontaktech. V případě potřeby také umožňuje vygenerovat zabezpečené heslo. Safari automaticky vyplněná pole zvýrazní žlutě.

Tip: Pokud na svém Macu a dalších zařízeních nastavíte klíčenku na iCloudu, Safari bude na všech těchto zařízeních automaticky vyplňovat uložená uživatelská jména, hesla a informace o platebních kartách.

Otevřít Safari

Formulář pro zadání doručovací adresy se zobrazenou vizitkou a dostupnou funkcí automatického vyplňování

Vyplnění informací o vaší platební kartě

 • Kreditní kartu můžete vybrat ze seznamu uložených kreditních karet. Uložené platební karty můžete přidávat nebo odstraňovat. Safari může automaticky vyplnit jméno majitele účtu, číslo účtu a datum vypršení platnosti. Z bezpečnostních důvodů Safari neuchovává zabezpečovací kód. Ten musíte ručně zadat při každém použití karty na webu.

Vyplnění údajů z Kontaktů

 • Chcete‑li na webové stránce rychle vyplnit formulář, začněte psát libovolné jméno ze svých kontaktů, jehož údaje chcete automaticky vyplnit. Pokud má daný kontakt více adres, e-mailů, telefonů nebo jiných kontaktních údajů, můžete vybrat adresu domů, do práce nebo vlastní adresu, kterou jste již zadali na vizitce (nebo použijte Touch Bar). Pokud nechcete, aby se v Safari údaje vyplňovaly automaticky, prostě jen pokračujte v psaní.

Vyplnění uživatelského jména a hesla

 • Pokud jste dříve uložili své uživatelské jméno a heslo pro danou webovou stránku, Safari tyto údaje zadá automaticky. Klikněte na pole uživatelského jména a vyberte své jméno (nebo použijte Touch Bar).

  Nejsou‑li údaje pro danou webovou stránku uloženy, můžete postupovat dvěma způsoby:

  • V případě, že stejné uživatelské jméno a heslo používáte na jiné stránce, můžete tyto údaje použít na aktuální stránce. Klikněte na pole hesla, potom na ikonu automatického vyplnění a vyberte Další hesla. Vyberte webovou stránku s uživatelským jménem a heslem, které chcete použít, a potom klikněte na Vyplnit.

  • Není‑li uživatelské jméno a heslo k dané webové stránce použito na žádné jiné stránce, uložte tyto údaje, aby je Safari mohlo příště zadat automaticky. Zadejte uživatelské jméno a heslo nebo heslo vygenerujte (viz níže) a po zobrazení příslušné výzvy klikněte na Uložit heslo.

Vygenerování bezpečného hesla

 • Vytváříte‑li nové heslo k webové stránce a na svém Macu máte nastavenou Klíčenku na iCloudu, Safari vám automaticky nabídne jedinečné heslo, které nelze snadno uhodnout. Pokud Klíčenku na iCloudu nastavenou nemáte, klikněte na pole hesla, potom na ikonu automatického vyplnění a vyberte Navrhnout nové heslo.

Změna nastavení automatického vyplňování

 • Vyberte volby Safari > Předvolby a klikněte na položku Automatické vyplňování.

  • Chcete‑li automatické vyplňování vypnout nebo zapnout, vyberte údaje, které do něj chcete zahrnout, a zrušte výběr ostatních údajů.

  • Chcete‑li změnit nebo smazat automaticky vyplňované údaje, klikněte na Upravit u hodnoty, kterou chcete změnit nebo smazat.

Důležité: Safari automaticky vyplní vaše údaje za každého, kdo používá váš Mac s vaším uživatelským účtem. Také automaticky vyplní údaje za každého, kdo používá vaše ostatní zařízení, pokud v těchto zařízeních a ve vašem Macu byla nastavena klíčenka na iCloudu.

Z bezpečnostních důvodů vám doporučujeme nastavit váš Mac tak, aby při spuštění zobrazil přihlašovací okno a po spánku i aktivaci spořiče obrazovky požadoval kód. Nastavte svá zařízení iOS tak, aby k odemknutí obrazovky vyžadovala heslo.

Safari ukládá šifrovaná uživatelská jména, hesla a údaje platebních karet do vaší klíčenky Mac OS. Jsou šifrovány také v klíčence na iCloudu, pokud byla nastavena na vašem Macu.

Pokud v Safari odstraníte údaje platební karty nebo uživatelských jmen a hesel, budou odstraněny i z klíčenky Mac OS. Budou odstraněny také z ostatních zařízení, pokud váš Mac a ostatní zařízení mají nastaveny klíčenku na iCloudu.